Siêu Thị Máy Chủ » THECUS » Enterprise - Rackmount

 • Trang chủ » Sản phẩm
 • DANH MỤC SẢN PHẨM

 • Thecus N4510UPro-S

  MSP: N4510U-PRO-S

  Giá: 17,412,000 VNĐ

 • Thecus N4510UPro-R

  MSP: N4510UPRO-R

  Giá: 21,218,000 VNĐ

 • Thecus N16000PRO

  MSP: N16000PRO

  Giá: 108,927,000 VNĐ

 • Thecus N12000PRO

  MSP: N12000PRO

  Giá: 90,373,000 VNĐ

 • Thecus N8810U-G

  MSP: N8810U-G

  Giá: 42,050,000 VNĐ

 • Thecus N8810U

  MSP: N8810U

  Giá: 40,588,000 VNĐ

 • Thecus N4510U

  MSP: N4510U-S

  Giá: 16,583,000 VNĐ

 • Thecus N8200 XXX

  MSP: N8200XXX

  Giá: 34,801,000 VNĐ

 • Thecus 1U4500

  MSP: 1U4500

  Giá: 0 VNĐ

 • Thecus 1U4600

  MSP: 1U4600

  Giá: 0 VNĐ

 • Thecus 1U4200XXX

  MSP: 1U4200XXX

  Giá: 18,170,000 VNĐ

 • Thecus N8200XXX

  MSP: N8200XXX

  Giá: 0 VNĐ

 • Thecus N8800+

  MSP: N8800+

  Giá: 0 VNĐ

 • Thecus N8800SAS

  MSP: N8800SAS

  Giá: 0 VNĐ

 • Thecus N8800PRO

  MSP: N8800PRO

  Giá: 37,833,000 VNĐ

 • Thecus N8900V

  MSP: N8900V

  Giá: 50,862,000 VNĐ

 • Thecus N8900

  MSP: N8900

  Giá: 55,619,000 VNĐ

 • Thecus N12000V

  MSP: N12000V

  Giá: 81,731,000 VNĐ

 • Thecus N12000

  MSP: N12000

  Giá: 93,836,000 VNĐ

 • Thecus N16000V

  MSP: N16000V

  Giá: 96,916,000 VNĐ

 • Thecus N16000

  MSP: N16000

  Giá: 113,499,000 VNĐ

  • TOP
   CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI«