Siêu Thị Máy Chủ » THIẾT BỊ MẠNG » CISCO » Catalyst 3560C Series

Trang chủ »

Catalyst 3560C Series

 • WS-C3560C-8PC-S

  MSP: WS-C3560C-8PC-S

  Giá: 17,266,000 VNĐ

 • WS-C3560CG-8TC-S

  MSP: WS-C3560CG-8TC-S

  Giá: 18,493,000 VNĐ

 • WS-C3560CPD-8PT-S

  MSP: WS-C3560CPD-8PT-S

  Giá: 20,970,000 VNĐ

 • WS-C3560C-12PC-S

  MSP: WS-C3560C-12PC-S

  Giá: 21,166,000 VNĐ

 • WS-C3560CG-8PC-S

  MSP: WS-C3560CG-8PC-S

  Giá: 22,172,000 VNĐ

 • WS-C3560X-24T-L

  MSP: WS-C3560X-24T-L

  Giá: 43,347,000 VNĐ

 • Cisco Catalyst 3650 24 Port Data 4x1G Uplink IP Base (WS-C3650-24TS-S)

  MSP: WS-C3650-24TS-S

  Giá: 48,733,000 VNĐ

 • WS-C3560X-24T-S

  MSP: WS-C3560X-24T-S

  Giá: 51,129,000 VNĐ

 • WS-C3560X-24P-L

  MSP: WS-C3560X-24P-L

  Giá: 51,922,000 VNĐ

 • WS-C3560X-24P-S

  MSP: WS-C3560X-24P-S

  Giá: 63,032,000 VNĐ

 • WS-C3560X-48T-L

  MSP: WS-C3560X-48T-L

  Giá: 75,417,000 VNĐ

 • WS-C3560X-48P-L

  MSP: WS-C3560X-48P-L

  Giá: 93,935,000 VNĐ

 • WS-C3560X-48T-S

  MSP: WS-C3560X-48T-S

  Giá: 98,693,000 VNĐ

 • WS-C3560X-48PF-L

  MSP: WS-C3560X-48PF-L

  Giá: 106,320,000 VNĐ

 • WS-C3560X-48P-S

  MSP: WS-C3560X-48P-S

  Giá: 111,250,000 VNĐ

 • WS-C3560X-48PF-S

  MSP: WS-C3560X-48PF-S

  Giá: 123,611,000 VNĐ

  • TOP