Siêu Thị Máy Chủ » UPS - BỘ LƯU ĐIỆN » APC » Line InterActive

 • Trang chủ » Sản phẩm
 • Line InterActive

 • APC Smart-UPS SC 1000VA 230V - 2U Rackmount/Tower

  MSP: SC1000I

  Giá: 0 VNĐ

 • APC Smart-UPS SC 1500VA 230V - 2U Rackmount/Tower

  MSP: SC1500I

  Giá: 0 VNĐ

 • APC Smart-UPS 3000VA USB & Serial RM 2U 120V

  MSP: SUA3000RM2U

  Giá: 0 VNĐ

 • Back-UPS 800VA with AVR, IEC, 230V

  MSP: BX800LI-MS

  Giá: 1,505,000 VNĐ

 • APC Smart-UPS 1500VA USB & Serial 230V

  MSP: SMC1500I

  Giá: 7,919,000 VNĐ

 • APC Smart-UPS 1000VA USB & Serial 230V

  MSP: SMC1000I-2U

  Giá: 8,018,000 VNĐ

 • APC Smart-UPS 1000VA USB & Serial 230V

  MSP: SUA1000I

  Giá: 8,187,000 VNĐ

 • APC Smart-UPS 1000VA USB & Serial RM 1U 230V

  MSP: SUA1000RMI1U

  Giá: 8,431,000 VNĐ

 • APC Smart-UPS 1500VA USB & Serial 230V

  MSP: SMC1500I-2U

  Giá: 10,042,000 VNĐ

 • APC Smart-UPS C 2000VA LCD 230V

  MSP: SMC2000I

  Giá: 10,843,000 VNĐ

 • APC Smart-UPS 1500VA USB & Serial 230V

  MSP: SUA1500I

  Giá: 10,911,000 VNĐ

 • APC Smart-UPS 1500VA USB & Serial RM 2U 230V

  MSP: SUA1500RMI2U

  Giá: 11,070,000 VNĐ

 • APC Smart-UPS 2000VA USB & Serial 230V

  MSP: SMC2000I-2U

  Giá: 11,471,000 VNĐ

 • APC Smart-UPS 1000VA USB & Serial RM 2U 230V

  MSP: SUA1000RMI2U

  Giá: 13,126,000 VNĐ

 • APC Smart-UPS 1000VA USB & Serial 230V

  MSP: SMX1000I

  Giá: 13,732,000 VNĐ

 • APC Smart-UPS 1000VA USB & Serial 230V

  MSP: SMT1000RMI2U

  Giá: 14,031,000 VNĐ

 • APC Smart-UPS 3000VA USB & Serial 230V

  MSP: SMC3000I

  Giá: 14,323,000 VNĐ

 • APC Smart-UPS 2200VA LCD 230V

  MSP: SMT2200I

  Giá: 14,538,000 VNĐ

 • APC Smart-UPS 2200VA USB & Serial 230V

  MSP: SUA2200I

  Giá: 16,366,000 VNĐ

 • APC Smart-UPS 1500VA USB & Serial 230V

  MSP: SMX1500RMI2U

  Giá: 16,738,000 VNĐ

 • APC Smart-UPS C 3000VA Rack mount LCD 230V

  MSP: SMC3000RMI2U

  Giá: 16,833,000 VNĐ

 • APC Smart-UPS 2200VA LCD RM 2U 230V

  MSP: SMT2200RMI2U

  Giá: 17,919,000 VNĐ

 • APC Smart-UPS 3000VA USB & Serial 230V

  MSP: SMC3000I-2U

  Giá: 18,040,000 VNĐ

 • APC Smart-UPS 1500VA USB & Serial 230V

  MSP: SMX1500RMI2UNC

  Giá: 18,141,000 VNĐ

 • APC Smart-UPS 3000VA USB & Serial 230V

  MSP: SUA3000I

  Giá: 21,279,000 VNĐ

 • APC Smart-UPS 3000VA LCD RM 2U 230V

  MSP: SMT3000RMI2U

  Giá: 23,143,000 VNĐ

 • APC Smart-UPS 2200VA USB & Serial 230V

  MSP: SMX2200HV

  Giá: 26,261,000 VNĐ

 • APC Smart-UPS 2200VA USB & Serial 230V

  MSP: SMX2200RMHV2U

  Giá: 26,560,000 VNĐ

 • APC Smart-UPS 3000VA USB & Serial 230V

  MSP: SMX3000RMHV2U

  Giá: 26,961,000 VNĐ

 • APC Smart-UPS 3000VA USB & Serial 230V

  MSP: SMX3000RMHV2UNC

  Giá: 29,567,000 VNĐ

 • APC Smart-UPS 3000VA USB & Serial 230V

  MSP: SMX3000HV

  Giá: 32,274,000 VNĐ

 • APC Smart-UPS 3000VA USB & Serial 230V

  MSP: SMX3000HVNC

  Giá: 35,380,000 VNĐ

 • APC Smart-UPS 5000VA 230V Rackmount/Tower

  MSP: SUA5000RMI5U

  Giá: 41,277,000 VNĐ

  • TOP