Siêu Thị Máy Chủ » THECUS » Enterprise - Rackmount

 • Trang chủ » Sản phẩm
 • Enterprise - Rackmount

 • Thecus N8800SAS

  MSP: N8800SAS

  Giá: 0 VNĐ

 • Thecus N8800+

  MSP: N8800+

  Giá: 0 VNĐ

 • Thecus N8200XXX

  MSP: N8200XXX

  Giá: 0 VNĐ

 • Thecus 1U4600

  MSP: 1U4600

  Giá: 0 VNĐ

 • Thecus 1U4500

  MSP: 1U4500

  Giá: 0 VNĐ

 • Thecus N4510U

  MSP: N4510U-S

  Giá: 16,905,000 VNĐ

 • Thecus N4510UPro-S

  MSP: N4510U-PRO-S

  Giá: 17,750,000 VNĐ

 • Thecus 1U4200XXX

  MSP: 1U4200XXX

  Giá: 18,523,000 VNĐ

 • Thecus N4510UPro-R

  MSP: N4510UPRO-R

  Giá: 21,630,000 VNĐ

 • Thecus N8200 XXX

  MSP: N8200XXX

  Giá: 35,476,000 VNĐ

 • Thecus N8800PRO

  MSP: N8800PRO

  Giá: 38,568,000 VNĐ

 • Thecus N8810U

  MSP: N8810U

  Giá: 41,376,000 VNĐ

 • Thecus N8810U-G

  MSP: N8810U-G

  Giá: 42,866,000 VNĐ

 • Thecus N8900V

  MSP: N8900V

  Giá: 51,850,000 VNĐ

 • Thecus N8900

  MSP: N8900

  Giá: 56,699,000 VNĐ

 • Thecus N12000V

  MSP: N12000V

  Giá: 83,318,000 VNĐ

 • Thecus N12000PRO

  MSP: N12000PRO

  Giá: 92,127,000 VNĐ

 • Thecus N12000

  MSP: N12000

  Giá: 95,658,000 VNĐ

 • Thecus N16000V

  MSP: N16000V

  Giá: 98,798,000 VNĐ

 • Thecus N16000PRO

  MSP: N16000PRO

  Giá: 111,042,000 VNĐ

 • Thecus N16000

  MSP: N16000

  Giá: 115,703,000 VNĐ

  • TOP