Siêu Thị Máy Chủ » THIẾT BỊ MẠNG » KVM SWITCH » LCD Drawer Console / Switches

 • Trang chủ » Sản phẩm
 • LCD Drawer Console / Switches

 • RKP119e Cyberview 1U 19" Rack Monitor Keyboard Drawer with combo USB and PS2 Interface Touchpad

  MSP: RKP119E

  Giá: 21,530,000 VNĐ

 • 17" PS/2 VGA LCD Console CL1000

  MSP: CL1000M-ATA-AE

  Giá: 21,839,000 VNĐ

 • 19" PS/2 VGA LCD Console CL1000N

  MSP: CL1000N-ATA-AE

  Giá: 24,343,000 VNĐ

 • F117e Cyberview 1U 17" WideScreen VGA and DVI-D 1080p High Resolution 1920 x 1080 Rackmount Monitor Keyboard Touchpad

  MSP: F117E

  Giá: 24,572,000 VNĐ

 • RKP117-S1601e Cyberview 1U 17" Rackmount Monitor Keyboard Touchpad with Integrated 16 Port Combo USB and PS2 KVM Switch

  MSP: RKP117-S1601E

  Giá: 25,508,000 VNĐ

 • RKP119-S801e Cyberview 1U 19" Rackmount Monitor Keyboard Touchpad with Integrated 8 Port Combo USB and PS2 KVM Switch

  MSP: RKP119-S801E

  Giá: 27,147,000 VNĐ

 • Aten CL5800N Dual Rail LCD PS/2-USB Console

  MSP: CL5800N-ATA-AE

  Giá: 28,915,000 VNĐ

 • RKP119-S1601e Cyberview 1U 19" Rackmount Monitor Keyboard Touchpad with Integrated 16 Port Combo USB and PS2 KVM Switch

  MSP: RKP119-S1601E

  Giá: 30,189,000 VNĐ

 • F117-S801e

  MSP: F117-S801E

  Giá: 34,074,000 VNĐ

 • 1U 17" Rack Mount Monitor Keyboard Drawer w/ 8-Port IP KVM Switch

  MSP: RKP117-IP802

  Giá: 36,508,000 VNĐ

 • 17.3" Full HD LCD Drawer w/ 16-port DB-15 KVM

  MSP: F117-S1601E

  Giá: 37,303,000 VNĐ

 • 1U 17" Rack Mount Monitor Keyboard Drawer w/ 16-Port IP KVM Switch RKP117-IP1602

  MSP: RKP117-IP1602

  Giá: 40,018,000 VNĐ

 • RKP119-IP1602-19″ LCD 16-port KVM switch over IP, Internet

  MSP: RKP119-IP1602

  Giá: 40,294,000 VNĐ

 • 19" LCD Drawer w/ 8-port Cat6 IP KVM RKP119-UIP802

  MSP: RKP119-UIP802

  Giá: 40,954,000 VNĐ

 • 1U 19" Rack Mount Monitor Keyboard Drawer w/ 8-Port IP KVM Switch RKP119-IP802

  MSP: RKP119-IP802

  Giá: 41,328,000 VNĐ

 • 17" LCD Drawer w/ 16-port Cat6 IP KVM RKP117-UIP1602

  MSP: RKP117-UIP1602

  Giá: 41,422,000 VNĐ

 • 19" LCD Drawer w/ 16-port Cat6 IP KVM RKP119-UIP1602

  MSP: RKP119-UIP1602

  Giá: 43,294,000 VNĐ

 • 17.3" Full HD LCD Drawer w/ 8-port DB-15 IP KVM F117-IP802

  MSP: F117-IP802

  Giá: 44,651,000 VNĐ

 • 17.3" Full HD LCD Drawer w/ 12-port DVI-D KVM F117-1201De

  MSP: F117-1201DE

  Giá: 47,272,000 VNĐ

 • 17.3" Full HD LCD Drawer w/ 16-port DB-15 IP KVM F117-IP1602

  MSP: F117-IP1602

  Giá: 47,881,000 VNĐ

  • TOP