Siêu Thị Máy Chủ » UPS - BỘ LƯU ĐIỆN » APC » Double Conversion Online

 • Trang chủ » Sản phẩm
 • APC Smart-UPS RT 5000VA RM 230V

  MSP: SURTD5000RMXLI

  Giá: 0 VNĐ

 • APC Smart-UPS RT 10,000VA RM 230V

  MSP: SURT10000RMXLI

  Giá: 0 VNĐ

 • APC Smart-UPS SRT 72V 2.2kVA Battery Pack

  MSP: SRT72BP

  Giá: 0 VNĐ

 • APC Smart-UPS SRT 72V 2.2kVA RM Battery Pack

  MSP: SRT72RMBP

  Giá: 11,954,000 VNĐ

 • APC Smart-UPS RT 1000VA 230V

  MSP: SURT1000XLI

  Giá: 14,695,000 VNĐ

 • SURT192XLBP

  MSP: SURT192XLBP

  Giá: 16,277,000 VNĐ

 • APC Smart-UPS RT 1000VA RM 230V

  MSP: SURT1000RMXLI

  Giá: 18,402,000 VNĐ

 • APC Smart-UPS SRT 2200VA 230V (SRT2200XLI)

  MSP: SRT2200XLI

  Giá: 22,918,000 VNĐ

 • APC Smart-UPS RT 3000VA 230V

  MSP: SURTD3000XLI

  Giá: 25,358,000 VNĐ

 • APC Smart-UPS SRT 3000VA 230V

  MSP: SRT3000XLI

  Giá: 26,324,000 VNĐ

 • APC Smart-UPS SRT 2200VA RM 230V

  MSP: SRT2200RMXLI

  Giá: 26,514,000 VNĐ

 • APC Smart-UPS RT 2000VA RM 230V

  MSP: SURT2000RMXLI

  Giá: 26,686,000 VNĐ

 • APC Smart-UPS RT 2000VA 230V

  MSP: SURT2000XLI

  Giá: 27,693,000 VNĐ

 • APC Smart-UPS SRT 3000VA RM 230V

  MSP: SRT3000RMXLI

  Giá: 29,545,000 VNĐ

 • APC Smart-UPS RT 3000VA RM 230V

  MSP: SURTD3000RMXLI

  Giá: 31,999,000 VNĐ

 • APC Smart-UPS RT 5000VA 230V

  MSP: SURTD5000XLI

  Giá: 37,602,000 VNĐ

 • APC Smart-UPS SRT 5000VA 230V

  MSP: SRT5KXLI

  Giá: 41,828,000 VNĐ

 • APC Smart-UPS SRT 5000VA RM 230V

  MSP: SRT5KRMXLI

  Giá: 45,909,000 VNĐ

 • APC Smart-UPS RT 6000VA 230V

  MSP: SURT6000XLI

  Giá: 52,236,000 VNĐ

 • APC Smart-UPS RT 6000VA RM 230V

  MSP: SURT6000RMXLI

  Giá: 54,816,000 VNĐ

 • APC Smart-UPS RT 8000VA RM 230V

  MSP: SURT8000RMXLI

  Giá: 66,485,000 VNĐ

 • APC Smart-UPS RT 10000VA 230V

  MSP: SURT10000XLI

  Giá: 70,035,000 VNĐ

 • APC Smart-UPS RT 8000VA 230V

  MSP: SURT8000XLI

  Giá: 70,325,000 VNĐ

 • APC Smart-UPS RT 20kVA RM 230V

  MSP: SURT20KRMXLI

  Giá: 220,499,000 VNĐ

 • APC Symmetra LX 16kVA Scalable to 16kVA N+1 Tower, 220/230/240V or 380/400/415V

  MSP: SYA16K16I

  Giá: 245,702,000 VNĐ

  • TOP