Siêu Thị Máy Chủ » BO MẠCH MÁY CHỦ » Supermicro » Socket 775 (1way)

 • Trang chủ » Sản phẩm
 • Socket 775 (1way)

 • Supermicro X7SBi-LN4

  MSP: X7SBI-LN4

  Giá: 0 VNĐ

 • Supermicro X7SBT

  MSP: X7SBT

  Giá: 0 VNĐ

 • Supermicro X7SBL-LN2

  MSP: X7SBL-LN2

  Giá: 4,589,000 VNĐ

 • Supermicro X7SBL-LN1

  MSP: X7SBL-LN1

  Giá: 4,637,000 VNĐ

 • Supermicro X7SBA

  MSP: X7SBA

  Giá: 6,110,000 VNĐ

 • Supermicro X7SB3

  MSP: X7SB3

  Giá: 6,521,000 VNĐ

 • Supermicro X7SBi

  MSP: X7SBI

  Giá: 6,714,000 VNĐ

 • Supermicro X7SBE

  MSP: X7SBE

  Giá: 7,293,000 VNĐ

 • Supermicro X7SB3-F

  MSP: X7SB3-F

  Giá: 8,283,000 VNĐ

 • Supermicro X7SB4

  MSP: X7SB4

  Giá: 8,863,000 VNĐ

 • Supermicro X7SBT-10G

  MSP: X7SBT-10G

  Giá: 9,455,000 VNĐ

  • TOP