Siêu Thị Máy Chủ » THECUS

 • Trang chủ » Sản phẩm
 • Enterprise - Rackmount

 • Thecus N4510UPro-S

  MSP: N4510U-PRO-S

  Giá: 17,412,000 VNĐ

 • Thecus N4510UPro-R

  MSP: N4510UPRO-R

  Giá: 21,218,000 VNĐ

 • Thecus N16000PRO

  MSP: N16000PRO

  Giá: 108,927,000 VNĐ

 • Thecus N12000PRO

  MSP: N12000PRO

  Giá: 90,373,000 VNĐ

 • Enterprise - Tower

 • Thecus N7770-10G

  MSP: N7770-10G

  Giá: 0 VNĐ

 • Thecus N7710-G

  MSP: N7710-G

  Giá: 26,350,000 VNĐ

 • Thecus N7710

  MSP: N7710

  Giá: 21,188,000 VNĐ

 • Thecus N7510

  MSP: N7510

  Giá: 16,235,000 VNĐ

 • Thecus N5810

  MSP: N5810

  Giá: 13,285,000 VNĐ

 • Thecus N2200XXX

  MSP: N2200XXX

  Giá: 10,661,000 VNĐ

 • Thecus N2800

  MSP: N2800

  Giá: 9,381,000 VNĐ

 • Thecus N4100PRO

  MSP: N4100PRO

  Giá: 0 VNĐ

 • Soho/Home

 • Thecus N4560

  MSP: N4560

  Giá: 9,381,000 VNĐ

 • Thecus N2310

  MSP: N2310

  Giá: 3,520,000 VNĐ

 • Thecus N2560

  MSP: N2560

  Giá: 6,737,000 VNĐ

 • Thecus N0204 miniNAS

  MSP: N0204MININAS

  Giá: 0 VNĐ

 • TOP
  CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI«