Siêu Thị Máy Chủ » TỦ RACK

Trang chủ »
 • Tủ mạng treo tường 9u

  MSP: SSN-9WM

  Giá: 1,664,000 VNĐ

 • Tủ mạng treo tường 9U hai thân

  MSP: SSN-9WM2T

  Giá: 1,973,000 VNĐ

 • 9U Wall mount Cabinet , 1 door, 1 fan, D400mm

  MSP: SSN-9U-2DOOR-D400

  Giá: Liên hệ

 • 9U Wall mount Cabinet , 1 door, 1 fan

  MSP: SSN-9U-1DOOR

  Giá: Liên hệ

 • 9U Wall Mount Cabinet , 2 door, 1 fan

  MSP: SSN-9U-2DOOR

  Giá: Liên hệ

 • Tủ Rack HNR 10U-D500

  MSP: HNR-10UD500

  Giá: 1,117,000 VNĐ

 • Tủ Rack HNR 10U-D600

  MSP: HNR-10UD600

  Giá: 1,189,000 VNĐ

 • Tủ mạng HQ 10U-D600

  MSP: HQ-RACK-10U-D600

  Giá: 1,343,000 VNĐ

 • Tu mạng HQ 10U-D500

  MSP: HQ-RACK-10U-D500

  Giá: 1,664,000 VNĐ

 • HQ-10U-D1000

  MSP: HQ-10U-D1000

  Giá: 2,097,000 VNĐ

 • Tủ mạng 19" 10U-D500

  MSP: SSN-10W500

  Giá: 2,164,000 VNĐ

 • Tủ mạng 19" 10U-D1000

  MSP: SSN-10U-D1000

  Giá: 2,354,000 VNĐ

 • C-Rack 10U-D600

  MSP: 3C-RT10W06

  Giá: Liên hệ

 • Tủ rack 12U - D600* H650*W550 (mm)

  MSP: HNR-12U600

  Giá: 1,427,000 VNĐ

 • Tủ mạng treo tường 12u - BN H598xW600xD500mm

  MSP: SSN-WM12UD500-BN

  Giá: 1,522,000 VNĐ

 • Tủ mạng treo tường 12u hai thân

  MSP: SSN-12WM2T

  Giá: 2,116,000 VNĐ

 • Tủ mạng 19" 12U-D600

  MSP: SSN-12W600

  Giá: 2,568,000 VNĐ

 • Tủ mạng HQ-Rack 12U-D600

  MSP: HQ-RACK-12U-D600

  Giá: Liên hệ

 • Khay Cố Định 600

  MSP: CD_600

  Giá: 190,000 VNĐ

 • Tủ mạng HQ-Rack 15U-D400

  MSP: HQ_RACK_15U_D400

  Giá: 1,807,000 VNĐ

 • Tủ mạng HQ-Rack 15U-D600

  MSP: HQ_RACK_15U_D600

  Giá: 1,964,000 VNĐ

 • HQ-Rack 15U-D800

  MSP: HQ_RACK_15U_D800

  Giá: 2,140,000 VNĐ

 • Tủ Rack HNR 15U-D1000

  MSP: HNR-15UD1000

  Giá: 2,187,000 VNĐ

 • Tủ mạng 19" 15U-D600

  MSP: SSN-15W600

  Giá: 2,805,000 VNĐ

 • HQ-Rack 15U-D1000

  MSP: 15U-D1000

  Giá: 2,810,000 VNĐ

 • Tủ mạng 19

  MSP: SSN-15W800

  Giá: 3,447,000 VNĐ

 • Tủ server HRN 20U-D1000

  MSP: HNR-20UD1000

  Giá: 2,972,000 VNĐ

 • Tủ mạng HQ-Rack 20U-D800

  MSP: HQ-RACK20U-D800

  Giá: 3,202,000 VNĐ

 • Tủ mạng 19" 20U-D600

  MSP: SSN-20W600

  Giá: 3,329,000 VNĐ

 • Tủ server HQ 20U-D1000

  MSP: HQ-20U-D1000

  Giá: 3,756,000 VNĐ

 • Tủ mạng 19" 20U-D800

  MSP: SSN-20W800

  Giá: 4,232,000 VNĐ

 • C-Rack 20U-D1000

  MSP: 3C-R20B10

  Giá: 4,826,000 VNĐ

 • Tủ mạng 19" 20U-D1000

  MSP: SSN-20B1000

  Giá: 5,896,000 VNĐ

 • C-RACK SYSTEM CABINET 20U-D400 -TOWER

  MSP:

