Siêu Thị Máy Chủ » CPU - BỘ VI XỬ LÝ » Socket 2011 (E5-2600 Series)

Trang chủ »

Socket 2011 (E5-2600 Series)

 • Intel Xeon E5-2620 (2.0GHz, 15MB L3 cache, LGA2011, 95 Watt)

  MSP: BX80621E52620

  Giá: 800,000 VNĐ

 • Intel Xeon E5-2609 (2.4GHz, 10MB L3 cache, LGA2011, 80 Watt)

  MSP: BX80621E52609

  Giá: 2,183,000 VNĐ

 • Intel® Xeon® Processor E5-2640 v2 (20M Cache, 2.00 GHz)

  MSP: BX80635E52640V2

  Giá: 2,453,000 VNĐ

 • Intel® Xeon® Processor E5-2630 v3 (20M Cache, 2.40 GHz)

  MSP: E5-2630V3

  Giá: 2,845,000 VNĐ

 • Kit CPU Intel Xeon® Processor E5620 (12M Cache, 2.40 GHz, 5.86 GT/s Intel® QPI) for R710 Renew

  MSP: E5620_R710

  Giá: 2,870,000 VNĐ

 • Intel Xeon E5-2630 (2.3GHz, 15MB L3 cache, LGA2011, 95 Watt)

  MSP: BX80621E52630

  Giá: 2,943,000 VNĐ

 • Intel® Xeon® Processor E5-2650 v3 (25M Cache, 2.30 GHz)

  MSP: E5-2650V3

  Giá: 3,066,000 VNĐ

 • Intel® Xeon® Processor E5-2630 v2 (15M Cache, 2.60 GHz)

  MSP: BX80635E52630V2

  Giá: 3,188,000 VNĐ

 • Intel Xeon E5-2640 (2.5GHz, 15MB L3 cache, LGA2011, 95 Watt)

  MSP: BX80621E52640

  Giá: 3,473,000 VNĐ

 • Intel Xeon E5-2660 (2.2GHz, 20MB L3 cache, LGA2011, 95 Watt)

  MSP: BX80621E52660

  Giá: 3,605,000 VNĐ

 • Intel Xeon E5-2650 (2.0GHz, 20MB L3 cache, LGA2011, 95 Watt)

  MSP: BX80621E52650

  Giá: 3,949,000 VNĐ

 • Intel® Xeon® Processor E5-2660 v2 (25M Cache, 2.20 GHz)

  MSP: BX80635E52660V2

  Giá: 4,071,000 VNĐ

 • Intel® Xeon® Processor E5-2620 v2 (15M Cache, 2.10 GHz)

  MSP: BX80635E52620V2

  Giá: 4,169,000 VNĐ

 • Intel® Xeon® Processor E5-2620 v3 (15M Cache, 2.40 GHz)

  MSP: E5-2620V3

  Giá: 4,169,000 VNĐ

 • Intel® Xeon® Processor E5-2670 v2 (25M Cache, 2.50 GHz)

  MSP: BX80635E52670V2

  Giá: 4,660,000 VNĐ

 • Intel® Xeon® Processor E5-2643 v3 (20M Cache, 3.40 GHz)

  MSP: E5-2643V3

  Giá: 4,905,000 VNĐ

 • Intel Xeon E5-2603 (1.8GHz, 10MB L3 cache, LGA2011, 80 Watt)

  MSP: BX80621E52603

  Giá: 5,224,000 VNĐ

 • Intel® Xeon® Processor E5-2603 v2 (10M Cache, 1.80 GHz)

  MSP: BX80635E52603V2

  Giá: 5,322,000 VNĐ

 • Intel® Xeon® Processor E5-2650 v2 (20M Cache, 2.60 GHz)

  MSP: BX80635E52650V2

  Giá: 5,396,000 VNĐ

 • Intel® Xeon® Processor E5-2670 v3 (30M Cache, 2.30 GHz)

  MSP: E5-2670V3

  Giá: 5,518,000 VNĐ

 • Intel® Xeon® Processor E5-2603 v3 (15M Cache, 1.60 GHz)

  MSP: E5-2603V3

  Giá: 5,592,000 VNĐ

 • Intel Xeon 6C Processor Model E5-2640 95W 2.5GHz/1333MHz/15MB W/Fan

  MSP: 69Y5328

  Giá: 5,641,000 VNĐ

 • Intel Xeon E5-2670 (2.6GHz, 20MB L3 cache, LGA2011, 115 Watt)

