Siêu Thị Máy Chủ » CHASSIS MÁY CHỦ » Thermaltake

 • Trang chủ » Sản phẩm
 • Thermaltake

 • Spacecraft VF-I

  MSP: VN60001W2N/VN600A1W2N

  Giá: 0 VNĐ

 • Snow Edition ARMOR A60

  MSP: VM20001W2Z

  Giá: 0 VNĐ

 • Versa H21

  MSP: CA-1B2-00M1NN-00

  Giá: 862,000 VNĐ

 • Versa H22

  MSP: CA-1B3-00M1NN-00

  Giá: 862,000 VNĐ

 • Versa H23

  MSP: CA-1B1-00M1NN-01

  Giá: 980,000 VNĐ

 • Versa G2

  MSP: VO700A1W3N

  Giá: 1,017,000 VNĐ

 • Commander GS-II

  MSP: VN900K1W2N

  Giá: 1,101,000 VNĐ

 • Mini Chassis - Core V1

  MSP: CA-1B8-00S1WN-00

  Giá: 1,186,000 VNĐ

 • Commander MS-I

  MSP: VN40001W2N/VN400A1W2N

  Giá: 1,256,000 VNĐ

 • Commander MS-I Snow Edition

  MSP: VN40006W2N

  Giá: 1,292,000 VNĐ

 • Urban S21

  MSP: VP800A1W2N

  Giá: 1,676,000 VNĐ

 • Chaser A31

  MSP: VP300A1W2N

  Giá: 1,676,000 VNĐ

 • Commander G42

  MSP: CA-1B5-00M1WN-00

  Giá: 1,794,000 VNĐ

 • Chaser A31 Thunder Edition

  MSP: VP300A5W2N

  Giá: 2,273,000 VNĐ

 • Chaser A31 Snow Edition

  MSP: VP300A6W2N

  Giá: 2,273,000 VNĐ

 • Urban S31

  MSP: VP700M1W2N

  Giá: 2,333,000 VNĐ

 • Snow Edition ARMOR A30

  MSP: VM70001W2Z

  Giá: 2,490,000 VNĐ

 • Chaser A41

  MSP: VP200A1W2N

  Giá: 2,992,000 VNĐ

 • Chaser A41 Snow Edition

  MSP: VP200A6W2N

  Giá: 2,992,000 VNĐ

 • Snow Edition Level 10 GTS Snow Edition

  MSP: VO3006N2N

  Giá: 2,992,000 VNĐ

 • New Soprano Edition

  MSP: VO900M1N2N

  Giá: 3,292,000 VNĐ

 • Chaser A71

  MSP: VP400M1W2N

  Giá: 3,709,000 VNĐ

 • Urban S71

  MSP: VP500M1W2N

  Giá: 3,770,000 VNĐ

 • Snow Edition ARMOR REVO GENE

  MSP: VO800M1W2N

  Giá: 3,949,000 VNĐ

 • Snow Edition ARMOR REVO GENE Snow Edition

  MSP: VO800M6W2N

  Giá: 3,949,000 VNĐ

 • Core V71

  MSP: CA-1B6-00F1WN-00

  Giá: 4,009,000 VNĐ

 • Snow Edition ARMOR REVO

  MSP: VO200M1W2N

  Giá: 4,308,000 VNĐ

 • Urban T81

  MSP: CA-1B7-00F1WN-00

  Giá: 4,666,000 VNĐ

 • Snow Edition Level 10 GT

  MSP: VN10001W2N

  Giá: 7,001,000 VNĐ

 • Snow Edition Level 10 GT Snow Edition

  MSP: VN10006W2N

  Giá: 7,540,000 VNĐ

 • Snow Edition Level 10 GT Battle Edition

  MSP: VN10008W2N

  Giá: 7,540,000 VNĐ

  • TOP