Siêu Thị Máy Chủ » THECUS » Enterprise - Rackmount

 • Trang chủ » Sản phẩm
 • DANH MỤC SẢN PHẨM

 • Thecus N4510UPro-S

  MSP: N4510U-PRO-S

  Giá: 18,257,000 VNĐ

 • Thecus N4510UPro-R

  MSP: N4510UPRO-R

  Giá: 22,248,000 VNĐ

 • Thecus N16000PRO

  MSP: N16000PRO

  Giá: 114,214,000 VNĐ

 • Thecus N12000PRO

  MSP: N12000PRO

  Giá: 94,760,000 VNĐ

 • Thecus N8810U-G

  MSP: N8810U-G

  Giá: 44,091,000 VNĐ

 • Thecus N8810U

  MSP: N8810U

  Giá: 42,558,000 VNĐ

 • Thecus N4510U

  MSP: N4510U-S

  Giá: 17,388,000 VNĐ

 • Thecus N8200 XXX

  MSP: N8200XXX

  Giá: 36,490,000 VNĐ

 • Thecus 1U4500

  MSP: 1U4500

  Giá: Call VNĐ

 • Thecus 1U4600

  MSP: 1U4600

  Giá: Call VNĐ

 • Thecus 1U4200XXX

  MSP: 1U4200XXX

  Giá: 19,052,000 VNĐ

 • Thecus N8200XXX

  MSP: N8200XXX

  Giá: Call VNĐ

 • Thecus N8800+

  MSP: N8800+

  Giá: Call VNĐ

 • Thecus N8800SAS

  MSP: N8800SAS

  Giá: Call VNĐ

 • Thecus N8800PRO

  MSP: N8800PRO

  Giá: 39,669,000 VNĐ

 • Thecus N8900V

  MSP: N8900V

  Giá: 53,331,000 VNĐ

 • Thecus N8900

  MSP: N8900

  Giá: 58,319,000 VNĐ

 • Thecus N12000V

  MSP: N12000V

  Giá: 85,698,000 VNĐ

 • Thecus N12000

  MSP: N12000

  Giá: 98,391,000 VNĐ

 • Thecus N16000V

  MSP: N16000V

  Giá: 101,620,000 VNĐ

 • Thecus N16000

  MSP: N16000

  Giá: 119,008,000 VNĐ

  • TOP
   CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI«