Siêu Thị Máy Chủ » UPS - BỘ LƯU ĐIỆN » SANTAK

 • Trang chủ » Sản phẩm
 • SANTAK

 • UPS SANTAK BLAZER 1400EH

  MSP: SANTAK-BLAZER-1400EH

  Giá: 0 VNĐ

 • UPS Santak 2KVA Online (C2K) (Công suất 2000VA/1.4KW)

  MSP: UPSS017

  Giá: 0 VNĐ

 • Nguồn lưu điện 1KVA UPS SANTAK ONLINE C1KS

  MSP: SANTAK_C1KS

  Giá: 0 VNĐ

 • Nguồn lưu điện 10KVA UPS SANTAK 3C10KS

  MSP: SANTAK_3C10KS

  Giá: 0 VNĐ

 • Nguồn lưu điện 15KVA UPS SANTAK 3C15KS

  MSP: SANTAK_3C15KS

  Giá: 0 VNĐ

 • Nguồn lưu điện 20KVA UPS SANTAK 3C20KS

  MSP: SANTAK_3C20KS

  Giá: 0 VNĐ

 • SANTAK TG 500 VA / 300 W

  MSP: SANTAK-TG500

  Giá: 1,038,000 VNĐ

 • SANTAK TG 1000 VA / 600 W

  MSP: SANTAK-TG1000

  Giá: 2,536,000 VNĐ

 • ẮC QUI PANASONIC 12V24AH

  MSP: PANA12V24AH

  Giá: 3,040,000 VNĐ

 • Bộ lưu điện santak Blazer Pro 1000

  MSP: BLAZER-PRO-1000

  Giá: 3,864,000 VNĐ

 • UPS Santak Offline Blazer 1000E 1000VA/600W

  MSP: SANTAK-BLAZER-1000E

  Giá: 4,112,000 VNĐ

 • UPS Santak BL2000-PRO

  MSP: BL2000-PRO

  Giá: 5,555,000 VNĐ

 • TỦ DCX-A08

  MSP: DCX-A08

  Giá: 8,923,000 VNĐ

 • Bộ lưu điện Santak Online C2K/2000VA

  MSP: SANTAK_C2K

  Giá: 18,378,000 VNĐ

 • Nguồn lưu điện 2KVA UPS SANTAK ONLINE C2KS

  MSP: SANTAK_C2KS

  Giá: 32,651,000 VNĐ

 • Nguồn lưu điện 3KVA UPS SANTAK ONLINE C3KS

  MSP: SANTAK_C3KS

  Giá: 40,258,000 VNĐ

 • Bộ lưu điện UPS Santak True Online C6K-LCD

  MSP: C6K-LCD

  Giá: 53,613,000 VNĐ

 • UPS 6KVA UPS SANTAK ONLINE C6KR

  MSP: C6KR

  Giá: 54,120,000 VNĐ

 • Nguồn lưu điện 6KVA UPS SANTAK ONLINE C6KS

  MSP: SANTAK_C6KS

  Giá: 57,284,000 VNĐ

 • Nguồn lưu điện 6KVA UPS SANTAK ONLINE C6KS (LCD)

  MSP: C6KS_DUAN

  Giá: 61,945,000 VNĐ

 • Nguồn lưu điện 10KVA UPS SANTAK ONLINE C10KS

  MSP: C10KS

  Giá: 70,349,000 VNĐ

 • SANTAK TRUE ONLINE 10KVA - MODEL C10K (LCD)

  MSP: C10K

  Giá: 82,955,000 VNĐ

  • TOP