Siêu Thị Máy Chủ » SYNOLOGY

 • Trang chủ » Sản phẩm
 • LARGE SCALE BUSINESS

 • DiskStation DS1517+8Gb

  MSP: DS1517+8GB

  Giá: 20,610,000 VNĐ

 • Synology DiskStation DS1817+8Gb

  MSP: DS1817+8GB

  Giá: 24,045,000 VNĐ

 • Synology DiskStation DS1817+2Gb

  MSP: DS1817+2GB

  Giá: 22,150,000 VNĐ

 • Synology RX1217sas

  MSP: RX1217SAS

  Giá: 60,267,000 VNĐ

 • SMALL AND MEDIUM BUSINESS

 • Synology DiskStation DS218+

  MSP: DS218+

  Giá: 8,647,000 VNĐ

 • Sysnology DiskStation DS3617xs

  MSP: DS3617XS

  Giá: 56,051,000 VNĐ

 • Synology DS416j

  MSP: DS416J

  Giá: 7,995,000 VNĐ

 • Synology DS916+ 8GB

  MSP: DS916+8GB

  Giá: 14,261,000 VNĐ

 • HOME TO BUSINESS WORKGROUP

 • Synology NAS DiskStation DS418 4-bay

  MSP: DS418

  Giá: 11,371,000 VNĐ

 • Synology DS418play

  MSP: DS418PLAY

  Giá: 12,437,000 VNĐ

 • Synology DS216play

  MSP: DS216PLAY

  Giá: 7,225,000 VNĐ

 • DiskStation DS1517+2Gb

  MSP: DS1517+2GB

  Giá: 18,905,000 VNĐ

 • HOME TO SMALL OFFICE

 • Synology DiskStation DS718+

  MSP: DS718+

  Giá: 11,040,000 VNĐ

 • DiskStation DS216

  MSP: DS216

  Giá: 6,846,000 VNĐ

 • DiskStation DS216+

  MSP: DS216+

  Giá: 8,858,000 VNĐ

 • Synology DS216j

  MSP: DS216J

  Giá: 5,046,000 VNĐ

 • SERVEILLANCE

 • Surveillance Station VS360HD

  MSP: VS360HD

  Giá: 10,495,000 VNĐ

 • Synology RS2416+

  MSP: RS2416+

  Giá: 39,941,000 VNĐ

 • VS240HD

  MSP: VS240HD

  Giá: 0 VNĐ

 • VS80

  MSP: VS80

  Giá: 7,889,000 VNĐ

 • EXPANSION UNIT

  ACCESSORIES

  OTHER RESOURCES

 • Performance

  MSP:

  Giá: 0 VNĐ

 • TOP
  CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI«