Siêu Thị Máy Chủ » CPU - BỘ VI XỬ LÝ » FCLGA1151

Trang chủ »

FCLGA1151

 • Intel® Xeon® E-2124 Processor 8M Cache, up to 4.30 GHz TM-R340

  MSP: VXL2124-TM-R340

  Giá: 687,000 VNĐ

 • Intel® Xeon® E-2124 Processor 8M Cache, up to 4.30 GHz TM-R240

  MSP: VXL2124-TM-R240

  Giá: 809,000 VNĐ

 • Intel® Xeon® E-2124 Processor 8M Cache, up to 4.30 GHz TM-T140

  MSP: VXL2124-TM-T140

  Giá: 981,000 VNĐ

 • Intel® Xeon® E-2124 Processor 8M Cache, up to 4.30 GHz

  MSP: VXL2124-TM-ML30G10

  Giá: 1,006,000 VNĐ

 • Intel® Xeon® Processor E3-1220 v6 8M Cache, 3.00 GHz-TM-R230

  MSP: E3-1220V6-TM-R230

  Giá: 1,055,000 VNĐ

 • Intel® Xeon® E-2124 Processor 8M Cache, up to 4.30 GHz TM-R240-HP

  MSP: VXL2124-TM-R240-HP

  Giá: 1,055,000 VNĐ

 • Intel® Xeon® E-2134 Processor 8M Cache, up to 4.50 GHz TM-R340

  MSP: VXL2134-TM-R340

  Giá: 1,226,000 VNĐ

 • Intel® Pentium® Processor G4400 (3M Cache, 3.30 GHz)

  MSP: G4400-TM

  Giá: 1,349,000 VNĐ

 • Intel® Xeon® Processor E3-1220 v6 8M Cache, 3.00 GHz-TM-R330

  MSP: E3-1220V6-TM-R330

  Giá: 1,962,000 VNĐ

 • Bộ xử lý Intel® Pentium® G4560 3M bộ nhớ đệm, 3,50 GHz

  MSP: KABYLAKE_G4560

  Giá: 1,979,000 VNĐ

 • Intel® Xeon® Processor E3-1220 v6 8M Cache, 3.00 GHz-TM-R230=hp

  MSP: E3-1220V6-TM-R230-HP

  Giá: 2,134,000 VNĐ

 • Bộ xử lý Intel® Pentium® G4600 3M bộ nhớ đệm, 3,60 GHz

  MSP: KABYLAKE_G4600

  Giá: 2,354,000 VNĐ

 • Intel® Xeon® E-2124 Processor 8M Cache, up to 4.30 GHz TM-T340

  MSP: VXL2124-TM-T340

  Giá: 2,526,000 VNĐ

 • Intel® Xeon® E-2144G Processor 8M Cache, up to 4.50 GHz TM-T140

  MSP: VXL2144G-TM-T140

  Giá: 2,649,000 VNĐ

 • Bộ xử lý Intel® Core™ i3-7100 3M bộ nhớ đệm, 3,90 GHz

  MSP: KABYLAKE_7100

  Giá: 2,796,000 VNĐ

 • Intel® Xeon® E-2134 Processor 8M Cache, up to 4.50 GHz TM R240 HP

  MSP: VXL2134-TM-R240-HP

  Giá: 2,796,000 VNĐ

 • Intel® Xeon® Processor E3-1220 v6 8M Cache, 3.00 GHz -TM-R330-2.5

  MSP: E3-1220V6-TM-R330-2.5

  Giá: 2,968,000 VNĐ

 • Intel® Xeon® Processor E3-1220 v6 8M Cache, 3.00 GHz -TM-ML30

  MSP: E3-1220V6-TM-ML30

  Giá: 3,066,000 VNĐ

 • Intel® Xeon® E-2134 Processor 8M Cache, up to 4.50 GHz TM-T140

  MSP: VXL2134-TM-T140

  Giá: 3,262,000 VNĐ

 • Intel® Xeon® E-2136 Processor 8M Cache, up to 4.50 GHz TM-R340

  MSP: VXL2136-TM-R340

  Giá: 3,336,000 VNĐ

 • Intel® Xeon® E-2134 Processor 8M Cache, up to 4.50 GHz TM-R240

  MSP: VXL2134-TM-R240

  Giá: 3,434,000 VNĐ

 • Intel® Xeon® Processor E3-1230 v6 8M Cache, 3.50 GHz TM-R330

  MSP: E3-1230V6-TM-R330

  Giá: 3,507,000 VNĐ

 • Intel® Xeon® Processor E3-1230 v6 8M Cache, 3.50 GHz-TM-R230--hp

  MSP: E3-1230V6-TM-R230-HP

  Giá: 3,581,000 VNĐ

 • Intel® Xeon® Processor E3-1220 v6 8M Cache, 3.00 GHz-TM-T330

  MSP: E3-1220V6-TM-T330

  Giá: 3,605,000 VNĐ

 • Intel® Xeon® Processor E3-1220 v5 (8M Cache, 3.00 GHz)

