Siêu Thị Máy Chủ » CHASSIS MÁY CHỦ » Thermaltake

 • Trang chủ » Sản phẩm
 • Thermaltake

 • Spacecraft VF-I

  MSP: VN60001W2N/VN600A1W2N

  Giá: Liên hệ

 • Snow Edition ARMOR A60

  MSP: VM20001W2Z

  Giá: Liên hệ

 • Versa H21

  MSP: CA-1B2-00M1NN-00

  Giá: 876,000 VNĐ

 • Versa H22

  MSP: CA-1B3-00M1NN-00

  Giá: 876,000 VNĐ

 • Versa H23

  MSP: CA-1B1-00M1NN-01

  Giá: 996,000 VNĐ

 • Versa G2

  MSP: VO700A1W3N

  Giá: 1,033,000 VNĐ

 • Commander GS-II

  MSP: VN900K1W2N

  Giá: 1,118,000 VNĐ

 • Mini Chassis - Core V1

  MSP: CA-1B8-00S1WN-00

  Giá: 1,204,000 VNĐ

 • Commander MS-I

  MSP: VN40001W2N/VN400A1W2N

  Giá: 1,275,000 VNĐ

 • Commander MS-I Snow Edition

  MSP: VN40006W2N

  Giá: 1,312,000 VNĐ

 • Urban S21

  MSP: VP800A1W2N

  Giá: 1,702,000 VNĐ

 • Chaser A31

  MSP: VP300A1W2N

  Giá: 1,702,000 VNĐ

 • Commander G42

  MSP: CA-1B5-00M1WN-00

  Giá: 1,822,000 VNĐ

 • Chaser A31 Thunder Edition

  MSP: VP300A5W2N

  Giá: 2,308,000 VNĐ

 • Chaser A31 Snow Edition

  MSP: VP300A6W2N

  Giá: 2,308,000 VNĐ

 • Urban S31

  MSP: VP700M1W2N

  Giá: 2,369,000 VNĐ

 • Snow Edition ARMOR A30

  MSP: VM70001W2Z

  Giá: 2,529,000 VNĐ

 • Chaser A41

  MSP: VP200A1W2N

  Giá: 3,039,000 VNĐ

 • Chaser A41 Snow Edition

  MSP: VP200A6W2N

  Giá: 3,039,000 VNĐ

 • Snow Edition Level 10 GTS Snow Edition

  MSP: VO3006N2N

  Giá: 3,039,000 VNĐ

 • New Soprano Edition

  MSP: VO900M1N2N

  Giá: 3,343,000 VNĐ

 • Chaser A71

  MSP: VP400M1W2N

  Giá: 3,767,000 VNĐ

 • Urban S71

  MSP: VP500M1W2N

  Giá: 3,829,000 VNĐ

 • Snow Edition ARMOR REVO GENE

  MSP: VO800M1W2N

  Giá: 4,010,000 VNĐ

 • Snow Edition ARMOR REVO GENE Snow Edition

  MSP: VO800M6W2N

  Giá: 4,010,000 VNĐ

 • Core V71

  MSP: CA-1B6-00F1WN-00

  Giá: 4,071,000 VNĐ

 • Snow Edition ARMOR REVO

  MSP: VO200M1W2N

  Giá: 4,375,000 VNĐ

 • Urban T81

  MSP: CA-1B7-00F1WN-00

  Giá: 4,738,000 VNĐ

 • Snow Edition Level 10 GT

  MSP: VN10001W2N

  Giá: 7,110,000 VNĐ

 • Snow Edition Level 10 GT Snow Edition

  MSP: VN10006W2N

  Giá: 7,657,000 VNĐ

 • Snow Edition Level 10 GT Battle Edition

  MSP: VN10008W2N

  Giá: 7,657,000 VNĐ

  • TOP