Siêu Thị Máy Chủ » RAID - CONTROLLER CARD » IBM

 • Trang chủ » Sản phẩm
 • IBM

 • ServeRaid BR10il (support RAID 0, 1)

  MSP: BR10IL

  Giá: Liên hệ

 • ServeRAID C100 (Support RAID 0, 1)

  MSP: SERVERAIDC100

  Giá: Liên hệ

 • Dual Port 1Gb Ethernet Daughter Card

  MSP: 46M1076

  Giá: Liên hệ

 • x3650 M4 Plus 8x 2.5in HS HDD Assembly Kit

  MSP: 00D9490

  Giá: Liên hệ

 • x3650 M4 PCIe Riser Card 2 (1 x16 for GPU + 1 x8 FH/HL Slots)

  MSP: 90Y5085

  Giá: 650,000 VNĐ

 • IBM 1m SAS Cable

  MSP: 39R6529

  Giá: 724,000 VNĐ

 • IBM 3m SAS Cable

  MSP: 39R6531

  Giá: 760,000 VNĐ

 • x3550 M4 plus 4x 2.5" HDD Assembly Kit

  MSP: 81Y6657

  Giá: 1,324,000 VNĐ

 • Thinksystem SR550/SR590/SR650 (X16/X8) / (X16/X16) PCIe FH Riser 2 Kit

  MSP: 7XH7A02679

  Giá: 2,207,000 VNĐ

 • ServeRAID M5000 Series Battery Kit

  MSP: 46M0917

  Giá: 2,256,000 VNĐ

 • ServeRAID H1110 SAS/SATA Controller for IBM System x

  MSP: 81Y4492

  Giá: 2,453,000 VNĐ

 • Thiết bị System X3650 M5 PCIe Riser 1 ( 2x8 FH/FL + 1x8 ML2 Slots) - 00KA519

  MSP: 00KA519

  Giá: 2,820,000 VNĐ

 • IBM ServeRAID 8k SAS Controller

  MSP: 25R8064

  Giá: 2,968,000 VNĐ

 • ServeRAID M5014 SAS/SATA Controller

  MSP: 46M0916

  Giá: 3,262,000 VNĐ

 • ThinkSystem RAID 530-8i PCIe 12Gb Adapter

  MSP: 7Y37A01082

  Giá: 3,409,000 VNĐ

 • ServeRAID M5110 SAS/SATA Controller (Support for RAID levels 0, 1, 10 standard)

  MSP: 81Y4481

  Giá: 3,556,000 VNĐ

 • IBM BATTERY CAPACITOR PACK 13.5V 6.4F

  MSP: 81Y4579

  Giá: 3,730,000 VNĐ

 • Serveraid 7k Ultra320 Scsi Controller Battery

  MSP: 39R8804

  Giá: 3,924,000 VNĐ

 • ServeRAID M1215 SAS/SATA Controller (0 , 1 , 10 or RAID 5, 50 with optional upgrade)

  MSP: 46C9114

  Giá: 3,949,000 VNĐ

 • IBM Integrated Management Module Advanced Upgrade

  MSP: 90Y3901

  Giá: 4,218,000 VNĐ

 • IBM 39R6520 IBM DS3000/DS3400 MEMORY CACHE BATTERY

  MSP: 39R6520

  Giá: 4,709,000 VNĐ

 • ServeRAID M5100 Series SSD Caching Enabler for IBM System x

  MSP: 90Y4318

  Giá: 4,797,000 VNĐ

 • ServeRAID M1215 SAS/SATA Controller with 4 Hard Drives (0 , 1 , 10 or RAID 5, 50 with optional upgrade)

  MSP: 46C9114-4

  Giá: 4,930,000 VNĐ

 • ServeRAID M1215 SAS/SATA Controller with 8 Hard Drives (0 , 1 , 10 or RAID 5, 50 with optional upgrade)

  MSP: 46C9114-8

  Giá: 5,911,000 VNĐ

 • Hot-swap SAS SATA 8 Pack HDD Enablement Option (with 6 Gb/sec expander)

  MSP: 59Y3825

  Giá: 6,769,000 VNĐ

  • TOP