Siêu Thị Máy Chủ » THECUS

 • Trang chủ » Sản phẩm
 • Enterprise - Rackmount

 • Thecus N16000

  MSP: N16000

  Giá: 115,703,000 VNĐ

 • Thecus N16000PRO

  MSP: N16000PRO

  Giá: 111,042,000 VNĐ

 • Thecus N16000V

  MSP: N16000V

  Giá: 98,798,000 VNĐ

 • Thecus N12000

  MSP: N12000

  Giá: 95,658,000 VNĐ

 • Thecus N12000PRO

  MSP: N12000PRO

  Giá: 92,127,000 VNĐ

 • Thecus N12000V

  MSP: N12000V

  Giá: 83,318,000 VNĐ

 • Thecus N8900

  MSP: N8900

  Giá: 56,699,000 VNĐ

 • Thecus N8900V

  MSP: N8900V

  Giá: 51,850,000 VNĐ

 • Enterprise - Tower

 • Thecus N10850

  MSP: N10850

  Giá: 44,378,000 VNĐ

 • Thecus N8850

  MSP: N8850

  Giá: 36,401,000 VNĐ

 • Thecus N6850

  MSP: N6850

  Giá: 28,586,000 VNĐ

 • Thecus N7710-G

  MSP: N7710-G

  Giá: 26,862,000 VNĐ

 • Thecus N7710

  MSP: N7710

  Giá: 21,600,000 VNĐ

 • Thecus N7700PRO

  MSP: N7700PRO

  Giá: 20,986,000 VNĐ

 • Thecus N7700PRO v2

  MSP: N7700PROV2

  Giá: 20,986,000 VNĐ

 • Thecus N5500

  MSP: N5500

  Giá: 20,697,000 VNĐ

 • Thecus N4200

  MSP: N4200

  Giá: 16,156,000 VNĐ

 • Thecus N4800

  MSP: N4800

  Giá: 15,432,000 VNĐ

 • Thecus N5810

  MSP: N5810

  Giá: 13,543,000 VNĐ

 • Thecus N4200Eco

  MSP: N4200ECO

  Giá: 13,307,000 VNĐ

 • Thecus N4200PRO

  MSP: N4200PRO

  Giá: 12,969,000 VNĐ

 • Thecus N2200XXX

  MSP: N2200XXX

  Giá: 10,868,000 VNĐ

 • Thecus N2800

  MSP: N2800

  Giá: 9,563,000 VNĐ

 • Thecus N4100PRO

  MSP: N4100PRO

  Giá: 0 VNĐ

 • Soho/Home

 • Thecus N4560

  MSP: N4560

  Giá: 9,563,000 VNĐ

 • Thecus N4100EVO

  MSP: N4100EVO

  Giá: 8,018,000 VNĐ

 • Thecus N2560

  MSP: N2560

  Giá: 6,868,000 VNĐ

 • Thecus N2200

  MSP: N2200

  Giá: 3,743,000 VNĐ

 • Thecus N2200EVO

  MSP: N2200EVO

  Giá: 3,695,000 VNĐ

 • Thecus N2310

  MSP: N2310

  Giá: 3,589,000 VNĐ

 • Thecus N2200PLUS

  MSP: N2200PLUS

  Giá: 3,091,000 VNĐ

 • Thecus N3200XXX

  MSP: N3200XXX

  Giá: 0 VNĐ

 • TOP
  CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI«