Siêu Thị Máy Chủ » CHASSIS MÁY CHỦ » 2U Chassis

 • Trang chủ » Sản phẩm
 • 2U Chassis

 • Chassis HP DL380 G9 LFF - 1x500W Power Supply

  MSP: C_380P_G9_1X500W-LFF

  Giá: 17,448,000 VNĐ

 • 2 x HP 460W Common Slot Gold Hot Plug Power Supply Kit-LFF

  MSP: LFF2X503296-B21

  Giá: 17,533,000 VNĐ

 • 1 x Power Supply 550W Platinum

  MSP: 7158IIL

  Giá: 17,895,000 VNĐ

 • 1 x IBM Power Supply 750W Platinum

  MSP: 7158IJ1-1

  Giá: 17,895,000 VNĐ

 • SuperChassis 213AC-R920LPB 2 x 920W ( up to 16 hdd )

  MSP: SC213AC-R920LPB

  Giá: 17,992,000 VNĐ

 • Chassis HP DL380 G9 - 1x500W Power Supply ( up to 16 x hdd )

  MSP: C_380P_G9_1X500W

  Giá: 18,716,000 VNĐ

 • Chassis HP DL380 G10 - 2x500W Power Supply ( up to 16 x hdd )

  MSP: C_380_G10_2X500W

  Giá: 18,789,000 VNĐ

 • Chassis 2U System RMC2112-670-HSE

  MSP: RMC2112-670-HSE

  Giá: 18,900,000 VNĐ

 • SC826TQ-R800LPB

  MSP: SC826TQ-R800LPB

  Giá: 20,407,000 VNĐ

 • Server Chassis Gooxi RM2112-670-HSE-R800

  MSP: RM2112-670-HSE-R800

  Giá: 20,407,000 VNĐ

 • 2 x Power Supply 550W Platinum

  MSP: 7158IIL-2

  Giá: 20,721,000 VNĐ

 • Chassis HP DL380 G9 LFF - 2x500W Power Supply

  MSP: C_380P_G9_2X500W-LFF

  Giá: 20,810,000 VNĐ

 • DELL R740 CHASSIS 8 Hard Drive 2.5inch - 2x750W Power Supply

  MSP: C-DELL-R740-2.5IN-8HDD

  Giá: 21,131,000 VNĐ

 • Chassis HP DL380 G9 - 2x500W Power Supply ( up to 16 x hdd )

  MSP: C_380P_G9_2X500W

  Giá: 22,025,000 VNĐ

 • Supermicro SC825TQ-R720LPB

  MSP: SC825TQ-R720LPB

  Giá: 22,049,000 VNĐ

 • SuperChassis 216BAC-R920LPB ( up to 24 hdd )

  MSP: SC216BAC-R920LPB

  Giá: 23,305,000 VNĐ

 • DELL 2U CHASSIS R540 12x3.5INCH ( 1 x 750W )

  MSP: CHASSIS-DELL-R540-3.5INCH-1R-12

  Giá: 23,474,000 VNĐ

 • DELL R730XD CHASSIS Hard Drive 2.5inch x 24 hdd - 2x750W Power Supply

  MSP: C-DELL-R730XD-2.5IN-24HDD

  Giá: 24,150,000 VNĐ

 • DELL™ CHASSIS R740 - 8x 3.5inch - 2x750W Power Supply

  MSP: C-DELL-R740-3.5INCH

  Giá: 30,477,000 VNĐ

 • DELL R740 CHASSIS 16 Hard Drive 2.5inch - 2x750W Power Supply

  MSP: C-DELL-R740-2.5IN-16HDD

  Giá: 31,395,000 VNĐ

 • Supermicro 2027GR-TRF

  MSP: 2027GR-TRF

  Giá: 45,523,000 VNĐ

 • TOP