Siêu Thị Máy Chủ » BO MẠCH MÁY CHỦ » Intel

 • Trang chủ » Sản phẩm
 • Intel Serverboard S5500WB

  MSP: S5500WBR;S5500WB12VR

  Giá: 0 VNĐ

 • Intel Serverboard S5520UR

  MSP: S5520UR;S5520URT;BB5520URR

  Giá: 0 VNĐ

 • Intel Serverboard S5500HCV

  MSP: S5500HCV

  Giá: 0 VNĐ

 • Intel Serverboard S5520HC

  MSP: S5520HCT;S5520HCT;BBS5520HCR

  Giá: 0 VNĐ

 • Intel Serverboard S5500HV

  MSP: S5500HV

  Giá: 0 VNĐ

 • Intel Serverboard S3420GPLX

  MSP: S3420GPLX

  Giá: 0 VNĐ

 • Intel Serverboard S3420GPRX

  MSP: S3420GPRX

  Giá: 0 VNĐ

 • Intel® Server Board S2600IP4

  MSP: S2600IP4

  Giá: 0 VNĐ

 • Intel® Workstation Board W2600CR2

  MSP: W2600CR2

  Giá: 0 VNĐ

 • Intel® Server Board S2600CP2

  MSP: S2600CP2

  Giá: 0 VNĐ

 • Intel® Server Board S2600CP4

  MSP: S2600CP4

  Giá: 0 VNĐ

 • Intel® Server Board S2600GZ4

  MSP: S2600GZ4

  Giá: 0 VNĐ

 • Intel® Server Board S2600GL4

  MSP: S2600GL4

  Giá: 0 VNĐ

 • Intel® Server Board S2600COE

  MSP: S2600COE

  Giá: 0 VNĐ

 • DBS2600CP2IOC

  MSP: DBS2600CP2IOC

  Giá: 0 VNĐ

 • DBS2600CP4IOC

  MSP: DBS2600CP4IOC

  Giá: 0 VNĐ

 • Intel® Server Board S2600COEIOC

  MSP: S2600COEIOC

  Giá: 0 VNĐ

 • Intel® Server Board S2600WP

  MSP: S2600WP

  Giá: 0 VNĐ

 • Intel® Server Board S2600CO4

  MSP: S2600CO4

  Giá: 0 VNĐ

 • Intel® Server Board S2600JF

  MSP: S2600JF

  Giá: 0 VNĐ

 • Intel® Server Board S2400BB4

  MSP: S2400BB4

  Giá: 0 VNĐ

 • Intel® Server Board S2400LP

  MSP: S2400LP

  Giá: 0 VNĐ

 • Intel® Server Board S2400LPQ

  MSP: S2400LPQ

  Giá: 0 VNĐ

 • Intel® Server Board S2400GP2

  MSP: S2400GP2

  Giá: 0 VNĐ

 • Intel® Server Board S2400GP4

  MSP: S2400GP4

  Giá: 0 VNĐ

 • Intel® Server Board S3000AH

  MSP: S3000AH

  Giá: 0 VNĐ

 • Intel Xeon E5-2620 (2.0-GHz/6-core/15MB/95-W) FIO Processor Kit

  MSP: 660598-L21

  Giá: 0 VNĐ

 • Intel Server Board S2600CW2 - motherboard - SSI EEB - LGA2011-v3 Socket - C610

  MSP: S2600CW2

  Giá: 0 VNĐ

 • Intel® Rapid Storage Technology Enterprise(RSTe) (For Linux/Windows) (Support Software RAID 10, 0, 1, 5)

  MSP: RSTE-P10SX

  Giá: 0 VNĐ

 • Mainboard HP ProLiant ML10

  MSP: MAINBOARD-ML10

  Giá: 3,140,000 VNĐ

 • Intel Serverboard S1200BTSR

  MSP: S1200BTSR

  Giá: 3,333,000 VNĐ

 • Intel® Server Board S1200V3RPS

  MSP: S1200V3RPS

  Giá: 3,478,000 VNĐ

 • Intel® Server Board S1200SPSR

  MSP: S1200SPSR

  Giá: 3,671,000 VNĐ

 • Intel Serverboard S3420GPLC

  MSP: S3420GPLC

  Giá: 4,830,000 VNĐ

 • Intel Serverboard S1200BTL

  MSP: S1200BTL

  Giá: 4,951,000 VNĐ

 • Intel® Server Board S1200V3RPL

  MSP: S1200V3RPL

  Giá: 5,458,000 VNĐ

 • Intel® Server Board S1200V3RPO

  MSP: S1200V3RPO

  Giá: 5,748,000 VNĐ

 • Intel® Server Board S1200V3RPM

  MSP: S1200V3RPM

  Giá: 6,013,000 VNĐ

 • INTEL SERVER BOARD DBS2600CW2R

  MSP: DBS2600CW2R

  Giá: 7,487,000 VNĐ

 • Mainboard Intel S2600CW2R (Dual CPU Server / Workstation)

  MSP: S2600CW2R

  Giá: 8,066,000 VNĐ

 • Intel Workstation Board DX58SO

  MSP: DX58SO

  Giá: 8,694,000 VNĐ

 • Intel Serverboard S5500BCR

  MSP: S5500BCR

  Giá: 8,815,000 VNĐ

 • Intel® Server Board S2400SC2

  MSP: S2400SC2

  Giá: 12,558,000 VNĐ

  • TOP