Siêu Thị Máy Chủ » SERVER IBM STANDARD MODELS

 • Trang chủ » Sản phẩm
 • IBM System x3550 M4 791423A

  MSP: 791423A

  Giá: 75,348,000 VNĐ

 • IBM System x3250 M5 5458C4A

  MSP: 5458C4A

  Giá: 32,530,000 VNĐ

 • IBM System x3250 M5 5458F5A

  MSP: 5458F5A

  Giá: 32,409,000 VNĐ

 • IBM System x3250 M5 5458F2A

  MSP: 5458F2A

  Giá: 31,540,000 VNĐ

 • IBM System x3250 M5 5458-C2A

  MSP: 5458C2A

  Giá: 28,062,000 VNĐ

 • IBM System x3250 M5 5458C3A

  MSP: 5458C3A

  Giá: 23,788,000 VNĐ

 • IBM System x3250 M5 5458F3A

  MSP: 5458F3A

  Giá: 22,996,000 VNĐ

 • IBM System x3250 M5 5458C5A

  MSP: 5458C5A

  Giá: 18,716,000 VNĐ

 • IBM System x3650 M5 - 5462M2A

  MSP: 5462-M2A

  Giá: 229,304,000 VNĐ

 • IBM System x3650 M4 - 7915-83A

  MSP: 791583A

  Giá: 145,772,000 VNĐ

 • IBM System x3650 M4 - 7915-73A

  MSP: 791573A

  Giá: 133,868,000 VNĐ

 • IBM System x3650 M5 - 5462L2A

  MSP: 5462-L2A

  Giá: 133,349,000 VNĐ

 • IBM System x3650 M5 - 546262A

  MSP: 5462-62A

  Giá: 130,096,000 VNĐ

 • IBM System x3650 M4 - 7915-M3A

  MSP: 7915M3A

  Giá: 118,371,000 VNĐ

 • IBM System x3650 M4 - 7915-43A

  MSP: 791543A

  Giá: 117,978,000 VNĐ

 • IBM System x3650 M4 - 7915-L3A

  MSP: 7915L3A

  Giá: 109,071,000 VNĐ

 • Rack 3U

 • IBM System x3500 M4 - 7383J5A

  MSP: 7383J5A

  Giá: 113,068,000 VNĐ

 • IBM System x3500 M4 - 7383H5A

  MSP: 7383H5A

  Giá: 105,241,000 VNĐ

 • IBM System x3500 M4 - 7383G9A

  MSP: 7383G9A

  Giá: 92,970,000 VNĐ

 • IBM System x3500 M4 - 7383G5A

  MSP: 7383G5A

  Giá: 90,082,000 VNĐ

 • IBM System x3500 M4 - 7383F5A

  MSP: 7383F5A

  Giá: 78,644,000 VNĐ

 • IBM System x3500 M4 - 7383C9A

  MSP: 7383C9A

  Giá: 64,599,000 VNĐ

 • IBM System x3500 M4 - 7383D5A

  MSP: 7383D5A

  Giá: 61,517,000 VNĐ

 • IBM System x3500 M4 - 7383C7A

  MSP: 7383C7A

  Giá: 54,577,000 VNĐ

 • TOP
  CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI«