Siêu Thị Máy Chủ » THIẾT BỊ MẠNG

Trang chủ »

Mikrotik ROUTERBOARD

 • WiFi Hotspot Router Mikrotik RB951Ui-2HnD

  MSP: RB951UI-2HND

  Giá: 1,913,000 VNĐ

 • Router Mikrotik RB3011UiAS-RM

  MSP: RB3011UIAS-RM

  Giá: 4,167,000 VNĐ

 • Router MikroTik RB4011iGS+RM

  MSP: RB4011IGS+RM

  Giá: 5,105,000 VNĐ

 • Router Mikrotik CCR1009-7G-1C-1S-1S+

  MSP: CCR1009-7G-1C-1S+

  Giá: 11,252,000 VNĐ

 • Enterprise Core Router Mikrotik CCR1036-12G-4S-EM

  MSP: CCR1036-12G-4S

  Giá: 27,860,000 VNĐ

 • SUPERMICRO

  TOP