Siêu Thị Máy Chủ » BO MẠCH MÁY CHỦ » Intel » LGA 2011 (2WAY)

 • Trang chủ » Sản phẩm
 • LGA 2011 (2WAY)

 • Intel® Server Board S2600IP4

  MSP: S2600IP4

  Giá: 0 VNĐ

 • Intel® Workstation Board W2600CR2

  MSP: W2600CR2

  Giá: 0 VNĐ

 • Intel® Server Board S2600CP2

  MSP: S2600CP2

  Giá: 0 VNĐ

 • Intel® Server Board S2600CP4

  MSP: S2600CP4

  Giá: 0 VNĐ

 • Intel® Server Board S2600GZ4

  MSP: S2600GZ4

  Giá: 0 VNĐ

 • Intel® Server Board S2600GL4

  MSP: S2600GL4

  Giá: 0 VNĐ

 • Intel® Server Board S2600COE

  MSP: S2600COE

  Giá: 0 VNĐ

 • DBS2600CP2IOC

  MSP: DBS2600CP2IOC

  Giá: 0 VNĐ

 • DBS2600CP4IOC

  MSP: DBS2600CP4IOC

  Giá: 0 VNĐ

 • Intel® Server Board S2600COEIOC

  MSP: S2600COEIOC

  Giá: 0 VNĐ

 • Intel® Server Board S2600WP

  MSP: S2600WP

  Giá: 0 VNĐ

 • Intel® Server Board S2600CO4

  MSP: S2600CO4

  Giá: 0 VNĐ

 • Intel® Server Board S2600JF

  MSP: S2600JF

  Giá: 0 VNĐ

 • Intel® Server Board S2400BB4

  MSP: S2400BB4

  Giá: 0 VNĐ

 • Intel® Server Board S2400LP

  MSP: S2400LP

  Giá: 0 VNĐ

 • Intel® Server Board S2400LPQ

  MSP: S2400LPQ

  Giá: 0 VNĐ

 • Intel® Server Board S2400GP2

  MSP: S2400GP2

  Giá: 0 VNĐ

 • Intel® Server Board S2400GP4

  MSP: S2400GP4

  Giá: 0 VNĐ

 • Intel Xeon E5-2620 (2.0-GHz/6-core/15MB/95-W) FIO Processor Kit

  MSP: 660598-L21

  Giá: 0 VNĐ

 • Mainboard Intel S2600CW2R (Dual CPU Server / Workstation)

  MSP: S2600CW2R

  Giá: 8,066,000 VNĐ

 • Intel® Server Board S2400SC2

  MSP: S2400SC2

  Giá: 12,558,000 VNĐ

  • TOP