Siêu Thị Máy Chủ » THIẾT BỊ MẠNG » HP

 • Trang chủ » Sản phẩm
 • HPE OfficeConnect 1920S 24G 2SFP - JL381A

  MSP: JL381A

  Giá: 7,873,000 VNĐ

 • HPE OfficeConnect 1920S 48G 4SFP - JL382A - Gigabit MANAGED SWITCH L2/L3

  MSP: JL382A

  Giá: 14,104,000 VNĐ

 • HP 5120-24G-PoE+ EI TAA-compliant Switch with 2 Slots (JG247A)

  MSP: JG247A

  Giá: 44,919,000 VNĐ

 • HPE FlexNetwork 5130 24G PoE+ 4SFP+ (370W) EI Switch (JG936A)

  MSP: JG936A

  Giá: 0 VNĐ

 • HP J9150A X132 10G SFP+ LC SR Transceiver

  MSP: J9150A

  Giá: 17,002,000 VNĐ

 • HPE Ethernet 1Gb 4-port 331FLR Adapter - 634025-001

  MSP: 634025-001

  Giá: 2,657,000 VNĐ

 • HPE Ethernet 1Gb 4-port 366T Adapter

  MSP: 811546-B21

  Giá: 8,984,000 VNĐ

 • Qlogic HBA FC 8Gb 1 port QLE2560

  MSP: QLE2560

  Giá: 6,303,000 VNĐ

 • HP P2000 G3 MSA Fibre Channel Controller (AP836A)

  MSP: AP836A

  Giá: 0 VNĐ

 • HP 5130-48G-PoE+-4SFP+ EI Switch 48 Ports L3 Managed Stackable

  MSP: JG937A

  Giá: 0 VNĐ

 • HPE MSA 2040 8Gb SW FC SFP 4 Pk

  MSP: C8R23A

  Giá: 0 VNĐ

 • BỘ PHÁT WIFI HPE ARUBA 205 INSTANT 802.11AC (WW) ACCESS POINT, JL184A

  MSP: JL184A

  Giá: 10,288,000 VNĐ

 • HPE 1420 8G Switch (JH329A)

  MSP: JH329A

  Giá: 1,483,000 VNĐ

 • HPE X130 10G SFP+ LC SR Transceiver

  MSP: JD092B

  Giá: 3,816,000 VNĐ

 • HPE LC to LC Multi-mode OM3 2-Fiber 2.0m 1-Pack Fiber Optic Cable

  MSP: AJ835A

  Giá: 3,202,000 VNĐ

 • HPE X121 1G SFP RJ45 T Transceiver

  MSP: J8177C

  Giá: 5,224,000 VNĐ

 • HP 5500-48G EI Switch (JD375A)

  MSP: JD375A

  Giá: 69,265,000 VNĐ

 • HP 2530-24G-2SFP+ Switch (J9856A)

  MSP: J9856A

  Giá: 25,367,000 VNĐ

 • HP 2530-24G-PoE+-2SFP+ Switch (J9854A)

  MSP: J9854A

  Giá: 0 VNĐ

 • HP 2530-48G-PoE+-2SFP+ Switch (J9853A)

  MSP: J9853A

  Giá: 0 VNĐ

 • HP 2530-48G-2SFP+ Switch (J9855A)

  MSP: J9855A

  Giá: 39,572,000 VNĐ

 • HP 1950-24G-2SFP+-2XGT-PoE+(370W) Switch

  MSP: JG962A

  Giá: 26,227,000 VNĐ

 • HP 1950-24G-2SFP+-2XGT Switch

  MSP: JG960A

  Giá: 0 VNĐ

 • HP 1950-48G-2SFP+-2XGT Switch

  MSP: JG961A

  Giá: 0 VNĐ

 • HP 1950-48G-2SFP+-2XGT-PoE+(370W) Switch

  MSP: JG963A

  Giá: 0 VNĐ

 • HP 1920-48G-PoE+ (370W) Switch

  MSP: JG928A

  Giá: 27,268,000 VNĐ

 • HP 1910-24G-PoE(170W) Switch

  MSP: JE008A

  Giá: 13,862,000 VNĐ

 • HP 2620-24-PoE+ Switch

  MSP: J9625A

  Giá: 0 VNĐ

 • HP 2620-24 Switch

  MSP: J9623A

  Giá: 0 VNĐ

 • HP 2620-48 Switch

  MSP: J9626A

  Giá: 0 VNĐ

 • HP 2620-24-PPoE+ Switch

  MSP: J9624A

  Giá: 0 VNĐ

 • HP 2620-48-PoE+ Switch

  MSP: J9627A

  Giá: 36,727,000 VNĐ

 • HP 2530-8-PoE+ Internal Power Supply Switch (JL070A)

  MSP: JL070A

  Giá: 0 VNĐ

 • HP 2615-8-PoE Switch(J9565A)

  MSP: J9565A

  Giá: 0 VNĐ

 • HP 2915-8G-PoE Switch(J9562A)

  MSP: J9562A

  Giá: 0 VNĐ

 • HP 1810-8 Switch (J9800A)

  MSP: J9800A

  Giá: 0 VNĐ

 • HP 1820-8G-PoE+ (65W) Switch (J9982A)

  MSP: J9982A

  Giá: 5,555,000 VNĐ

 • HP 2920-48G Switch (J9728A)

  MSP: J9728A

  Giá: 46,259,000 VNĐ

 • HP 2920-48G-POE+ Switch (J9729A)

  MSP: J9729A

  Giá: 60,150,000 VNĐ

 • HP 2920-24G-POE+ Switch (J9727A)

  MSP: J9727A

  Giá: 0 VNĐ

 • HP 2920-48G-POE+ 740W Switch (J9836A)

  MSP: J9836A

  Giá: 0 VNĐ

 • HP 1420-24G-2SFP Switch (JH017A)

  MSP: JH017A

  Giá: 4,417,000 VNĐ

 • HP 1420-24G-PoE+ (124W) Switch (JH019A)

  MSP: JH019A

  Giá: 8,670,000 VNĐ

 • HP 1420-24G-2SFP+ 10G Uplink Switch (JH018A)

  MSP: JH018A

  Giá: 8,032,000 VNĐ

 • HP 1420-16G Switch (JH016A)

  MSP: JH016A

  Giá: 3,574,000 VNĐ

 • HP 5130-48G-4SFP+ EI Switch

  MSP: JG934A

  Giá: 39,140,000 VNĐ

 • HP 82E 8Gb 2-port PCIe Fibre Channel Host Bus Adapter

  MSP: AJ763B

  Giá: 14,246,000 VNĐ

 • HP 81E 8Gb 1-port PCIe Fibre Channel Host Bus Adapter

  MSP: AJ762B

  Giá: 10,399,000 VNĐ

 • TOP
  CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI«