Siêu Thị Máy Chủ » TỦ RACK

 • Trang chủ » Sản phẩm
 • Tủ mạng HQ-Rack 6U-D400

  MSP: HQ_RACK_6U_D400

  Giá: 894,000 VNĐ

 • Tủ mạng treo tường 6u

  MSP: SSN-6WM

  Giá: 1,466,000 VNĐ

 • HQ-10U-D1000

  MSP: HQ-10U-D1000

  Giá: 1,944,000 VNĐ

 • Tủ mạng HQ 10U-D600

  MSP: HQ-RACK-10U-D600

  Giá: 1,403,000 VNĐ

 • Tu mạng HQ 10U-D500

  MSP: HQ-RACK-10U-D500

  Giá: 1,739,000 VNĐ

 • C-Rack 10U-D600

  MSP: 3C-RT10W06

  Giá: Call VNĐ

 • Tủ mạng HQ-Rack 12U-D600

  MSP: HQ-RACK-12U-D600

  Giá: Call VNĐ

 • Tủ mạng 19" 12U-D600

  MSP: SSN-12W600

  Giá: 2,683,000 VNĐ

 • Tủ mạng treo tường 12u hai thân

  MSP: SSN-12WM2T

  Giá: 2,211,000 VNĐ

 • HQ-Rack 15U-D1000

  MSP: 15U-D1000

  Giá: 2,936,000 VNĐ

 • Tủ mạng HQ-Rack 15U-D400

  MSP: HQ_RACK_15U_D400

  Giá: 1,888,000 VNĐ

 • Khay Cố Định 600

  MSP: CD_600

  Giá: 199,000 VNĐ

 • Tủ mạng HQ-Rack 15U-D600

  MSP: HQ_RACK_15U_D600

  Giá: 2,052,000 VNĐ

 • Tủ mạng HQ-Rack 20U-D800

  MSP: HQ-RACK20U-D800

  Giá: 3,346,000 VNĐ

 • C-Rack 20U-D1000

  MSP: 3C-R20B10

  Giá: 5,043,000 VNĐ

 • Tủ server HQ 20U-D1000

  MSP: HQ-20U-D1000

  Giá: 3,925,000 VNĐ

 • Tủ mạng 19" 20U-D1000

  MSP: SSN-20B1000

  Giá: 6,160,000 VNĐ

 • Tủ mạng HQ-Rack 27U-D1000

  MSP: HQ-RACK-27U-D1000

  Giá: 5,043,000 VNĐ

 • Tủ mạng 27U-D1000

  MSP: SSN-27U-D1000

  Giá: 7,104,000 VNĐ

 • Tủ mạng 19" 27U-B800

  MSP: SSN-27B800

  Giá: 6,349,000 VNĐ

 • Tủ mạng 19" 27U-D600

  MSP: SSN-27W600

  Giá: 5,962,000 VNĐ

 • Tủ mạng HQ-Rack 32U-D1000

  MSP: HQ-RACK32U-D1000

  Giá: 4,521,000 VNĐ

 • Tủ mạng 19" 32U-D1000

  MSP: SSN-32B1000

  Giá: 8,172,000 VNĐ

 • Tủ mạng 19" 32U-D800

  MSP: SSN-32B800

  Giá: 7,502,000 VNĐ

 • Tủ mạng 19" 32U-D600

  MSP: SSN-32W600

  Giá: 7,377,000 VNĐ

 • Tủ mạng HQ-Rack 36U-D800

  MSP: HQ-RACK36U-D800

  Giá: 5,887,000 VNĐ

 • Tủ HQ Rack 36U D1000

  MSP: HQ-RACK36U-D1000

  Giá: 5,738,000 VNĐ

 • Tủ mạng 19" 36U-D1000

  MSP: SSN-36B1000

  Giá: 9,514,000 VNĐ

 • Tủ mạng 19" 36U-D800

  MSP: SSN-36B800

  Giá: 8,843,000 VNĐ

 • Tủ mạng 19" 48U-D900

  MSP: SSN-48B900

  Giá: 11,277,000 VNĐ

 • ACCESSORIES

  TOP
  CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI«