Siêu Thị Máy Chủ » TỦ RACK

 • Trang chủ » Sản phẩm
 • Tủ mạng HQ-Rack 6U-D400

  MSP: HQ_RACK_6U_D400

  Giá: 853,000 VNĐ

 • Tủ mạng treo tường 6u

  MSP: SSN-6WM

  Giá: 1,398,000 VNĐ

 • HQ-10U-D1000

  MSP: HQ-10U-D1000

  Giá: 2,090,000 VNĐ

 • Tủ mạng HQ 10U-D600

  MSP: HQ-RACK-10U-D600

  Giá: 1,338,000 VNĐ

 • Tu mạng HQ 10U-D500

  MSP: HQ-RACK-10U-D500

  Giá: 1,658,000 VNĐ

 • C-Rack 10U-D600

  MSP: 3C-RT10W06

  Giá: 0 VNĐ

 • Tủ mạng HQ-Rack 12U-D600

  MSP: HQ-RACK-12U-D600

  Giá: 0 VNĐ

 • Tủ mạng 19" 12U-D600

  MSP: SSN-12W600

  Giá: 2,559,000 VNĐ

 • Tủ mạng treo tường 12u hai thân

  MSP: SSN-12WM2T

  Giá: 2,108,000 VNĐ

 • HQ-Rack 15U-D1000

  MSP: 15U-D1000

  Giá: 2,800,000 VNĐ

 • Tủ mạng HQ-Rack 15U-D400

  MSP: HQ_RACK_15U_D400

  Giá: 1,800,000 VNĐ

 • Khay Cố Định 600

  MSP: CD_600

  Giá: 190,000 VNĐ

 • Tủ mạng HQ-Rack 15U-D600

  MSP: HQ_RACK_15U_D600

  Giá: 1,957,000 VNĐ

 • Tủ mạng HQ-Rack 20U-D800

  MSP: HQ-RACK20U-D800

  Giá: 3,191,000 VNĐ

 • C-Rack 20U-D1000

  MSP: 3C-R20B10

  Giá: 4,809,000 VNĐ

 • Tủ server HQ 20U-D1000

  MSP: HQ-20U-D1000

  Giá: 3,743,000 VNĐ

 • Tủ mạng 19" 20U-D1000

  MSP: SSN-20B1000

  Giá: 5,875,000 VNĐ

 • Tủ mạng HQ-Rack 27U-D1000

  MSP: HQ-RACK-27U-D1000

  Giá: 4,809,000 VNĐ

 • Tủ mạng 27U-D1000

  MSP: SSN-27U-D1000

  Giá: 6,775,000 VNĐ

 • Tủ mạng 19" 27U-B800

  MSP: SSN-27B800

  Giá: 6,055,000 VNĐ

 • Tủ mạng 19" 27U-D600

  MSP: SSN-27W600

  Giá: 5,686,000 VNĐ

 • Tủ mạng HQ-Rack 32U-D1000

  MSP: HQ-RACK32U-D1000

  Giá: 4,312,000 VNĐ

 • Tủ mạng 19" 32U-D1000

  MSP: SSN-32B1000

  Giá: 7,794,000 VNĐ

 • Tủ mạng 19" 32U-D800

  MSP: SSN-32B800

  Giá: 7,154,000 VNĐ

 • Tủ mạng 19" 32U-D600

  MSP: SSN-32W600

  Giá: 7,036,000 VNĐ

 • Tủ mạng HQ-Rack 36U-D800

  MSP: HQ-RACK36U-D800

  Giá: 5,615,000 VNĐ

 • Tủ HQ Rack 36U D1000

  MSP: HQ-RACK36U-D1000

  Giá: 5,472,000 VNĐ

 • Tủ mạng 19" 36U-D1000

  MSP: SSN-36B1000

  Giá: 9,073,000 VNĐ

 • Tủ mạng 19" 36U-D800

  MSP: SSN-36B800

  Giá: 8,434,000 VNĐ

 • Tủ mạng HQ-Rack 45U-D1100

  MSP: HQ-RACK45U-D1100

  Giá: 8,173,000 VNĐ

 • Tủ mạng 19" 48U-D900

  MSP: SSN-48B900

  Giá: 10,755,000 VNĐ

 • ACCESSORIES

  TOP
  CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI«