Siêu Thị Máy Chủ » BO MẠCH MÁY CHỦ » Supermicro » Socket 1155 (1way)

 • Trang chủ » Sản phẩm
 • Socket 1155 (1way)

 • Supermicro C7Q67

  MSP: C7Q67

  Giá: 0 VNĐ

 • Supermicro X9SCA

  MSP: X9SCA

  Giá: 0 VNĐ

 • Supermicro X9SCA-F

  MSP: X9SCA-F

  Giá: 0 VNĐ

 • Supermicro X9SCI-LN4F

  MSP: X9SCI-LN4F

  Giá: 0 VNĐ

 • Supermicro X9SCL

  MSP: X9SCL

  Giá: 3,985,000 VNĐ

 • Supermicro X9SCL-F

  MSP: X9SCL-F

  Giá: 4,154,000 VNĐ

 • Supermicro X9SCM

  MSP: X9SCM

  Giá: 4,419,000 VNĐ

 • Supermicro X9SCM-F

  MSP: X9SCM-F

  Giá: 4,419,000 VNĐ

 • Supermicro C7P67

  MSP: C7P67

  Giá: 4,709,000 VNĐ

 • Supermicro X9SCI-LN4

  MSP: X9SCI-LN4

  Giá: 5,072,000 VNĐ

 • MBD-X9SCD-F

  MSP: MBD-X9SCD-F

  Giá: 7,245,000 VNĐ

  • TOP