  MSP: BX80621E52670

  Giá: 5,886,000 VNĐ

 • Intel® Xeon® Processor E5-2680 v2 (25M Cache, 2.80 GHz)

  MSP: BX80635E52680V2

  Giá: 5,886,000 VNĐ

 • Intel Xeon Processor E5-2678V3 2.50GHz 30M 12Cores

  MSP: E5-2678V3

  Giá: 5,886,000 VNĐ

 • Intel® Xeon® Processor E5-2680 v3 (30M Cache, 2.50 GHz)

  MSP: E5-2680V3

  Giá: 6,132,000 VNĐ

 • 69Y5329 - Intel Xeon 8C Processor Model E5-2650 95W 2.0GHz/1600MHz/20MB W/Fan

  MSP: 69Y5329

  Giá: 6,132,000 VNĐ

 • HP Xeon E5-2620v2 2.1GHz DL360p G8

  MSP: 712735-B21

  Giá: 6,396,000 VNĐ

 • Intel® Xeon® Processor E5-2683 v3 (35M Cache, 2.00 GHz)

  MSP: E5-2683V3

  Giá: 6,622,000 VNĐ

 • Intel® Xeon® Processor E5-2697 v2 (30M Cache, 2.70 GHz)

  MSP: BX80635E52697V2

  Giá: 7,162,000 VNĐ

 • Intel® Xeon® Processor E5-2660 v3 (25M Cache, 2.60 GHz)

  MSP: E5-2660V3

  Giá: 7,162,000 VNĐ

 • Intel® Xeon® Processor E5-2603 v4 (15M Cache, 1.70 GHz)

  MSP: E5-2603V4

  Giá: 7,456,000 VNĐ

 • Intel Xeon E5-2687W (3.1GHz, 20MB L3 cache, LGA2011, 150 Watt)

  MSP: BX80621E52687W

  Giá: 7,603,000 VNĐ

 • Intel® Xeon® Processor E5-2690 v2 (25M Cache, 3.00 GHz)

  MSP: BX80635E52690V2

  Giá: 7,603,000 VNĐ

 • Intel® Xeon® Processor E5-2609 v3 (15M Cache, 1.90 GHz)

  MSP: E5-2609V3

  Giá: 7,726,000 VNĐ

 • Intel® Xeon® Processor E5-2695 v2 (30M Cache, 2.40 GHz)

  MSP: BX80635E52695V2

  Giá: 8,339,000 VNĐ

 • Intel® Xeon® Processor E5-2630L v3 (20M Cache, 1.80 GHz)

  MSP: E5-2630LV3

  Giá: 8,584,000 VNĐ

 • Intel® Xeon® Processor E5-2609 v4 (20M Cache, 1.70 GHz)

  MSP: E5-2609V4

  Giá: 8,584,000 VNĐ

 • Intel® Xeon® Processor E5-2620 v4 (20M Cache, 2.10 GHz)

  MSP: E5-2620V4

  Giá: 8,735,000 VNĐ

 • Intel® Xeon® Processor E5-2695 v3 (35M Cache, 2.30 GHz)

  MSP: E5-2695V3

  Giá: 9,933,000 VNĐ

 • Intel Xeon 4C Processor Model E5-2609 80W 2.4GHz/1066MHz/10MB W/Fan

  MSP: 69Y5325

  Giá: 11,304,000 VNĐ

 • Intel® Xeon® Processor E5-2623 v3 (10M Cache, 3.00 GHz)

  MSP: E5-2623V3

  Giá: 11,723,000 VNĐ

 • Intel® Xeon® Processor E5-2697 v3 (35M Cache, 2.60 GHz)

  MSP: E5-2697V3

  Giá: 12,386,000 VNĐ

 • Intel® Xeon® Processor E5-2687W v3 (25M Cache, 3.10 GHz)

  MSP: E5-2687WV3

  Giá: 12,999,000 VNĐ

 • Intel® Xeon® Processor E5-2623 v4 (10M Cache, 2.60 GHz)

  MSP: E5-2623V4

  Giá: 13,489,000 VNĐ

 • Intel® Xeon® Processor E5-2630L v4 (25M Cache, 1.80 GHz)

  MSP: E5-2630LV4

  Giá: 13,489,000 VNĐ

 • Intel® Xeon® Processor E5-2630 v4 (25M Cache, 2.20 GHz)

  MSP: E5-2630V4

  Giá: 13,980,000 VNĐ

 • Intel Xeon E5-2673 V3 2.40 GHz / 30MB / 12 Cores 24 Threads/ Socket 2011

  MSP: E5-2673V3

  Giá: 14,470,000 VNĐ

 • TOP