Siêu Thị Máy Chủ » UPS - BỘ LƯU ĐIỆN » CYBERPOWER » Entry - VALUE

 • Trang chủ » Sản phẩm
 • Entry - VALUE

 • BU600E-AS 600VA/360W

  MSP: BU600E-AS

  Giá: 797,000 VNĐ

 • VALUE 600EI/-AS 600VA/360W

  MSP: 600EI/-AS

  Giá: 1,296,000 VNĐ

 • BU1000E-AS 1000VA/600W

  MSP: BU1000E-AS

  Giá: 1,594,000 VNĐ

 • VALUE 800EI/-AS 800VA/480W

  MSP: 800EI/-AS

  Giá: 1,647,000 VNĐ

 • VALUE 1000EI/-AS 1000VA/550W

  MSP: 1000EI/-AS

  Giá: 2,017,000 VNĐ

 • VALUE 1200ELCD/-AS 1200VA/720W

  MSP: 1200ELCD/-AS

  Giá: 3,480,000 VNĐ

 • VALUE 1500ELCD/-AS 1500VA/900W

  MSP: 1500ELCD/-AS

  Giá: 4,016,000 VNĐ

 • VALUE 2200ELCD/-AS 2200VA/1320W

  MSP: 2200ELCD/-AS

  Giá: 4,977,000 VNĐ

  • TOP