Siêu Thị Máy Chủ » UPS - BỘ LƯU ĐIỆN » EATON PULSAR

 • Trang chủ » Sản phẩm
 • ELLIPSE ASR 600, 600VA/360W, Tower/Rack, IEC Outlet

  MSP: 66772

  Giá: Liên hệ

 • ELLIPSE ASR 600, 600VA/360W, Tower/Rack, UNI Outlet

  MSP: 66771

  Giá: Liên hệ

 • ELLIPSE ASR 750, 750VA/450W, Tower/Rack, IEC Outlet

  MSP: 66776

  Giá: Liên hệ

 • ELLIPSE ASR 750, 750VA/450W, Tower/Rack, UNI Outlet

  MSP: 66775

  Giá: Liên hệ

 • ELLIPSE ASR 1000, 1000VA/600W, Tower/Rack, IEC Outlet

  MSP: 66780

  Giá: Liên hệ

 • ELLIPSE ASR 1000, 1000VA/600W, Tower/Rack, UNI Outlet

  MSP: 66779

  Giá: Liên hệ

 • ELLIPSE ASR 1500, 1500VA/900W, Tower/Rack, IEC Outlet

  MSP: 66784

  Giá: Liên hệ

 • ELLIPSE ASR 1500, 1500VA/900W, Tower/Rack, UNI Outlet

  MSP: 66783

  Giá: Liên hệ

 • ELLIPSE MAX 600, 600VA/360W , Tower/Rack

  MSP: 68548

  Giá: Liên hệ

 • ELLIPSE MAX 850, 850VA/550W , Tower/Rack

  MSP: 68552

  Giá: Liên hệ

 • ELLIPSE MAX 1100, 1100VA/660W , Tower/Rack

  MSP: 68556

  Giá: Liên hệ

 • ELLIPSE MAX 1500, 1500VA/900W , Tower/Rack

  MSP: 68560

  Giá: Liên hệ

 • Eaton Evolution S 1250, 1250VA/1150W , Tower/Rack

  MSP: 68456

  Giá: Liên hệ

 • Eaton Evolution S 2500, 2500VA/2250W , Tower/Rack

  MSP: 68461

  Giá: Liên hệ

 • Eaton Evolution S 3000, 3000VA/2700W , Tower/Rack

  MSP: 68462

  Giá: Liên hệ

 • Eaton Evolution 1550, 1550VA/1100W , Tower

  MSP: 68457

  Giá: Liên hệ

 • Eaton Evolution 2000, 2000VA/1600W , Tower/Rack

  MSP: 68460

  Giá: Liên hệ

 • Eaton Comet EX RT 7, 7kVA/4,9kW, Tower/Rack

  MSP: 68070

  Giá: Liên hệ

 • Eaton Comet EX RT 11, 11kVA/8kW, Tower/Rack

  MSP: 68110

  Giá: Liên hệ

 • Eaton Comet EX RT 7 (3:1), 7kVA/4,9kW, Tower/Rack

  MSP: 68074

  Giá: Liên hệ

 • Eaton Comet EX RT 11 (3:1), 11kVA/8kW, Tower/Rack

  MSP: 68114

  Giá: Liên hệ

 • Eaton Pulsar EX 1000, 1000VA/900W, Tower

  MSP: 68181

  Giá: Liên hệ

 • Eaton Pulsar EX 1000 R/T, 1000VA/900W, Rack/Tower

  MSP: 68182

  Giá: Liên hệ

 • Eaton Pulsar EX 1500, 1500VA/1350W, Tower

  MSP: 68183

  Giá: Liên hệ

 • Eaton Pulsar EX 1500 R/T, 1500VA/1350W, Rack/Tower

  MSP: 68184

  Giá: Liên hệ

 • Eaton Pulsar EX 2200, 2200VA/1980W, Tower/Rack

  MSP: 68401

  Giá: Liên hệ

 • Eaton Pulsar EX 3000, 3000VA/2700W, Tower/Rack

  MSP: 68403

  Giá: Liên hệ

 • Eaton Pulsar MX 5000, 5kVA/4,5kW, Tower/Rack,Modular

  MSP: 68504

  Giá: Liên hệ

 • Eaton Pulsar MX 15000, 15kVA/13,5kW, Tower/Rack,Modular

  MSP: 68513

  Giá: Liên hệ

 • Eaton Pulsar MX 20000, 20kVA/18kW, Tower/Rack,Modular

  MSP: 68514

  Giá: Liên hệ

 • NOVA AVR 625, 625VA/360W, Tower

  MSP: 66823

  Giá: Liên hệ

 • NOVA AVR 1250, 1250VA/660W, Tower

  MSP: 66824SG

  Giá: Liên hệ

 • Bộ Lưu Điện EATON UPS ENV2000H 2KVA

  MSP: ENV2000H

  Giá: Liên hệ

 • Bộ lưu điện Eaton 5E1100i USB

  MSP: 5E1100IUSB

  Giá: 2,741,000 VNĐ

 • Bộ Lưu Điện UPS EATON 5E2000iUSB 2000VA

  MSP: 5E2000IUSB

  Giá: 4,047,000 VNĐ

 • Bộ lưu điện UPS Eaton EDX1000H (1000VA/700W)

  MSP: EDX1000H

  Giá: 8,616,000 VNĐ

 • Bộ lưu điện UPS Eaton EDX2000H (2000VA/1400W)

  MSP: EDX2000H-DA

  Giá: 10,424,000 VNĐ

 • Bộ lưu điện UPS Eaton EDX2000H (2000VA/1400W)

  MSP: EDX2000H

  Giá: 14,887,000 VNĐ

 • Bộ lưu điện Ups Eaton Eseries EDX 3000H

  MSP: EDX_3000H

  Giá: 19,228,000 VNĐ

 • Bộ lưu điện EATON UPS EDX10KH 10KVA

  MSP: EDX10KH

  Giá: 54,821,000 VNĐ

  • TOP