Siêu Thị Máy Chủ » BO MẠCH MÁY CHỦ » Mainboard HP

 • Trang chủ » Sản phẩm
 • Mainboard HP

 • HP Firmware Revision Service

  MSP: HA848A1

  Giá: 0 VNĐ

 • HP Mainboard Proliant ML350 G5

  MSP: 439399-001

  Giá: 0 VNĐ

 • HP MOTHERBOARD FOR HP PROLIANT DL320E G8 V2

  MSP: 769743-001

  Giá: 0 VNĐ

 • MAINBOARD_MICROSERVER_GEN10

  MSP: MB_MICRO_G10

  Giá: 0 VNĐ

 • 511777-001 HP 460W HE Hot Plug AC Power Supply Kit

  MSP: 511777-001

  Giá: 1,956,000 VNĐ

 • HP 3 year Next business day ML310e Foundation Care Service

  MSP: U2FR0E

  Giá: 2,415,000 VNĐ

 • HP Z200 Workstation Motherboard

  MSP: 503397-001/506285-001

  Giá: 2,801,000 VNĐ

 • Mainboard HPE ProLiant ML10 G9

  MSP: MB_ML10_G9

  Giá: 3,140,000 VNĐ

 • HPE ProLiant DL20 G9

  MSP: MB_DL20_G9

  Giá: 3,985,000 VNĐ

 • Mainboard HPE ProLiant ML30 G9

  MSP: MB_ML30_G9

  Giá: 4,468,000 VNĐ

 • HP ProLiant ML10 v2

  MSP: MAINBOARD-ML10-V2

  Giá: 4,758,000 VNĐ

 • HP MOTHERBOARD FOR HP PROLIANT ML110 G7

  MSP: 644671-001

  Giá: 4,975,000 VNĐ

 • Motherboard for Z400 Workstation 6 DIMM memory slots

  MSP: 586968-001

  Giá: 5,439,000 VNĐ

 • HP 3 year Next business day DL60 Gen9 Foundation Care Service

  MSP: U7VX4E

  Giá: 6,090,000 VNĐ

 • Mainboard DL380 G7

  MSP: 599038-001

  Giá: 6,400,000 VNĐ

 • Motherboard HP DL380 G6

  MSP: 496069-001

  Giá: 6,825,000 VNĐ

 • HP System Board For Z420 Desktop Workstation 618263-001

  MSP: 618263-001

  Giá: 7,728,000 VNĐ

 • HP PROLIANT ML150 G6 MOTHERBOARD

  MSP: 519728-001

  Giá: 8,090,000 VNĐ

 • HP MOTHERBOARD FOR HP PROLIANT DL360E G8 / DL380E G8 - SYSTEM BOARD

  MSP: 647400-001

  Giá: 8,332,000 VNĐ

 • MAINBOARD HP ML110 G9

  MSP: MB_ML110_G9

  Giá: 9,660,000 VNĐ

 • MAINBOARD HP ML350 G9

  MSP: MB_ML350_G9

  Giá: 10,312,000 VNĐ

 • HP Server System Board Dl320e G8

  MSP: 725260-001

  Giá: 10,385,000 VNĐ

 • HPE ProLiant DL120 G9

  MSP: MB_DL120_G9

  Giá: 11,375,000 VNĐ

 • MAINBOARD HP DL380 G10

  MSP: MB_DL380_G10

  Giá: 11,858,000 VNĐ

 • MAINBOARD HP DL360 G10

  MSP: MB_DL360_G10

  Giá: 12,075,000 VNĐ

 • HP DL380P V2 Gen8 System Board

  MSP: 732143-001

  Giá: 18,885,000 VNĐ

 • MAINBOARD HP DL380p G8 - 801939-001

  MSP: 801939-001

  Giá: 22,460,000 VNĐ

  • TOP