Siêu Thị Máy Chủ » UPS - BỘ LƯU ĐIỆN » EATON PULSAR » Double Conversion Online

 • Trang chủ » Sản phẩm
 • Double Conversion Online

 • Eaton Comet EX RT 7, 7kVA/4,9kW, Tower/Rack

  MSP: 68070

  Giá: Liên hệ

 • Eaton Comet EX RT 11, 11kVA/8kW, Tower/Rack

  MSP: 68110

  Giá: Liên hệ

 • Eaton Comet EX RT 7 (3:1), 7kVA/4,9kW, Tower/Rack

  MSP: 68074

  Giá: Liên hệ

 • Eaton Comet EX RT 11 (3:1), 11kVA/8kW, Tower/Rack

  MSP: 68114

  Giá: Liên hệ

 • Eaton Pulsar EX 1000, 1000VA/900W, Tower

  MSP: 68181

  Giá: Liên hệ

 • Eaton Pulsar EX 1000 R/T, 1000VA/900W, Rack/Tower

  MSP: 68182

  Giá: Liên hệ

 • Eaton Pulsar EX 1500, 1500VA/1350W, Tower

  MSP: 68183

  Giá: Liên hệ

 • Eaton Pulsar EX 1500 R/T, 1500VA/1350W, Rack/Tower

  MSP: 68184

  Giá: Liên hệ

 • Eaton Pulsar EX 2200, 2200VA/1980W, Tower/Rack

  MSP: 68401

  Giá: Liên hệ

 • Eaton Pulsar EX 3000, 3000VA/2700W, Tower/Rack

  MSP: 68403

  Giá: Liên hệ

 • Eaton Pulsar MX 5000, 5kVA/4,5kW, Tower/Rack,Modular

  MSP: 68504

  Giá: Liên hệ

 • Eaton Pulsar MX 15000, 15kVA/13,5kW, Tower/Rack,Modular

  MSP: 68513

  Giá: Liên hệ

 • Eaton Pulsar MX 20000, 20kVA/18kW, Tower/Rack,Modular

  MSP: 68514

  Giá: Liên hệ

 • Bộ lưu điện UPS Eaton EDX1000H (1000VA/700W)

  MSP: EDX1000H

  Giá: 8,616,000 VNĐ

 • Bộ lưu điện UPS Eaton EDX2000H (2000VA/1400W)

  MSP: EDX2000H-DA

  Giá: 10,424,000 VNĐ

 • Bộ lưu điện UPS Eaton EDX2000H (2000VA/1400W)

  MSP: EDX2000H

  Giá: 14,887,000 VNĐ

 • Bộ lưu điện EATON UPS EDX10KH 10KVA

  MSP: EDX10KH

  Giá: 54,821,000 VNĐ

  • TOP