Siêu Thị Máy Chủ » SYNOLOGY

 • Trang chủ » Sản phẩm
 • LARGE SCALE BUSINESS

 • DiskStation DS1517+8Gb

  MSP: DS1517+8GB

  Giá: 21,011,000 VNĐ

 • Synology DiskStation DS1817+8Gb

  MSP: DS1817+8GB

  Giá: 24,512,000 VNĐ

 • Synology DiskStation DS1817+2Gb

  MSP: DS1817+2GB

  Giá: 22,580,000 VNĐ

 • Synology RX2417sas

  MSP: RX2417SAS

  Giá: 82,593,000 VNĐ

 • SMALL AND MEDIUM BUSINESS

 • Synology DS1817

  MSP: DS1817

  Giá: 0 VNĐ

 • Synology DiskStation DS218+

  MSP: DS218+

  Giá: 9,030,000 VNĐ

 • Sysnology DiskStation DS3617xs

  MSP: DS3617XS

  Giá: 57,139,000 VNĐ

 • Synology DS416j

  MSP: DS416J

  Giá: 8,151,000 VNĐ

 • HOME TO BUSINESS WORKGROUP

 • Synology DS115

  MSP: DS115

  Giá: 4,951,000 VNĐ

 • Synology DS218play

  MSP: DS218PLAY

  Giá: 0 VNĐ

 • Synology DS1517

  MSP: DS1517

  Giá: 0 VNĐ

 • Synology RS214

  MSP: RS214

  Giá: 0 VNĐ

 • HOME TO SMALL OFFICE

 • DiskStation DS218j

  MSP: DS218J

  Giá: 5,216,000 VNĐ

 • Synology EDS14

  MSP: EDS14

  Giá: 0 VNĐ

 • Synology DiskStation DS718+

  MSP: DS718+

  Giá: 11,254,000 VNĐ

 • DiskStation DS216+

  MSP: DS216+

  Giá: 9,030,000 VNĐ

 • SERVEILLANCE

 • Surveillance Station VS960HD

  MSP: VS960HD

  Giá: 0 VNĐ

 • Surveillance Station VS360HD

  MSP: VS360HD

  Giá: 10,698,000 VNĐ

 • Synology RS2416+

  MSP: RS2416+

  Giá: 40,717,000 VNĐ

 • VS240HD

  MSP: VS240HD

  Giá: 0 VNĐ

 • EXPANSION UNIT

 • Expansion Unit RX415

  MSP: RX415

  Giá: 0 VNĐ

 • Expansion Unit DX213

  MSP: DX213

  Giá: 0 VNĐ

 • Synology DX517 5-Bay Expansion Enclosure

  MSP: DX517

  Giá: 11,930,000 VNĐ

 • Synology RX1217sas

  MSP: RX1217SAS

  Giá: 61,438,000 VNĐ

 • ACCESSORIES

 • Rail Kit Sliding RKS1317

  MSP: RAIL_RKS1317

  Giá: 0 VNĐ

 • Rail Kit Fixed

  MSP: RAIL_KIT_FIXED

  Giá: 0 VNĐ

 • Ram ECC DDR4 8GB

  MSP: DDR4_ECC_8GB

  Giá: 0 VNĐ

 • Ram ECC 16GB (8GBx2) Kit

  MSP: DDR3_ECC_16GB_KIT

  Giá: 0 VNĐ

 • OTHER RESOURCES

 • Performance

  MSP:

  Giá: 0 VNĐ

 • TOP
  CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI«