Siêu Thị Máy Chủ » THIẾT BỊ MẠNG » FORTINET

Trang chủ »
 • FortiGuard Security Rating Service

  MSP: FC-10FG1HE-175-02-DD

  Giá: 5,968,000 VNĐ

 • FortiGate 30E (FG-30E)

  MSP: FG-30E

  Giá: 7,192,000 VNĐ

 • Fortinet FortiGate-60D / FG-60D Support 8x5 FortiCare plus FortiGuard Bundle Contract 1 Year

  MSP: FC-10-0060D-900-02-12

  Giá: 7,251,000 VNĐ

 • Thiết bị không dây Fortinet FortiAP 221E

  MSP: FAP-221E

  Giá: 7,489,000 VNĐ

 • Fortinet | FC-10-0061E-900-02-12 | FortiGate-61E UTM Bundle (8x5 FortiCare plus NGFW, AV, Web Filtering, Botnet and Antispam Services) 1 Year. License Only

  MSP: FC-10-0061E-900-02-12

  Giá: 8,916,000 VNĐ

 • FortiGate 60E

  MSP: FG-60E

  Giá: 10,611,000 VNĐ

 • FortiGate 30E (FG-30E-BDL)

  MSP: FG-30E-BDL

  Giá: 11,460,000 VNĐ

 • FG-50E-BDL

  MSP: FG-50E-BDL

  Giá: 13,844,000 VNĐ

 • Peplink Balance One Core

  MSP: BPL-ONE-CORE

  Giá: 14,384,000 VNĐ

 • FortiGate-30E-3G4G-GBL

  MSP: 30E-3G4G-GBL

  Giá: 15,454,000 VNĐ

 • FortiGate-80E

  MSP: FG-80E

  Giá: 17,189,000 VNĐ

 • FortiGate-60E Hardware plus 24x7 FortiCare BDL

  MSP: FG-60E-BDL-950-12

  Giá: 17,665,000 VNĐ

 • FortiGate-90D

  MSP: FG-90D

  Giá: 18,029,000 VNĐ

 • Fortinet FortiGate 61E

  MSP: FG-61E

  Giá: 19,543,000 VNĐ

 • FortiGate-80E FG-80E-BDL

  MSP: FG-80E-BDL

  Giá: 24,964,000 VNĐ

 • FortiGate FG-80E-BDL-950-12

  MSP: FG-80E-BDL-950-12

  Giá: 25,701,000 VNĐ

 • FortiGate-90D (FG-90D-BDL)

  MSP: FG-90D-BDL

  Giá: 27,757,000 VNĐ

 • FortiGate 80C

  MSP: FG-80C-BDL

  Giá: 31,003,000 VNĐ

 • FortiGate 100E

  MSP: FG-100E

  Giá: 31,302,000 VNĐ

 • Fortinet FC-10-00207-900-02-12

  MSP: FC-10-00207-900-02-12

  Giá: 34,712,000 VNĐ

 • Thiết bị bảo vệ mạng Firewall Fortigate 90E | FG-90E-BDL EOL

  MSP: FG-90E-BDL

  Giá: 35,044,000 VNĐ

 • FortiGate-200D UTM Bundle (8x5 FortiCare plus Application Control, IPS, AV, Botnet IP/Domain, Web Filtering and Antispam Services), 1 Year

  MSP: FC-10-00205-900-02-12

  Giá: 38,244,000 VNĐ

 • FortiGate-100D Hardware plus 8x5 Forticare and FortiGuard UTM Bundle, 2 Year

  MSP: FG-100D-BDL-900-24

  Giá: 42,890,000 VNĐ

 • FG-100E-BDL-950-12 Hardware plus 24x7 FortiCare and FortiGuard Unified (UTM) Protection

  MSP: FG-100E-BDL-950-12

  Giá: 54,683,000 VNĐ

 • Thiết bị tường lửa Fortigate FG-200E

  MSP: FG-200E

  Giá: 56,409,000 VNĐ

 • FortiWAN 200B FWN-200B FortiWAN 200B

  MSP: FORTIWAN-200B

  Giá: 57,940,000 VNĐ

 • Fortinet FortiGate 200D

  MSP: FG-200D

  Giá: 62,493,000 VNĐ

 • FC-10-00302-950-02-12 Unified (UTM) Protection (24x7 FortiCare plus Application Control, IPS, AV, Web Filtering and Antispam, FortiSandbox Cloud)

  MSP: FC-10-00302-950-02-12

  Giá: 66,927,000 VNĐ

 • Thiết bị bảo vệ mạng Firewall Fortigate 101E | FG-101E-BDL

  MSP: FG-101E-BDL

  Giá: 77,435,000 VNĐ

 • FortiGate 200E ( FG-200E-BDL )

  MSP: FG-200E-BDL

  Giá: 85,495,000 VNĐ

 • Fortinet FortiGate FG-200E-BDL-950-12

  MSP: FG-200E-BDL-950-12

  Giá: 92,342,000 VNĐ

 • FortiGate 200D (FG-200D-BDL)

  MSP: FG-200D-BDL

  Giá: 95,171,000 VNĐ

 • Fortinet FortiGate 240D

  MSP: FG-240D-BDL

  Giá: 120,515,000 VNĐ

 • FortiGate FG-201E-BDL

  MSP: FG-201E-BDL

  Giá: 126,008,000 VNĐ

 • Fortigate 300E (FG-300E-BDL)

  MSP: FG-300E-BDL

  Giá: 132,902,000 VNĐ

 • Peplink Balance 710-BPL-710

  MSP: 710-BPL-710

  Giá: 158,983,000 VNĐ

 • Fortinet FortiADC-300D

  MSP: FAD-300D

  Giá: 185,818,000 VNĐ

 • FortiGate 301E (FG-301E-BDL)

  MSP: FG-301E-BDL

  Giá: 227,527,000 VNĐ

 • Fortinet FortiADC – FAD-300D-BDL

  MSP: FAD-300D-BDL

  Giá: 269,601,000 VNĐ

 • FortiWiFi-60D

  MSP: FWF-60D

  Giá: Liên hệ

 • FortiGate-200D-POE Hardware plus 8x5 Forticare and FortiGuard UTM Bundle

  MSP: FG-200D-BDL-871-12

  Giá: Liên hệ

 • Fortinet FortiGate 140D-POE - security appliance

  MSP: FG-140D-POE

  Giá: Liên hệ

  • TOP