Siêu Thị Máy Chủ » THIẾT BỊ MẠNG

 • Trang chủ » Sản phẩm
 • VCloud

  ALCATEL-LUCENT OMNISWITCH

 • OS6-XNI-U2

  MSP: OS6-XNI-U2

  Giá: 27,748,000 VNĐ

 • OmniSwitch™ 6850E Stackable LAN Switch

  MSP: OS6850E24X

  Giá: 106,840,000 VNĐ

 • JUNIPER

  ROUTERBOARD

  MODULE QUANG

  KVM EXTENDERS

  KVM CABLES

  VIDEO SWITCHES

  VIDEO SPLITTERS

  Fiber Optic Cable

  Barracuda

  VoIP GSM Gateway

 • VoIP GSM Gateway TG100

  MSP: TG100

  Giá: 5,209,000 VNĐ

 • Emulex

  Ubiquiti

  SOPHOS

 • Sophos SG 210

  MSP: SG-210

  Giá: 116,867,000 VNĐ

 • AIRLIVE - ALCON

 • ANT-A9/11/12

  MSP: ANT-A9/11/12

  Giá: 0 VNĐ

 • AN24015B

  MSP: AN24015B

  Giá: 0 VNĐ

 • AN24008B

  MSP: AN24008B

  Giá: 0 VNĐ

 • AN24024D-1

  MSP: AN24024D-1

  Giá: 0 VNĐ

 • FortiGate-80E

  MSP: FG-80E

  Giá: 17,460,000 VNĐ

 • FortiGate 60E (FG-60E-BDL)

  MSP: FG-60E-BDL

  Giá: 16,277,000 VNĐ

 • FortiGate-80E FG-80E-BDL

  MSP: FG-80E-BDL

  Giá: 27,821,000 VNĐ

 • FortiGate-90D

  MSP: FG-90D

  Giá: 18,306,000 VNĐ

 • CABLE-RJ45

 • EGS7228P

  MSP: EGS7228P

  Giá: 0 VNĐ

 • EGS7252FP

  MSP: EGS7252FP

  Giá: 0 VNĐ

 • EGS5212FP

  MSP: EGS5212FP

  Giá: 0 VNĐ

 • EGS5110P

  MSP: EGS5110P

  Giá: 0 VNĐ

 • ETHERNET MEDIA CONVERTERS

  TP LINK

  TOTOLINK

 • Switch Toto Link 24 Port S24G

  MSP: S24G

  Giá: 2,000,000 VNĐ

 • SWITCH TOTOLINK SW24-24 ports 10/100Mbps

  MSP: SW24

  Giá: 937,000 VNĐ

 • SW16

  MSP: SW16

  Giá: 778,000 VNĐ

 • S808G

  MSP: S808G

  Giá: 565,000 VNĐ

 • COUPLERS & ADAPTERS

 • DrayTek Vigor 2952 Dual-WAN Router Firewall & Load Balancer

  MSP: V2952

  Giá: 7,317,000 VNĐ

 • DrayTek Vigor AP810

  MSP: AP810

  Giá: 1,637,000 VNĐ

 • Draytek V300B

  MSP: V300B

  Giá: 5,868,000 VNĐ

 • DrayTek VigorATA-24SH

  MSP: VIGORATA-24SH

  Giá: 0 VNĐ

 • PLANET

 • Planet 16-port KVM-1600

  MSP: KVM-1600

  Giá: 0 VNĐ

 • 24-Port 10/100Mbps Fast Ethernet Switch FNSW-2401

  MSP: FNSW-2401

  Giá: 1,099,000 VNĐ

 • 4-Wire G.SHDSL Bridge/Router GRT-402

  MSP: GRT-402

  Giá: 4,782,000 VNĐ

 • ADW-4401A

  MSP: ADW-4401A

  Giá: 1,691,000 VNĐ

 • PRM24

  MSP: PRM24

  Giá: 606,000 VNĐ

 • PNETR6

  MSP: PNETR6

  Giá: 394,000 VNĐ

 • PowerConnectTM 6248P

  MSP: POWERCONNECTTM-6248P

  Giá: 0 VNĐ

 • PowerConnectTM 6224P

  MSP: POWERCONNECTTM-6224P

  Giá: 0 VNĐ

 • Supermicro AOC-SG-I4

  MSP: AOC-SG-I4

  Giá: 4,347,000 VNĐ

 • Supermicro AOC-SG-I2

  MSP: AOC-SG-I2

  Giá: 2,536,000 VNĐ

 • Supermicro AOM-SSE-X2S Module

  MSP: AOM-SSE-X2S

  Giá: 0 VNĐ

 • Supermicro AOM-SSE-X2F Module

  MSP: AOM-SSE-X2F

  Giá: 0 VNĐ

 • TOP
  CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI«