Siêu Thị Máy Chủ » STORAGE » HP NETWORK STORAGE

 • Trang chủ » Sản phẩm
 • HP MSA 2040 SAS Dual Controller SFF Storage

  MSP: C8S55A

  Giá: Liên hệ

 • HP MSA 1040 2-port 1G iSCSI Dual Controller LFF Storage

  MSP: E7W01A

  Giá: Liên hệ

 • HP StoreEver LTO-6 Ultrium 6250 External Tape Drive

  MSP: EH970A

  Giá: Liên hệ

 • HP StoreEver Lto-6 Ultrium 6650 External Tape Drive

  MSP: EH964A

  Giá: Liên hệ

 • HP LTO-5 Ultrium 3280 SAS External Tape Drive

  MSP: EH900B

  Giá: Liên hệ

 • HP LTO-4 Ultrium 1760 SAS External Tape Drive

  MSP: EH920B

  Giá: Liên hệ

 • HP LTO5 Ultrium 3TB RW Data Tape

  MSP: C7975A

  Giá: Liên hệ

 • HP Ultrium Universal Cleaning Cartridge

  MSP: C7978A

  Giá: Liên hệ

 • HP LTO-6 Ultrium RW Bar Code Label Pack

  MSP: Q2013A

  Giá: Liên hệ

 • HP LTO5 Ultrium RW Bar Code Label Pack

  MSP: Q2011A

  Giá: Liên hệ

 • Thiết bị lưu trữ HPE MSA 1040 2-port Fibre Channel Dual Controller SFF Storage (E7W00A)

  MSP: E7W00A

  Giá: Liên hệ

 • HP LTO-6 Ultrium 6.25 TB MP RW Data Cartridge

  MSP: C7976A

  Giá: 1,766,000 VNĐ

 • HP LTO-5 Ultrium 3000 SAS External Tape Drive

  MSP: EH958B

  Giá: 49,248,000 VNĐ

 • HPE MSA 2040 ES SAN DC SFF STORAGE (K2R80A)

  MSP: HPE-K2R80A

  Giá: 159,689,000 VNĐ

 • HPE MSA 2040 ES SAN DC LFF Storage

  MSP: K2R80A-LFF

  Giá: 189,390,000 VNĐ

 • HPE SN3000B 16Gb 24-port/12-port Active Fibre Channel Switch

  MSP: QW937A

  Giá: 214,725,000 VNĐ

 • HPE SN3000B 16Gb 24-port/12-port Active Fibre Channel Switch

  MSP: QW937B

  Giá: 221,053,000 VNĐ

 • HPE MSA 2040 ES SAN DC SFF Storage

  MSP: HP-K2R80A

  Giá: 229,245,000 VNĐ

 • HPE MSA 2050 SAN DC SFF Storage

  MSP: Q1J01A

  Giá: 239,227,000 VNĐ

 • HP MSA 2040 ES SAN DC SFF Storage

  MSP: SAN-K2R80A

  Giá: 250,582,000 VNĐ

 • HPE MSA 2040 ES SAN DC SFF Storage - K2R80A

  MSP: K2R80A

  Giá: 262,306,000 VNĐ

 • HPE MSA 2040 ES SAN DC LFF Storage

  MSP: K2R79A

  Giá: 265,126,000 VNĐ

  • TOP