Siêu Thị Máy Chủ » INTEL NUC » Optional » Intel mSATA SSD

 • Trang chủ » Sản phẩm
 • Intel mSATA SSD

 • Intel® SSD 240GB SSDMCEAC240B301

  MSP: INTEL®SSD525SERIES(240GB,MSATA6GB/S,25NM,MLC)3.6MM,OEMPACK

  Giá: 0 VNĐ

 • Intel® SSD 180GB SSDMCEAC180B301

  MSP: INTEL®SSD525SERIES(180GB,MSATA6GB/S,25NM,MLC)3.6MM,OEMPACK

  Giá: 0 VNĐ

 • Intel® SSD 120GB SSDMCEAC120B301

  MSP: INTEL®SSD525SERIES(120GB,MSATA6GB/S,25NM,MLC)3.6MM,OEMPACK

  Giá: 0 VNĐ

 • Intel® SSD 60GB SSDMCEAC060B301

  MSP: INTEL®SSD525SERIES(60GB,MSATA6GB/S,25NM,MLC)3.6MM,OEMPACK

  Giá: 0 VNĐ

 • Intel® SSD 30GB SSDMCEAC030B301

  MSP: INTEL®SSD525SERIES(30GB,MSATA6GB/S,25NM,MLC)3.6MM,OEMPACK

  Giá: 0 VNĐ

  • TOP