Siêu Thị Máy Chủ » CPU BỘ VI XỬ LÝ » FCLGA1151

Trang chủ »

FCLGA1151

 • Intel® Xeon® E-2224 Processor 8M Cache, 3.40 GHz - HP

  MSP: VXL2224-HP

  Giá: Liên hệ

 • Intel® Xeon® E-2234 Processor 8M Cache, 3.60 GHz

  MSP: VXL2234

  Giá: Liên hệ

 • Intel® Xeon® E-2244G Processor 8M Cache, 3.80 GHz TM-T140

  MSP: VXL2244G-TM-T140

  Giá: Liên hệ

 • Intel® Xeon® E-2276G Processor 12M Cache, 3.80 GHz TM-T340

  MSP: VXL2276G-TM-T340

  Giá: Liên hệ

 • Intel® Xeon® E-2246G Processor 12M Cache, 3.60 GHz TM-R240

  MSP: VXL2246G-TM-R240

  Giá: Liên hệ

 • Intel® Xeon® E-2246G Processor 12M Cache, 3.60 GHz TM-R240_HP

  MSP: VXL2246G-TM-R240-HP

  Giá: Liên hệ

 • Intel® Xeon® E-2276G Processor 12M Cache, 3.80 GHz TM-R240_HP

  MSP: VXL2276G-TM-R240-HP

  Giá: Liên hệ

 • Intel® Xeon® E-2244G Processor 8M Cache, 3.80 GHz TM-R340

  MSP: VXL2244G-TM-R340

  Giá: Liên hệ

 • Intel® Xeon® E-2224 Processor 8M Cache, 3.40 GHz TM-R340-2.5

  MSP: VXL2224-TM-R340-2.5

  Giá: Liên hệ

 • Intel® Xeon® E-2234 Processor 8M Cache, 3.60 GHz TM-R340-2.5

  MSP: VXL2234-TM-R340-2.5

  Giá: Liên hệ

 • Intel® Xeon® E-2244G Processor 8M Cache, 3.80 GHz TM-R340-2.5

  MSP: VXL2244G-TM-R340-2.5

  Giá: Liên hệ

 • Intel® Xeon® E-2246G Processor 12M Cache, 3.60 GHz TM-R340-2.5

  MSP: VXL2246G-TM-R340-2.5

  Giá: Liên hệ

 • Intel® Xeon® E-2274G Processor 8M Cache, 4.00 GHz TM-R340-2.5

  MSP: VXL2274G-TM-R340-2.5

  Giá: Liên hệ

 • Intel® Xeon® E-2276G Processor 12M Cache, 3.80 GHz TM-R340-2.5

  MSP: VXL2276G-TM-R340-2.5

  Giá: Liên hệ

 • Intel® Xeon® E-2236 Processor 12M Cache, 3.40 GHz TM-R340-2.5

  MSP: VXL22236-TM-R340-2.5

  Giá: Liên hệ

 • Intel® Xeon® Processor E3-1220 v6 8M Cache, 3.00 GHz-TM-R230

  MSP: E3-1220V6-TM-R230

  Giá: 123,000 VNĐ

 • Intel® Xeon® E-2124 Processor 8M Cache, up to 4.30 GHz TM-R340

  MSP: VXL2124-TM-R340

  Giá: 515,000 VNĐ

 • Intel® Xeon® E-2124 Processor 8M Cache, up to 4.30 GHz TM-T340

  MSP: VXL2124-TM-T340

  Giá: 564,000 VNĐ

 • Intel® Xeon® E-2124 Processor 8M Cache, up to 4.30 GHz TM-R240

  MSP: VXL2124-TM-R240

  Giá: 687,000 VNĐ

 • Intel® Xeon® E-2134 Processor 8M Cache, up to 4.50 GHz TM-R340

  MSP: VXL2134-TM-R340

  Giá: 858,000 VNĐ

 • Intel® Xeon® E-2124 Processor 8M Cache, up to 4.30 GHz TM-T140

  MSP: VXL2124-TM-T140

  Giá: 883,000 VNĐ

 • Intel® Xeon® E-2124 Processor 8M Cache, up to 4.30 GHz TM-R240-HP

  MSP: VXL2124-TM-R240-HP

  Giá: 883,000 VNĐ

 • Intel® Xeon® E-2224 Processor 8M Cache, 3.40 GHz TM-T140

  MSP: VXL2224-TM-T140

  Giá: 932,000 VNĐ

 • Intel® Xeon® E-2224 Processor 8M Cache, 3.40 GHz TM-R340

  MSP: VXL2224-TM-R340

  Giá: 932,000 VNĐ

 • Intel® Xeon® E-2224 Processor 8M Cache, 3.40 GHz TM-R240

  MSP: VXL2224-TM-R240

  Giá: 1,006,000 VNĐ

 • Intel® Xeon® E-2136 Processor 8M Cache, up to 4.50 GHz TM-SR250

  MSP: VXL2136-TM-SR250

  Giá: 1,104,000 VNĐ

 • Intel® Pentium® Processor G4400 (3M Cache, 3.30 GHz)

