Siêu Thị Máy Chủ » BO MẠCH MÁY CHỦ » Supermicro

 • Trang chủ » Sản phẩm
 • Supermicro Twin Board X8DTT-IBQF

  MSP: X8DTT-IBQF

  Giá: 24,029,000 VNĐ

 • Supermicro Twin Board X8DTT-IBQ

  MSP: X8DTT-IBQ

  Giá: 23,426,000 VNĐ

 • Supermicro Twin Board X8DTT-HIBQF+

  MSP: X8DTT-HIBQF+

  Giá: 23,426,000 VNĐ

 • Supermicro Twin Board X8DTT-HIBQF

  MSP: X8DTT-HIBQF

  Giá: 23,305,000 VNĐ

 • Supermicro Twin Board X8DTT-IBXF

  MSP: X8DTT-IBXF

  Giá: 21,977,000 VNĐ

 • Supermicro Twin Board X8DTT-HIBXF+

  MSP: X8DTT-HIBXF+

  Giá: 21,494,000 VNĐ

 • Supermicro Twin Board X8DTT-IBX

  MSP: X8DTT-IBX

  Giá: 21,373,000 VNĐ

 • Supermicro Twin Board X8DTT-HIBXF

  MSP: X8DTT-HIBXF

  Giá: 21,252,000 VNĐ

 • Supermicro X8DTH-6F

  MSP: X8DTH-6F

  Giá: 17,509,000 VNĐ

 • Mainboard HP workstation Z640

  MSP: MAINBOARD-Z640-2609V3

  Giá: 17,110,000 VNĐ

 • Supermicro X8DTH-6

  MSP: X8DTH-6

  Giá: 16,543,000 VNĐ

 • Supermicro X8DT3-LN4F

  MSP: X8DT3-LN4F

  Giá: 16,060,000 VNĐ

 • MAINBOARD HP DL360 G9

  MSP: MB_DL360_G9

  Giá: 15,528,000 VNĐ

 • Supermicro Workstation Board X8DA6

  MSP: X8DA6

  Giá: 15,335,000 VNĐ

 • Supermicro Workstation Board X8DTG-QF

  MSP: X8DTG-QF

  Giá: 15,335,000 VNĐ

 • Supermicro X8DT6-F

  MSP: X8DT6-F

  Giá: 15,215,000 VNĐ

 • Supermicro Workstation Board X8DAH+-F

  MSP: X8DAH+-F

  Giá: 15,094,000 VNĐ

 • Supermicro X8DT3-F

  MSP: X8DT3-F

  Giá: 14,611,000 VNĐ

 • Supermicro X8DTH-iF

  MSP: X8DTH-IF

  Giá: 14,369,000 VNĐ

 • Supermicro X8DT6

  MSP: X8DT6

  Giá: 14,128,000 VNĐ

 • Supermicro X8DTi-LN4F

  MSP: X8DTI-LN4F

  Giá: 14,007,000 VNĐ

 • Supermicro X8DT3

  MSP: X8DT3

  Giá: 13,766,000 VNĐ

 • Supermicro X8DTN+

  MSP: X8DTN+

  Giá: 13,717,000 VNĐ

 • Supermicro SuperWorkstation Board X8DA3

  MSP: X8DA3

  Giá: 13,645,000 VNĐ

 • Supermicro X8DTH-i

  MSP: X8DTH-I

  Giá: 13,524,000 VNĐ

 • Supermicro Workstation Board X8DAH+

  MSP: X8DAH+

  Giá: 13,524,000 VNĐ

 • Supermicro X8STi-3F

  MSP: X8STI-3F

  Giá: 13,041,000 VNĐ

 • Supermicro X8DTU-F

  MSP: X8DTU-F

  Giá: 12,558,000 VNĐ

 • Supermicro X8DTi-F

  MSP: X8DTI-F

  Giá: 12,558,000 VNĐ

 • Supermicro X8ST3-F

  MSP: X8ST3-F

  Giá: 12,558,000 VNĐ

 • Supermicro Workstation Board X8DAE

  MSP: X8DAE

  Giá: 12,437,000 VNĐ

 • Supermicro X8DTE-F

  MSP: X8DTE-F

  Giá: 12,196,000 VNĐ

 • Supermicro X8DTL-6F

  MSP: X8DTL-6F

  Giá: 12,196,000 VNĐ

 • MAINBOARD HP ML150 G9

  MSP: MB_ML150_G9

  Giá: 12,099,000 VNĐ

 • Supermicro X8DTL-6

  MSP: X8DTL-6

  Giá: 11,834,000 VNĐ

 • Supermicro Twin Board X8DTT

  MSP: X8DTT

  Giá: 11,834,000 VNĐ

 • Supermicro Twin Board X8DTT-F

  MSP: X8DTT-F

  Giá: 11,834,000 VNĐ

 • Supermicro X8DTU

  MSP: X8DTU

  Giá: 11,592,000 VNĐ

 • Supermicro X8DTi

  MSP: X8DTI

  Giá: 11,592,000 VNĐ

 • Supermicro Workstation Board X8DAi

  MSP: X8DAI

  Giá: 11,471,000 VNĐ

 • Supermicro X8DTE

  MSP: X8DTE

  Giá: 11,326,000 VNĐ

 • Supermicro Twin Board X8DTT-HF

  MSP: X8DTT-HF

  Giá: 11,230,000 VNĐ

 • Supermicro Twin Board X8DTT-H+

  MSP: X8DTT-H+

  Giá: 11,230,000 VNĐ

 • Supermicro X8STi-LN4

  MSP: X8STI-LN4

  Giá: 10,988,000 VNĐ

 • Supermicro Twin Board X8DTT-HF+

  MSP: X8DTT-HF+

  Giá: 10,988,000 VNĐ

 • Supermicro X8STi-F

  MSP: X8STI-F

  Giá: 10,868,000 VNĐ

 • Supermicro Twin Board X8DTT-H

  MSP: X8DTT-H

  Giá: 10,505,000 VNĐ

 • Supermicro Workstation Board C7X58

  MSP: C7X58

  Giá: 10,385,000 VNĐ

 • TOP
  CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI«