Siêu Thị Máy Chủ » SYNOLOGY

 • Trang chủ » Sản phẩm
 • LARGE SCALE BUSINESS

 • Synology RX1217sas

  MSP: RX1217SAS

  Giá: 63,193,000 VNĐ

 • Synology RX2417sas

  MSP: RX2417SAS

  Giá: 84,953,000 VNĐ

 • Synology FlashStation FS3017

  MSP: FS3017

  Giá: Call VNĐ

 • Synology RackStation RS18017xs+ 12Bays

  MSP: RS18017XS+

  Giá: 132,149,000 VNĐ

 • SMALL AND MEDIUM BUSINESS

 • Sysnology DiskStation DS3617xs

  MSP: DS3617XS

  Giá: 58,771,000 VNĐ

 • Synology DS416j

  MSP: DS416J

  Giá: 8,384,000 VNĐ

 • Synology DS916+ 8GB

  MSP: DS916+8GB

  Giá: 14,795,000 VNĐ

 • Synology DS916+ 2GB

  MSP: DS916+

  Giá: 14,035,000 VNĐ

 • HOME TO BUSINESS WORKGROUP

 • Synology DS416play

  MSP: DS416PLAY

  Giá: 12,420,000 VNĐ

 • Synology RS217 2 Bays

  MSP: RS217

  Giá: Call VNĐ

 • Synology RS816 4 Bay Rackmount

  MSP: RS816

  Giá: 16,270,000 VNĐ

 • Synology DS1515

  MSP: DS1515

  Giá: 16,568,000 VNĐ

 • HOME TO SMALL OFFICE

 • DiskStation DS216+

  MSP: DS216+

  Giá: 9,288,000 VNĐ

 • Synology DS216j

  MSP: DS216J

  Giá: 5,291,000 VNĐ

 • DiskStation DS215+

  MSP: DS215+

  Giá: 9,762,000 VNĐ

 • Synology DS216se

  MSP: DS216SE

  Giá: 4,210,000 VNĐ

 • SERVEILLANCE

 • Synology RS2416+

  MSP: RS2416+

  Giá: 41,880,000 VNĐ

 • VS240HD

  MSP: VS240HD

  Giá: Call VNĐ

 • VS80

  MSP: VS80

  Giá: 8,272,000 VNĐ

 • EXPANSION UNIT

  ACCESSORIES

  OTHER RESOURCES

  TOP
  CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI«