Siêu Thị Máy Chủ » CHASSIS MÁY CHỦ » Dell

 • Trang chủ » Sản phẩm
 • Dell

 • DELL™ 2U CHASSIS R510

  MSP:

  Giá: Liên hệ

 • DELL CHASSIS 2.5inch R730 - 2x750W Power Supply

  MSP: DELLCHASSIS2.5INCHR730-2X750WPOWERSUPPLY

  Giá: Liên hệ

 • DELL 5U CHASSIS T440 8x2.5INCH ( 1 x 495W )

  MSP: CHASSIS-DELL-T440-2.5INCH-1R

  Giá: Liên hệ

 • DELL 5U CHASSIS T440 8x2.5INCH ( 2 x 495W )

  MSP: CHASSIS-DELL-T440-2.5INCH-2R

  Giá: 3,139,000 VNĐ

 • DELL™ TOWER CHASSIS T110

  MSP: CHASSIS-T110

  Giá: 3,507,000 VNĐ

 • Chassis Dell Precision T1700MT-1226V3

  MSP: CHASSIS-T1700MT-1226V3

  Giá: 4,686,000 VNĐ

 • DELL™ TOWER CHASSIS T420

  MSP: CHASSIS-DELL-T420

  Giá: 6,916,000 VNĐ

 • DELL TOWER CHASSIS T130

  MSP: CHASSIS-DELL-T130

  Giá: 8,241,000 VNĐ

 • DELL™ 1U CHASSIS R230 Hot-plug

  MSP: CHASSIS-DELL-R230-HP

  Giá: 8,339,000 VNĐ

 • DELL™ 2U CHASSIS R510-4

  MSP: C-DELL-R510-4

  Giá: 9,418,000 VNĐ

 • DELL™ 1U CHASSIS R230 Cabled

  MSP: CHASSIS-DELL-R230

  Giá: 10,276,000 VNĐ

 • DELL™ TOWER CHASSIS T430

  MSP: CHASSIS-DELL-T430

  Giá: 10,350,000 VNĐ

 • DELL™ TOWER CHASSIS T430 - 1x495W Power Supply

  MSP: CHASSIS-DELL-T430-1R

  Giá: 11,110,000 VNĐ

 • DELL™ TOWER CHASSIS T320

  MSP: CHASSIS-DELL-T320

  Giá: 11,920,000 VNĐ

 • DELL™ TOWER CHASSIS T410

  MSP: CHASSIS-T410

  Giá: 12,263,000 VNĐ

 • DELL TOWER CHASSIS T330

  MSP: CHASSIS-DELL-T330

  Giá: 12,754,000 VNĐ

 • DELL CHASSIS 2.5inch R730 - 2x750W Power Supply

  MSP: C-DELL-R730-2.5IN

  Giá: 13,048,000 VNĐ

 • DELL 1U CHASSIS R330 :1 x 350W Hot-plug

  MSP: CHASSIS-DELL-R330

  Giá: 13,489,000 VNĐ

 • DELL 1U CHASSIS R640 8x2.5INCH ( 2 x 750W )

  MSP: CHASSIS-DELL-R640-2.5INCH-2R

  Giá: 13,759,000 VNĐ

 • DELL™ TOWER CHASSIS T430 - 2x495W Power Supply

  MSP: CHASSIS-DELL-T430-R

  Giá: 14,250,000 VNĐ

 • DELL 5U CHASSIS T440 8x3.5INCH ( 1 x 495W )

  MSP: CHASSIS-DELL-T440-3.5INCH-1R

  Giá: 14,789,000 VNĐ

 • DELL 5U CHASSIS T440 8x3.5INCH ( 1 x 750W )

  MSP: CHASSIS-DELL-T440-3.5INCH-1R-750

  Giá: 15,206,000 VNĐ

 • Dual, Hot-plug, Redundant Power Supply (1+1), 750W

  MSP: C-DELL-T630

  Giá: 15,451,000 VNĐ

 • Chassis 2.5in Redundant Power Supply (1+0), 550W

  MSP: C-DELL-R430-2.5IN-1R

  Giá: 16,604,000 VNĐ

 • DELL 5U CHASSIS T440 8x3.5INCH ( 2 x 495W )

  MSP: CHASSIS-DELL-T440-3.5INCH-2R

  Giá: 18,345,000 VNĐ

 • DELL 2U CHASSIS R540 8x3.5INCH ( 1 x 750W )

  MSP: CHASSIS-DELL-R540-3.5INCH-1R-8

  Giá: 18,934,000 VNĐ

 • DELL R730 CHASSIS Hard Drive 2.5inch x 16 hdd - 2x750W Power Supply

  MSP: C-DELL-R730-2.5IN-16HDD

  Giá: 19,817,000 VNĐ

 • DELL™ CHASSIS R530 - 2x750W Power Supply

  MSP: C-DELL-R530

  Giá: 20,087,000 VNĐ

 • Chassis R430 Redundant Power Supply 2 x 550W

  MSP: C-DELL-R430

  Giá: 20,455,000 VNĐ

 • Chassis 2.5inch 750W Redundant

  MSP: CHASSIS-R720-XD

  Giá: 20,675,000 VNĐ

 • DELL 1U CHASSIS R640 4x3.5INCH ( 2x 750W )

  MSP: CHASSIS-DELL-R640-3.5INCH-2R

  Giá: 21,289,000 VNĐ

 • DELL 2U CHASSIS R540 12x3.5INCH ( 2 x 750W )

  MSP: CHASSIS-DELL-R540-3.5INCH-2R-12

  Giá: 22,883,000 VNĐ

 • DELL 2U CHASSIS R540 8x3.5INCH ( 2 x 750W )

  MSP: CHASSIS-DELL-R540-3.5INCH-2R-8

  Giá: 23,177,000 VNĐ

 • DELL 5U CHASSIS T640 8x3.5INCH ( 2 x 750W )

  MSP: CHASSIS-DELL-T640-3.5INCH-2R

  Giá: 28,695,000 VNĐ

 • DELL 5U CHASSIS T640 16x2.5INCH ( 2 x 750W )

  MSP: CHASSIS-DELL-T640-2.5INCH-2R

  Giá: 34,484,000 VNĐ

 • Dell PowerEdge R620 DA

  MSP: DELL_R620_DA

  Giá: 279,449,000 VNĐ

  • TOP
   SẢN PHẨM HOT«