Siêu Thị Máy Chủ » UPS » UPS - BỘ LƯU ĐIỆN » CYBERPOWER

 • Trang chủ » Sản phẩm
 • PR5000ELCDRTXL5U 5000VA/ 4000W

  MSP: PR5000ELCDRTXL5U

  Giá: Liên hệ

 • PR6000ELCDRTXL5U 6000VA/ 4500W

  MSP: PR6000ELCDRTXL5U

  Giá: Liên hệ

 • OLS1500ERTXL2U 1500VA/1200W

  MSP: OLS1500ERTXL2U

  Giá: Liên hệ

 • CPS600E 600VA/420W

  MSP: CPS600E

  Giá: Liên hệ

 • CPS1000E 1000VA/700W

  MSP: CPS1000E

  Giá: Liên hệ

 • CPS1500PIE 1500/1000W

  MSP: CPS1500PIE

  Giá: Liên hệ

 • CPS3500PIE 3500VA/2450W

  MSP: CPS3500PIE

  Giá: Liên hệ

 • CPS5000PIE 5000VA/3500W

  MSP: CPS5000PIE

  Giá: Liên hệ

 • CPS7500PIE 7500/5250

  MSP: CPS7500PIE

  Giá: Liên hệ

 • Extended Battery Modules - BPL48V75ART2U

  MSP: BPL48V75ART2U

  Giá: Liên hệ

 • ENVIROSENSOR

  MSP: ENVIROSENSOR

  Giá: Liên hệ

 • Cabinet Battery - BPSE72V45A

  MSP: BPSE72V45A

  Giá: Liên hệ

 • BU600E-AS 600VA/360W

  MSP: BU600E-AS

  Giá: 809,000 VNĐ

 • VALUE 600EI/-AS 600VA/360W

  MSP: 600EI/-AS

  Giá: 1,316,000 VNĐ

 • BU1000E-AS 1000VA/600W

  MSP: BU1000E-AS

  Giá: 1,619,000 VNĐ

 • VALUE 800EI/-AS 800VA/480W

  MSP: 800EI/-AS

  Giá: 1,673,000 VNĐ

 • VALUE 1000EI/-AS 1000VA/550W

  MSP: 1000EI/-AS

  Giá: 2,049,000 VNĐ

 • CPS1000EI 1000VA/600W

  MSP: CPS1000EI

  Giá: 2,482,000 VNĐ

 • RMCARD203

  MSP: RMCARD203

  Giá: 3,156,000 VNĐ

 • RMCARD303

  MSP: RMCARD303

  Giá: 3,156,000 VNĐ

 • CPS2000EI 2000VA/1200W

  MSP: CPS2000EI

  Giá: 3,245,000 VNĐ

 • VALUE 1200ELCD/-AS 1200VA/720W

  MSP: 1200ELCD/-AS

  Giá: 3,534,000 VNĐ

 • VALUE 1500ELCD/-AS 1500VA/900W

  MSP: 1500ELCD/-AS

  Giá: 4,078,000 VNĐ

 • VALUE 2200ELCD/-AS 2200VA/1320W

  MSP: 2200ELCD/-AS

  Giá: 5,055,000 VNĐ

 • CP1300EPFCLCD 1300VA/780W

  MSP: CP1300EPFCLCD

  Giá: 5,619,000 VNĐ

 • PR750ELCD 750VA/675W

  MSP: PR750ELCD

  Giá: 6,201,000 VNĐ

 • CARD ĐIỀU KHIỂN UPS MỞ RỘNG: WEBPOWER

  MSP: WEBPOWER

  Giá: 6,720,000 VNĐ

 • CP1500EPFCLCD 1500VA/900W

  MSP: CP1500EPFCLCD

  Giá: 6,747,000 VNĐ

 • Cabinet Battery - BPSE36V45A

  MSP: BPSE36V45A

  Giá: 7,778,000 VNĐ

 • PR1500ELCD 1500VA/1350W

  MSP: PR1500ELCD

  Giá: 8,167,000 VNĐ

 • PR1000ELCD 1000VA/900W

  MSP: PR1000ELCD

  Giá: 8,305,000 VNĐ

 • OLS1000EXL 1000VA/800W

  MSP: OLS1000EXL

  Giá: 8,569,000 VNĐ

 • OLS1000E 1000VA/800W

  MSP: OLS1000E

  Giá: 8,945,000 VNĐ

 • Extended Battery Packs - BPE48V75ART2U

  MSP: BPE48V75ART2U

  Giá: 10,710,000 VNĐ

 • OLS1000ERTXL2U 1000VA/800W

  MSP: OLS1000ERTXL2U

  Giá: 10,897,000 VNĐ

 • OLS1500EXL 1500VA/1200W

  MSP: OLS1500EXL

  Giá: 11,049,000 VNĐ

 • PR1000ELCDRT2U 1000VA/700W

  MSP: PR1000ELCDRT2U

  Giá: 11,988,000 VNĐ

 • OLS1500E 1500VA/1200W

  MSP: OLS1500E

  Giá: 12,102,000 VNĐ

 • PR2200ELCDSL 2200VA/1980W

  MSP: PR2200ELCDSL

  Giá: 12,402,000 VNĐ

 • OLS1000ERT2U 1000VA/800W

  MSP: OLS1000ERT2U

  Giá: 12,402,000 VNĐ

 • PR1500ELCDRT2U 1500VA/ 1000W

  MSP: PR1500ELCDRT2U

  Giá: 13,491,000 VNĐ

 • PR1000ELCDRTXL2U 1000VA/750W

  MSP: PR1000ELCDRTXL2U

  Giá: 14,281,000 VNĐ

 • OLS2000EXL 2000VA/1600W

  MSP: OLS2000EXL

  Giá: 14,467,000 VNĐ

 • PR3000ELCDSL 3000VA/2700W

  MSP: PR3000ELCDSL

  Giá: 15,407,000 VNĐ

 • OLS1500ERT2U 1500VA/1200W

  MSP: OLS1500ERT2U

  Giá: 15,407,000 VNĐ

 • PR1500ELCDRTXL2U 1500VA/1125W

  MSP: PR1500ELCDRTXL2U

  Giá: 15,783,000 VNĐ

 • PR2200ELCDRT2U 2200VA/1600W

  MSP: PR2200ELCDRT2U

  Giá: 15,971,000 VNĐ

 • OLS3000EXL 3000VA/2400W

  MSP: OLS3000EXL

  Giá: 16,121,000 VNĐ

 • TOP