Siêu Thị Máy Chủ » UPS - BỘ LƯU ĐIỆN » CYBERPOWER » Tower Series UPS Online

 • Trang chủ » Sản phẩm
 • Tower Series UPS Online

 • OLS1000EXL 1000VA/800W

  MSP: OLS1000EXL

  Giá: 8,438,000 VNĐ

 • OLS1000E 1000VA/800W

  MSP: OLS1000E

  Giá: 8,808,000 VNĐ

 • OLS1500EXL 1500VA/1200W

  MSP: OLS1500EXL

  Giá: 10,880,000 VNĐ

 • OLS1500E 1500VA/1200W

  MSP: OLS1500E

  Giá: 11,916,000 VNĐ

 • OLS2000EXL 2000VA/1600W

  MSP: OLS2000EXL

  Giá: 14,246,000 VNĐ

 • OLS3000EXL 3000VA/2400W

  MSP: OLS3000EXL

  Giá: 15,874,000 VNĐ

 • OLS2000E 2000VA/1600W

  MSP: OLS2000E

  Giá: 16,245,000 VNĐ

 • OLS3000E 3000VA/2400W

  MSP: OLS3000E

  Giá: 18,280,000 VNĐ

 • OLS6000EXL 6000VA/5400W

  MSP: OLS6000EXL

  Giá: 34,006,000 VNĐ

 • OLS6000E 6000VA/5400W

  MSP: OLS6000E

  Giá: 37,795,000 VNĐ

 • OLS10000EXL 10000VA/9000W

  MSP: OLS10000EXL

  Giá: 41,777,000 VNĐ

 • OLS10000E 10000VA/9000W

  MSP: OLS10000E

  Giá: 59,093,000 VNĐ

  • TOP