Siêu Thị Máy Chủ » SERVER IBM STANDARD MODELS

 • Trang chủ » Sản phẩm
 • IBM System x3250 M5 5458G3A

  MSP: 5458G3A

  Giá: Liên hệ

 • IBM System x3250 M5 5458A2A

  MSP: 5458A2A

  Giá: Liên hệ

 • IBM System x3250 M5 5458G2A

  MSP: 5458G2A

  Giá: Liên hệ

 • IBM System x3550 M4 791433A

  MSP: 791433A

  Giá: Liên hệ

 • IBM System x3550 M4 791453A

  MSP: 791453A

  Giá: Liên hệ

 • IBM System x3550 M4 791443A

  MSP: 791443A

  Giá: Liên hệ

 • IBM System x3550 M4 791473A

  MSP: 791473A

  Giá: Liên hệ

 • IBM System x3550 M4 791483A

  MSP: 791483A

  Giá: Liên hệ

 • IBM System x3650 M5 - 5462A2A

  MSP: 5462-A2A

  Giá: Liên hệ

 • IBM System x3650 M5 - 5462J2A

  MSP: 5462-J2A

  Giá: Liên hệ

 • IBM System x3650 M4 - 7915-A2A

  MSP: 7915A2A

  Giá: Liên hệ

 • IBM System x3650 M4 -7915-B2A

  MSP: 7915B2A

  Giá: Liên hệ

 • IBM System x3650 M4 -7915-C2A

  MSP: 7915C2A

  Giá: Liên hệ

 • IBM System x3650 M4 -7915-52A

  MSP: 791552A

  Giá: Liên hệ

 • IBM System x3650 M4 - 7915-H2A

  MSP: 7915H2A

  Giá: Liên hệ

 • IBM System x3650 M4 - 7915-62A

  MSP: 791562A

  Giá: Liên hệ

 • IBM System x3850X6 - 3837-A4A

  MSP: 3837A4A

  Giá: Liên hệ

 • IBM System x3850X6 - 3837-B1A

  MSP: 3837B1A

  Giá: Liên hệ

 • IBM System x3850X6 - 3837-B3A

  MSP: 3837B3A

  Giá: Liên hệ

 • IBM System x3850X6 - 3837-C1A

  MSP: 3837C1A

  Giá: Liên hệ

 • IBM System x3850X6 - 3837-C4A

  MSP: 3837C4A

  Giá: Liên hệ

 • IBM System x3300 M4 - 7382A2A

  MSP: 7382-A2A

  Giá: Liên hệ

 • IBM System x3300 M4 - 7382C2A

  MSP: 7382-C2A

  Giá: Liên hệ

 • IBM System x3300 M4 - 7382D2A

  MSP: 7382-D2A

  Giá: Liên hệ

 • IBM System x3300 M4 - 7382D4A

  MSP: 7382-D4A

  Giá: Liên hệ

 • IBM System x3300 M4 - 7382F2A

  MSP: 7382-F2A

  Giá: Liên hệ

 • IBM System X3100 M5 – 5457F3A

  MSP: 5457F3A

  Giá: Liên hệ

 • IBM System X3100 M5 – 5457B3A

  MSP: 5457-B3A

  Giá: 16,972,000 VNĐ

 • IBM System X3100 M5 - 5457C3A

  MSP: 5457-C3A

  Giá: 17,315,000 VNĐ

 • TOP