Siêu Thị Máy Chủ » BO MẠCH MÁY CHỦ » Supermicro » Socket 1150 (1way)

 • Trang chủ » Sản phẩm
 • Socket 1150 (1way)

 • Supermicro X10SAT

  MSP: X10SAT

  Giá: 0 VNĐ

 • Supermicro X10SLL+-F

  MSP: X10SLL+-F

  Giá: 0 VNĐ

 • Supermicro X10SLD-F

  MSP: X10SLD-F

  Giá: 0 VNĐ

 • Supermicro X10SLD-HF

  MSP: X10SLD-HF

  Giá: 0 VNĐ

 • Supermicro X10SLE-F

  MSP: X10SLE-F

  Giá: 0 VNĐ

 • Supermicro X10SLE-HF

  MSP: X10SLE-HF

  Giá: 0 VNĐ

 • Supermicro X10SLL-SF

  MSP: X10SLL-SF

  Giá: 3,623,000 VNĐ

 • Supermicro X10SLL-F

  MSP: X10SLL-F

  Giá: 3,985,000 VNĐ

 • Supermicro X10SLL-S

  MSP: X10SLL-S

  Giá: 4,130,000 VNĐ

 • Supermicro X10SLM-F

  MSP: X10SLM-F

  Giá: 4,492,000 VNĐ

 • Supermicro X10SLA-F

  MSP: X10SLA-F

  Giá: 4,830,000 VNĐ

 • Supermicro X10SLM+-F

  MSP: X10SLM+-F

  Giá: 5,120,000 VNĐ

 • Supermicro X10SLH-F

  MSP: X10SLH-F

  Giá: 5,361,000 VNĐ

 • Supermicro X10SAE

  MSP: X10SAE

  Giá: 5,385,000 VNĐ

 • Supermicro X10SLM+-LN4F

  MSP: X10SLM+-LN4F

  Giá: 5,458,000 VNĐ

 • LENOVO X3100 M5 Mainboard

  MSP: MB_X3100_M5

  Giá: 6,134,000 VNĐ

 • DELL™ MAINBOARD R220

  MSP: MB-DELL-R220

  Giá: 6,255,000 VNĐ

 • Supermicro X10SL7-F

  MSP: X10SL7-F

  Giá: 6,376,000 VNĐ

  • TOP