Siêu Thị Máy Chủ » SERVER IBM STANDARD MODELS

 • Trang chủ » Sản phẩm
 • IBM System x3550 M4 7914M3A

  MSP: 7914M3A

  Giá: 0 VNĐ

 • IBM System x3550 M4 7914L3A

  MSP: 7914L3A

  Giá: 0 VNĐ

 • IBM System x3550 M4 7914J3A

  MSP: 7914J3A

  Giá: 0 VNĐ

 • IBM System x3550 M4 7914H3A

  MSP: 7914H3A

  Giá: 0 VNĐ

 • Rack 3U

 • IBM System x3500 M4 - 7383ISE

  MSP: 7383ISE

  Giá: 41,931,000 VNĐ

 • IBM System x3500 M4 - 7383J5A

  MSP: 7383J5A

  Giá: 110,914,000 VNĐ

 • IBM System x3500 M4 - 7383H5A

  MSP: 7383H5A

  Giá: 103,236,000 VNĐ

 • IBM System x3500 M4 - 7383G9A

  MSP: 7383G9A

  Giá: 91,199,000 VNĐ

 • TOP
  CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI«