Siêu Thị Máy Chủ » UPS - BỘ LƯU ĐIỆN » CYBERPOWER » Tower Series UPS Online

 • Trang chủ » Sản phẩm
 • Tower Series UPS Online

 • OLS1000EXL 1000VA/800W

  MSP: OLS1000EXL

  Giá: 8,569,000 VNĐ

 • OLS1000E 1000VA/800W

  MSP: OLS1000E

  Giá: 8,945,000 VNĐ

 • OLS1500EXL 1500VA/1200W

  MSP: OLS1500EXL

  Giá: 11,049,000 VNĐ

 • OLS1500E 1500VA/1200W

  MSP: OLS1500E

  Giá: 12,102,000 VNĐ

 • OLS2000EXL 2000VA/1600W

  MSP: OLS2000EXL

  Giá: 14,467,000 VNĐ

 • OLS3000EXL 3000VA/2400W

  MSP: OLS3000EXL

  Giá: 16,121,000 VNĐ

 • OLS2000E 2000VA/1600W

  MSP: OLS2000E

  Giá: 16,498,000 VNĐ

 • OLS3000E 3000VA/2400W

  MSP: OLS3000E

  Giá: 18,565,000 VNĐ

 • OLS6000EXL 6000VA/5400W

  MSP: OLS6000EXL

  Giá: 34,535,000 VNĐ

 • OLS6000E 6000VA/5400W

  MSP: OLS6000E

  Giá: 38,383,000 VNĐ

 • OLS10000EXL 10000VA/9000W

  MSP: OLS10000EXL

  Giá: 42,427,000 VNĐ

 • OLS10000E 10000VA/9000W

  MSP: OLS10000E

  Giá: 60,013,000 VNĐ

  • TOP