  MSP: E3-1220V5

  Giá: 3,728,000 VNĐ

 • Intel® Xeon® Processor E3-1230 v6 8M Cache, 3.50 GHz TM-R230

  MSP: E3-1230V6-TM-R230

  Giá: 3,802,000 VNĐ

 • Intel® Xeon® E-2124 Processor 8M Cache, up to 4.30 GHz TM-R340-2.5

  MSP: VXL2124-TM-R340-2.5

  Giá: 3,875,000 VNĐ

 • Intel® Xeon® E-2134 Processor 8M Cache, up to 4.50 GHz TM-T340

  MSP: VXL2134-TM-T340

  Giá: 4,047,000 VNĐ

 • Intel® Xeon® Processor E3-1220 v6 8M Cache, 3.00 GHz TM-T130

  MSP: E3-1220V6-TM-T130

  Giá: 4,194,000 VNĐ

 • Intel® Xeon® Processor E3-1240 v6 (8M Cache, 3.70 GHz)-TM-R230-CABLED

  MSP: E3-1240V6-TM-R230

  Giá: 4,243,000 VNĐ

 • Intel® Xeon® Processor E3-1225 v5 (8M Cache, 3.30 GHz)

  MSP: E3-1225V5

  Giá: 4,268,000 VNĐ

 • Bộ xử lý Intel® Core™ i5-7400 6M bộ nhớ đệm, lên đến 3.50 GHz

  MSP: KABYLAKE_7400

  Giá: 4,341,000 VNĐ

 • Intel® Xeon® E-2136 Processor 8M Cache, up to 4.50 GHz TM-SR250

  MSP: VXL2136-TM-SR250

  Giá: 4,464,000 VNĐ

 • Intel® Xeon® Processor E3-1230v6 8M Cache, 3.50 GHz-TM-T330

  MSP: E3-1230V6-TM-T330

  Giá: 4,635,000 VNĐ

 • CPU Intel Core i5-7500 3.4 GHz / 6MB / HD 600 Series Graphics / Socket 1151 (Kabylake)

  MSP: BXL-I5-7500

  Giá: 4,979,000 VNĐ

 • Intel® Xeon® E-2174G Processor 8M Cache, up to 4.70 GHz TM-T340

  MSP: VXL2174G-TM-T340

  Giá: 5,052,000 VNĐ

 • Intel® Xeon® E-2144G Processor 8M Cache, up to 4.50 GHz TM-R240

  MSP: VXL2144G-TM-R240

  Giá: 5,298,000 VNĐ

 • Bộ xử lý Intel® Core™ i5-8400 9M bộ nhớ đệm, lên đến 4.00 GHz

  MSP: COFFEELAKE_8400

  Giá: 5,325,000 VNĐ

 • Intel® Xeon® E-2144G Processor 8M Cache, up to 4.50 GHz TM-R340

  MSP: VXL2144G-TM-R340

  Giá: 5,445,000 VNĐ

 • Intel® Core™ i5-7600 Processor (6M Cache, 3.5 GHz)

  MSP: I5-7600

  Giá: 5,592,000 VNĐ

 • Intel® Xeon® Processor E3-1220 v6 8M Cache, 3.00 GHz

  MSP: E3-1220V6

  Giá: 5,690,000 VNĐ

 • Intel® Xeon® Processor E3-1240 v6 8M Cache, 3.70 GHz-TM-T330

  MSP: E3-1240V6-TM-T330

  Giá: 5,837,000 VNĐ

 • Intel® Xeon® Processor E3-1225 v6 8M Cache, 3.30 GHz

  MSP: E3-1225V6

  Giá: 6,132,000 VNĐ

 • Intel® Xeon® Processor E3-1240 v6 8M Cache, 3.00 GHz -TM-R330-2.5

  MSP: E3-1240V6-TM-R330-2.5

  Giá: 6,254,000 VNĐ

 • Intel® Xeon® Processor E3-1230v6 8M Cache, 3.50 GHz

  MSP: E3-1230V6

  Giá: 6,377,000 VNĐ

 • Intel® Xeon® E-2134 Processor 8M Cache, up to 4.50 GHz

  MSP: VXL2134

  Giá: 6,426,000 VNĐ

 • Intel® Xeon® Processor E3-1240 v6 8M Cache, 3.70 GHz TM-T130

  MSP: E3-1240V6-TM-T130

  Giá: 6,475,000 VNĐ

 • Bộ xử lý Intel® Core™ i5-8600K 9M bộ nhớ đệm, lên đến 4,30 GHz

  MSP: COFFEELAKE_8600K

  Giá: 6,499,000 VNĐ

 • TOP