  MSP: G4400-TM

  Giá: 1,349,000 VNĐ

 • Intel® Xeon® E-2234 Processor 8M Cache, 3.60 GHz TM-T140

  MSP: VXL2234-TM-T140

  Giá: 1,398,000 VNĐ

 • Intel® Xeon® E-2134 Processor 8M Cache, up to 4.50 GHz TM-T340

  MSP: VXL2134-TM-T340

  Giá: 1,619,000 VNĐ

 • Intel® Xeon® E-2234 Processor 8M Cache, 3.60 GHz TM-R340

  MSP: VXL2234-TM-R340

  Giá: 1,839,000 VNĐ

 • Intel® Xeon® E-2224 Processor 8M Cache, 3.40 GHz TM-R240-HP

  MSP: VXL2224-TM-R240-HP

  Giá: 1,864,000 VNĐ

 • Intel® Xeon® E-2144G Processor 8M Cache, up to 4.50 GHz TM-T340

  MSP: VXL2144G-TM-T340

  Giá: 1,938,000 VNĐ

 • Intel® Xeon® E-2224 Processor 8M Cache, 3.40 GHz TM-T340

  MSP: VXL2224-TM-T340

  Giá: 1,938,000 VNĐ

 • Intel® Xeon® Processor E3-1220 v6 8M Cache, 3.00 GHz-TM-R330

  MSP: E3-1220V6-TM-R330

  Giá: 1,962,000 VNĐ

 • Intel® Pentium® Processor G4560 3M Cache, 3.50 GHz

  MSP: KABYLAKE_G4560

  Giá: 1,979,000 VNĐ

 • Intel® Xeon® Processor E3-1220 v6 8M Cache, 3.00 GHz-TM-R230=hp

  MSP: E3-1220V6-TM-R230-HP

  Giá: 2,134,000 VNĐ

 • Intel® Xeon® E-2234 Processor 8M Cache, 3.60 GHz TM-T340

  MSP: VXL2234-TM-T340

  Giá: 2,183,000 VNĐ

 • Intel® Pentium® Processor G4600 3M Cache, 3.60 GHz

  MSP: KABYLAKE_G4600

  Giá: 2,354,000 VNĐ

 • Intel® Xeon® E-2144G Processor 8M Cache, up to 4.50 GHz TM-R240-HP

  MSP: VXL2144G-TM-R240-HP

  Giá: 2,354,000 VNĐ

 • Intel® Xeon® E-2234 Processor 8M Cache, 3.60 GHz TM-R240

  MSP: VXL2234-TM-R240

  Giá: 2,379,000 VNĐ

 • Intel® Xeon® E-2144G Processor 8M Cache, up to 4.50 GHz TM-R240

  MSP: VXL2144G-TM-R240

  Giá: 2,477,000 VNĐ

 • Intel® Xeon® E-2134 Processor 8M Cache, up to 4.50 GHz TM-R240-HP

  MSP: VXL2134-TM-R240-HP

  Giá: 2,502,000 VNĐ

 • Intel® Xeon® E-2236 Processor 12M Cache, 3.40 GHz TM-R340

  MSP: VXL2236-TM-R340

  Giá: 2,551,000 VNĐ

 • Intel® Xeon® E-2124 Processor 8M Cache, up to 4.30 GHz TM-R340-2.5

  MSP: VXL2124-TM-R340-2.5

  Giá: 2,624,000 VNĐ

 • Intel® Xeon® E-2224G Processor 8M Cache, 3.50 GHz TM-T40

  MSP: VXL2224G-TM-T40

  Giá: 2,698,000 VNĐ

 • Intel® Xeon® E-2244G Processor 8M Cache, 3.80 GHz TM-R240

  MSP: VXL2244G-TM-R240

  Giá: 2,747,000 VNĐ

 • Intel® Core™ i3-7100 Processor 3M Cache, 3.90 GHz

  MSP: KABYLAKE_7100

  Giá: 2,796,000 VNĐ

 • Intel® Xeon® E-2134 Processor 8M Cache, up to 4.50 GHz TM-R240

  MSP: VXL2134-TM-R240

  Giá: 2,796,000 VNĐ

 • TOP