Siêu Thị Máy Chủ » PHẦN MỀM BẢN QUYỀN » MICROSOFT - OEM » WINDOWS 7

 • Trang chủ » Sản phẩm
 • DANH MỤC SẢN PHẨM

 • Win Ult 7 SP1 x64 English 1pk DSP OEI Not to China DVD LCP

  MSP: GLC-02389

  Giá: 4,499,000 VNĐ

 • Win Ult 7 SP1 x32 English 1pk DSP OEI Not to China DVD LCP

  MSP: GLC-02377

  Giá: 4,487,000 VNĐ

 • Win Pro 7 SP1 x64 English 1pk DSP OEI Not to China DVD LCP

  MSP: FQC-08289

  Giá: 3,326,000 VNĐ

 • Win Pro 7 SP1 x32 English 1pk DSP OEI Not to China DVD LCP

  MSP: FQC-08279

  Giá: 3,314,000 VNĐ

 • Win HmBasic 7 SP1 x64 English SEA 1pk DSP OEI Not to China DVD LCP

  MSP: F2C-01535

  Giá: 1,964,000 VNĐ

 • Win HmBasic 7 SP1 x32 English SEA 1pk DSP OEI Not to China DVD LCP

  MSP: F2C-01534

  Giá: 1,964,000 VNĐ

 • Hệ Điều Hành Windows 7 Ultimate - Bản 64Bit English

  MSP: GLC-01909

  Giá: 4,620,000 VNĐ

 • Hệ Điều Hành Windows 7 Ultimate - Bản 32Bit English

  MSP: GLC-01878

  Giá: 4,548,000 VNĐ

 • Hệ Điều Hành Windows 7 Professional - Bản 32Bit English

  MSP: FQC-04696

  Giá: 3,198,000 VNĐ

 • Hệ Điều Hành Windows 7 Professional - Bản 64Bit English

  MSP: FQC-04725

  Giá: 3,317,000 VNĐ

 • Hệ Điều Hành Windows 7 Home Premium - Bản 64Bit English

  MSP: GFC-02203

  Giá: 2,843,000 VNĐ

 • Hệ Điều Hành Windows 7 Home Premium - Bản 32Bit English

  MSP: GFC-02201

  Giá: 2,795,000 VNĐ

 • Hệ Điều Hành Windows 7 Home Basic - Bản 64Bit English

  MSP: F2C-00957

  Giá: 2,085,000 VNĐ

 • Hệ Điều Hành Windows 7 Home Basic - Bản 32Bit English

  MSP: F2C-00932

  Giá: 1,990,000 VNĐ

 • Hệ Điều Hành Windows 7 Starter - Bản 32Bit English

  MSP: GJC-00579

  Giá: 948,000 VNĐ

  • TOP
   CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI«