Siêu Thị Máy Chủ » BO MẠCH MÁY CHỦ » Supermicro » Socket 2011 (2way)

 • Trang chủ » Sản phẩm
 • Socket 2011 (2way)

 • Supermicro X9DA7

  MSP: X9DA7

  Giá: 0 VNĐ

 • Supermicro X9DAi

  MSP: X9DAI

  Giá: 0 VNĐ

 • X10DRU-i+

  MSP: X10DRU-I+

  Giá: 0 VNĐ

 • X10DRG-HT

  MSP: X10DRG-HT

  Giá: 0 VNĐ

 • X10DRG-H

  MSP: X10DRG-H

  Giá: 0 VNĐ

 • X10DDW-iN

  MSP: X10DDW-IN

  Giá: 0 VNĐ

 • X10DDW-i

  MSP: X10DDW-I

  Giá: 0 VNĐ

 • X10DRW-iT

  MSP: X10DRW-IT

  Giá: 0 VNĐ

 • X10DRFF-C

  MSP: X10DRFF-C

  Giá: 0 VNĐ

 • X10DRFF

  MSP: X10DRFF

  Giá: 0 VNĐ

 • X10DRFR-T

  MSP: X10DRFR-T

  Giá: 0 VNĐ

 • X10DRFR

  MSP: X10DRFR

  Giá: 0 VNĐ

 • X10DRT-PIBF

  MSP: X10DRT-PIBF

  Giá: 0 VNĐ

 • X10DRT-PIBQ

  MSP: X10DRT-PIBQ

  Giá: 0 VNĐ

 • X10DRT-PT

  MSP: X10DRT-PT

  Giá: 0 VNĐ

 • X10DRT-P

  MSP: X10DRT-P

  Giá: 0 VNĐ

 • X10DRC-T4+

  MSP: X10DRC-T4+

  Giá: 0 VNĐ

 • X10DRC-LN4+

  MSP: X10DRC-LN4+

  Giá: 0 VNĐ

 • X10DRi-T4+

  MSP: X10DRI-T4+

  Giá: 0 VNĐ

 • X10DRi-LN4+

  MSP: X10DRI-LN4+

  Giá: 0 VNĐ

 • X10DRi-T

  MSP: X10DRI-T

  Giá: 0 VNĐ

 • X10DRi

  MSP: X10DRI

  Giá: 0 VNĐ

 • X10DAC

  MSP: X10DAC

  Giá: 0 VNĐ

 • SuperServer 6027R-TRF

  MSP: SUPERSERVER6027R-TRF

  Giá: 0 VNĐ

 • System x3500 M4 Mainboard

  MSP: X3500_M4_MAINBOARD

  Giá: 4,842,000 VNĐ

 • X10DRL-i

  MSP: X10DRL-I

  Giá: 7,366,000 VNĐ

 • X9DRL-IF

  MSP: X9DRL-IF

  Giá: 7,728,000 VNĐ

 • MAINBOARD HP DL80 G9

  MSP: MB_DL80_G9

  Giá: 7,970,000 VNĐ

 • MAINBOARD HP DL60 G9

  MSP: MB_DL60_G9

  Giá: 8,066,000 VNĐ

 • Cisco UCS C220 M3 New

  MSP: UCSC-C220-M3L

  Giá: 8,090,000 VNĐ

 • Supermicro X9DRL-3F

  MSP: X9DRL-3F

  Giá: 8,960,000 VNĐ

 • SUPERMICRO MBD-X10DAI-O

  MSP: MBD-X10DAI-B

  Giá: 9,370,000 VNĐ

 • MAINBOARD HP ML150 G9

  MSP: MB_ML150_G9

  Giá: 12,099,000 VNĐ

 • MAINBOARD HP DL360 G9

  MSP: MB_DL360_G9

  Giá: 15,528,000 VNĐ

 • Mainboard HP workstation Z640

  MSP: MAINBOARD-Z640-2609V3

  Giá: 17,110,000 VNĐ

  • TOP