Siêu Thị Máy Chủ » UPS » UPS - BỘ LƯU ĐIỆN » APC » Double Conversion Online

 • Trang chủ » Sản phẩm
 • APC Smart-UPS RT 5000VA RM 230V

  MSP: SURTD5000RMXLI

  Giá: Liên hệ

 • APC Smart-UPS RT 10,000VA RM 230V

  MSP: SURT10000RMXLI

  Giá: Liên hệ

 • APC Smart-UPS SRT 72V 2.2kVA Battery Pack

  MSP: SRT72BP

  Giá: Liên hệ

 • APC Smart-UPS SRT 72V 2.2kVA RM Battery Pack

  MSP: SRT72RMBP

  Giá: 12,140,000 VNĐ

 • APC Smart-UPS RT 1000VA 230V

  MSP: SURT1000XLI

  Giá: 14,924,000 VNĐ

 • SURT192XLBP

  MSP: SURT192XLBP

  Giá: 16,531,000 VNĐ

 • APC Smart-UPS RT 1000VA RM 230V

  MSP: SURT1000RMXLI

  Giá: 18,689,000 VNĐ

 • APC Smart-UPS SRT 2200VA 230V (SRT2200XLI)

  MSP: SRT2200XLI

  Giá: 23,275,000 VNĐ

 • APC Smart-UPS SRT 3000VA 230V

  MSP: SRT3000XLI

  Giá: 26,733,000 VNĐ

 • APC Smart-UPS SRT 2200VA RM 230V

  MSP: SRT2200RMXLI

  Giá: 26,927,000 VNĐ

 • APC Smart-UPS RT 2000VA RM 230V

  MSP: SURT2000RMXLI

  Giá: 27,101,000 VNĐ

 • APC Smart-UPS RT 2000VA 230V

  MSP: SURT2000XLI

  Giá: 28,124,000 VNĐ

 • APC Smart-UPS SRT 3000VA RM 230V

  MSP: SRT3000RMXLI

  Giá: 30,005,000 VNĐ

 • APC Smart-UPS RT 3000VA RM 230V

  MSP: SURTD3000RMXLI

  Giá: 32,497,000 VNĐ

 • APC Smart-UPS RT 5000VA 230V

  MSP: SURTD5000XLI

  Giá: 38,187,000 VNĐ

 • APC Smart-UPS SRT 5000VA 230V

  MSP: SRT5KXLI

  Giá: 42,479,000 VNĐ

 • APC Smart-UPS SRT 5000VA RM 230V

  MSP: SRT5KRMXLI

  Giá: 46,624,000 VNĐ

 • APC Smart-UPS RT 6000VA 230V

  MSP: SURT6000XLI

  Giá: 53,050,000 VNĐ

 • APC Smart-UPS RT 6000VA RM 230V

  MSP: SURT6000RMXLI

  Giá: 55,669,000 VNĐ

 • APC Smart-UPS RT 8000VA RM 230V

  MSP: SURT8000RMXLI

  Giá: 67,520,000 VNĐ

 • APC Smart-UPS RT 10000VA 230V

  MSP: SURT10000XLI

  Giá: 71,125,000 VNĐ

 • APC Smart-UPS RT 8000VA 230V

  MSP: SURT8000XLI

  Giá: 71,420,000 VNĐ

 • APC Smart-UPS RT 20kVA RM 230V

  MSP: SURT20KRMXLI

  Giá: 182,988,000 VNĐ

 • APC Symmetra LX 16kVA Scalable to 16kVA N+1 Tower, 220/230/240V or 380/400/415V

  MSP: SYA16K16I

  Giá: 249,528,000 VNĐ

  • TOP