Siêu Thị Máy Chủ » STORAGE MÁY CHỦ

Trang chủ »

Thiết Bị Lưu Trữ DELL

 • Dell EqualLogic PS4100XV 3.5

  MSP: PS4100XV

  Giá: 240,323,000 VNĐ

 • Dell Storage PS4210 Array Series

  MSP: PS4210

  Giá: Liên hệ

 • Dell Storage SCv2020

  MSP: SCV2020

  Giá: Liên hệ

 • Thiết Bị Lưu Trữ IBM

  Thiết Bị Lưu Trữ SUPERMICRO

 • Supermicro AOC-MTGN-I2S-O Dual-port 10 Gigabit Ethernet Adapter

  MSP: AOC-MTGN-I2S-O

  Giá: 6,614,000 VNĐ

 • SuperStorage Server 6048R-E1CR24L

  MSP: SYS-6048R-E1CR24L

  Giá: 56,091,000 VNĐ

 • SuperStorage Server 6048R-E1CR24L

  MSP: 6048R-E1CR24L

  Giá: 71,763,000 VNĐ

 • SuperServer 6048R-E1CR36H

  MSP: SSG-6048R-E1CR36H

  Giá: 86,822,000 VNĐ

 • SuperStorage Server 6048R-E1CR60N (Complete System Only)

  MSP: SSG-6048R-E1CR60N

  Giá: 125,401,000 VNĐ

 • SuperChassis 847BE1C4-R1K23LPB

  MSP: 847BE1C4-R1K23LPB

  Giá: Liên hệ

 • SSN- SERVER

 • Bộ lưu trữ mở rộng SSN R730-96

  MSP: SSN-R730-96

  Giá: Liên hệ

 • Node quản lý máy chủ Infiniband SSN R730-CTRL

  MSP: SSN-R730-CTRL

  Giá: Liên hệ

 • Node tính toán SSN R730-CP

  MSP: SSN-R730-CP

  Giá: Liên hệ

 • Thiết Bị Lưu Trữ SSN

 • STORAGE_SSN_E3A090804U

  MSP: E3A090804U2017

  Giá: Liên hệ

 • STORAGE_SSN_E3A0908

  MSP: E3A09082017

  Giá: Liên hệ

 • STORAGE_SSN_E3A090802U

  MSP: E3A090802U2017

  Giá: Liên hệ

 • STORAGE_SSN_E3A090803U

  MSP: E3A090803U2017

  Giá: Liên hệ

 • TOP