  Giá: Liên hệ

 • Xe đẩy để giá KVM 27U

  MSP: XE_DAY_KVM_27U

  Giá: 1,545,000 VNĐ

 • Tủ server HRN 27U-D800

  MSP: HNR-27UD800

  Giá: 2,615,000 VNĐ

 • Tủ mạng HQ-Rack 27U-D600

  MSP: HQ-27U-D600

  Giá: 3,685,000 VNĐ

 • HQ Open Rack 27U

  MSP: OPEN-RACK-27U

  Giá: 4,018,000 VNĐ

 • Tủ mạng HQ-Rack 27U-D1000

  MSP: HQ-RACK-27U-D1000

  Giá: 4,826,000 VNĐ

 • Tủ mạng 19" 27U-D600

  MSP: SSN-27W600

  Giá: 5,706,000 VNĐ

 • Tủ mạng 19" 27U-B800

  MSP: SSN-27B800

  Giá: 6,077,000 VNĐ

 • C-RACK SYSTEM CABINET 27U-D600

  MSP:

  Giá: 6,205,000 VNĐ

 • Tủ mạng HQ-Rack 32U-D1000

  MSP: HQ-RACK32U-D1000

  Giá: 5,064,000 VNĐ

 • Tủ mạng 19" 32U-D600

  MSP: SSN-32W600

  Giá: 7,061,000 VNĐ

 • Tủ mạng 19" 32U-D800

  MSP: SSN-32B800

  Giá: 7,180,000 VNĐ

 • MSP:

  Giá: 7,370,000 VNĐ

 • Tủ mạng 19" 32U-D1000

  MSP: SSN-32B1000

  Giá: 7,822,000 VNĐ

 • C-RACK SYSTEM CABINET 32U-D1000

  MSP:

  Giá: 8,607,000 VNĐ

 • Tủ Rack 32U HNR-32U1000

  MSP: HNR-32U1000

  Giá: Liên hệ

 • Tủ Rack HNR 36U-D800

  MSP: HNR-36U800

  Giá: 4,327,000 VNĐ

 • Tủ Rack HNR 36U-D1000

  MSP: HNR-36U1000

  Giá: 4,589,000 VNĐ

 • Tủ HQ Rack 36U D1000

  MSP: HQ-RACK36U-D1000

  Giá: 5,492,000 VNĐ

 • Tủ mạng HQ-Rack 36U-D800

  MSP: HQ-RACK36U-D800

  Giá: 5,635,000 VNĐ

 • Tủ mạng 19" 36U-D600

  MSP: SSN-36W600

  Giá: 6,538,000 VNĐ

 • C-RACK SYSTEM CABINET 36U-D800

  MSP:

  Giá: 7,798,000 VNĐ

 • Tủ mạng 19" 36U-D800

  MSP: SSN-36B800

  Giá: 8,464,000 VNĐ

 • Tủ mạng 19" 36U-D1000

  MSP: SSN-36B1000

  Giá: 9,106,000 VNĐ

 • Khay cố định 800 HNR-CD800 chuẩn 19", 1U, D550mm

  MSP: HNR-CD800

  Giá: 166,000 VNĐ

 • Tủ Rack HNR 42U-D800

  MSP: HNR-42UD800

  Giá: 4,874,000 VNĐ

 • Open Rack 42U

  MSP: VRO42-2

  Giá: 5,017,000 VNĐ

 • Tủ Rack HNR 42U-D1000

  MSP: HNR-42UD1000

  Giá: 5,112,000 VNĐ

 • Open Rack 42U

  MSP:

  Giá: 5,872,000 VNĐ

 • Tủ mạng HQ-Rack 42U-D600

  MSP: HQ-RACK-42U-D600

  Giá: 6,514,000 VNĐ

 • C-Rack 42U-D800 . Cánh cửa lưới- Màu đen

  MSP: 3C-R42W08

  Giá: 6,859,000 VNĐ

 • Tủ mạng HQ-Rack 42U-D1000

  MSP: HQ-RACK-42U-D1000

  Giá: 7,180,000 VNĐ

 • Tủ mạng HQ-Rack 45U-D1000

  MSP: HQ-RACK45U-D1000

  Giá: 7,133,000 VNĐ

 • Tủ mạng HQ-Rack 45U-D1100

  MSP: HQ-RACK45U-D1100

  Giá: 8,202,000 VNĐ

 • Tủ mạng 19" 48U-D900

  MSP: SSN-48B900

  Giá: 10,794,000 VNĐ

 • ACCESSORIES

  TOP