Siêu Thị Máy Chủ » Phần Mềm Bản Quyền » License VMWARE

Trang chủ »

License VMWARE

 • Phần Mềm Bản Quyền VMware vSphere 7 Essentials Kit Subscription

  MSP: VS7-ESSL-SUB-C

  Giá: 1,563,000 VNĐ

 • Subscription only for VMware vSphere 6 Essentials Kit for 1 year

  MSP: VS6-ESSL-SUB-C

  Giá: 1,643,000 VNĐ

 • VMWARE Basic Support/Subscription VMware vSphere 6 Standard for 1 processor for 1 year

  MSP: VS6-STD-G-SSS-C

  Giá: 6,622,000 VNĐ

 • Phần mềm bản quyền Production Support/Subscription VMware vSphere 7 Standard for 1 processor for 1 year

  MSP: VS7-STD-P-SSS-C

  Giá: 7,567,000 VNĐ

 • Production Support/Subscription VMware vSphere 6 Standard for 1 processor for 1 year

  MSP: VS6-STD-P-SSS-C

  Giá: 7,652,000 VNĐ

 • Phần Mềm Bản Quyền VMware vSphere 7 Essentials Kit for 3 hosts (Max 2 processors per host)

  MSP: VS7-ESSL-KIT-C

  Giá: 11,189,000 VNĐ

 • VMware vSphere 6 Essentials Kit for 3 hosts (Max 2 processors per host)

  MSP: VS6-ESSL-BUN-C

  Giá: 11,380,000 VNĐ

 • VMware vSphere 6 Essentials Kit for 3 hosts (Max 2 processors per host) - VS6-ESSL-KIT-C

  MSP: VS6-ESSL-KIT-C

  Giá: 11,772,000 VNĐ

 • Basic Support/Subscription VMware vSphere 7 Standard for 1 processor for 3 year VS7-STD-3G-SSS-C

  MSP: VS7-STD-3G-SSS-C

  Giá: 17,364,000 VNĐ

 • Production Support/Subscription VMware vSphere 6 Enterprise

  MSP: VS6-EPL-P-SSS-C

  Giá: 20,651,000 VNĐ

 • Phần mềm bản quyền Production Support/Subscription VMware vSphere 7 Enterprise Plus 1 Processor 1 Year

  MSP: VS7-EPL-P-SSS-C

  Giá: 21,021,000 VNĐ

 • Phần Mềm Bản Quyền VMware vSphere 7 Standard for 1 processor

  MSP: VS7-STD-C

  Giá: 21,967,000 VNĐ

 • VMware vSphere Standard for 1 processor

  MSP: VS6-STD-C

  Giá: 22,221,000 VNĐ

 • Production Support for 1 Year - VS6-ESP-KIT-P-SSS-C Technical Support, 24/7/365

  MSP: VS6-ESP-KIT-P-SSS-C

  Giá: 26,532,000 VNĐ

 • Phần Mềm Bản Quyền Production Support/Subscription for Vmware vSphere 7 Essentials Plus Kit for 3 hosts (Max 2 processors per host) for 1 year

  MSP: VS7-ESP-KIT-P-SSS-C

  Giá: 26,984,000 VNĐ

 • Production Support/Subscription VMware vSphere 6 Essentials Plus Kit for 1 year Technical Support, 24 Hour Sev 1 Support -- 7 days a week.

  MSP: S6-ESP-KIT-P-SSS-C

  Giá: 27,690,000 VNĐ

 • Production Support for 1 Year - VCS6-STD-P-SSS-C Technical Support, 24/7/365.

  MSP: VCS6-STD-P-SSS-C

  Giá: 39,364,000 VNĐ

 • Production Support/Subscription for VMware vSphere 7 Remote Office Branch Office Standard (25 VM pack) for 3 Year

  MSP: VM-VS7-RBADV25-3P-S

  Giá: 70,840,000 VNĐ

 • VMware vSphere 6 Enterprise Plus for 1 processor

  MSP: VS6-EPL-C

  Giá: 77,968,000 VNĐ

 • Phần mềm bản quyền VMware vSphere 7 Enterprise Plus for 1 processor

  MSP: VS7-EPL-C

  Giá: 79,459,000 VNĐ

 • Basic Support/Subscription VMware vSphere 6 Enterprise Plus for 1 processor for 1 year

  MSP: VS6-EPL-G-SSS-C

  Giá: 80,274,000 VNĐ

 • VMware vSphere 6 Essentials Plus Kit for 3 hosts (Max 2 processors per host)

  MSP: VS6-ESP-KIT-C

  Giá: 100,249,000 VNĐ

 • VMware vSphere 7 Remote Office Branch Office Advanced (25 VM pack)

  MSP: VM-VS7-RBADV25-C

  Giá: 101,320,000 VNĐ

 • Phần Mềm Bản Quyền VMware vSphere 7 Essentials Plus Kit for 3 hosts (Max 2 processors per host)

  MSP: VS7-ESP-KIT-C

  Giá: 101,415,000 VNĐ

 • VMware vCenter Server 6 Standard for vSphere 6 (Per Instance)

  MSP: VCS6-STD-C

  Giá: 140,583,000 VNĐ

 • VMWARE Basic Support/Subscription VMware vSphere 6 Enterprise Plus for 1 processor for 3 year

  MSP: VS6-EPL-3G-SSS-C

  Giá: Liên hệ

  • TOP