Siêu Thị Máy Chủ » TỦ RACK

 • Trang chủ » Sản phẩm
 • Tủ mạng treo tường 6u

  MSP: SSN-6WM

  Giá: 1,425,000 VNĐ

 • Tủ mạng HQ-Rack 6U-D400

  MSP: HQ_RACK_6U_D400

  Giá: 869,000 VNĐ

 • Tủ mạng 19" 10U-D500

  MSP: SSN-10W500

  Giá: 2,198,000 VNĐ

 • HQ-10U-D1000

  MSP: HQ-10U-D1000

  Giá: 2,131,000 VNĐ

 • Tu mạng HQ 10U-D500

  MSP: HQ-RACK-10U-D500

  Giá: 1,691,000 VNĐ

 • Tủ mạng HQ 10U-D600

  MSP: HQ-RACK-10U-D600

  Giá: 1,364,000 VNĐ

 • C-Rack 10U-D600

  MSP: 3C-RT10W06

  Giá: 0 VNĐ

 • Tủ mạng 19" 12U-D600

  MSP: SSN-12W600

  Giá: 2,608,000 VNĐ

 • Tủ mạng treo tường 12u hai thân

  MSP: SSN-12WM2T

  Giá: 2,149,000 VNĐ

 • Tủ mạng HQ-Rack 12U-D600

  MSP: HQ-RACK-12U-D600

  Giá: 0 VNĐ

 • Tủ mạng 19" 15U-D800

  MSP: SSN-15W800

  Giá: 3,502,000 VNĐ

 • HQ-Rack 15U-D1000

  MSP: 15U-D1000

  Giá: 2,855,000 VNĐ

 • Tủ mạng 19" 15U-D600

  MSP: SSN-15W600

  Giá: 2,850,000 VNĐ

 • HQ-Rack 15U-D800

  MSP: HQ_RACK_15U_D800

  Giá: 2,174,000 VNĐ

 • Tủ mạng HQ-Rack 15U-D600

  MSP: HQ_RACK_15U_D600

  Giá: 1,995,000 VNĐ

 • Tủ mạng HQ-Rack 15U-D400

  MSP: HQ_RACK_15U_D400

  Giá: 1,835,000 VNĐ

 • Khay Cố Định 600

  MSP: CD_600

  Giá: 193,000 VNĐ

 • Tủ mạng 19" 20U-D1000

  MSP: SSN-20B1000

  Giá: 5,989,000 VNĐ

 • C-Rack 20U-D1000

  MSP: 3C-R20B10

  Giá: 4,902,000 VNĐ

 • Tủ mạng 19" 20U-D800

  MSP: SSN-20W800

  Giá: 4,299,000 VNĐ

 • Tủ server HQ 20U-D1000

  MSP: HQ-20U-D1000

  Giá: 3,816,000 VNĐ

 • Tủ mạng 19" 20U-D600

  MSP: SSN-20W600

  Giá: 3,381,000 VNĐ

 • Tủ mạng HQ-Rack 20U-D800

  MSP: HQ-RACK20U-D800

  Giá: 3,253,000 VNĐ

 • C-RACK SYSTEM CABINET 20U-D400 -TOWER

  MSP:

  Giá: 0 VNĐ

 • C-RACK SYSTEM CABINET 20U-D600 - TOWER

  MSP:

  Giá: 0 VNĐ

 • C-RACK SYSTEM CABINET 32U-D1000

  MSP:

  Giá: 8,742,000 VNĐ

 • Tủ mạng 19" 32U-D1000

  MSP: SSN-32B1000

  Giá: 7,945,000 VNĐ

 • MSP:

  Giá: 7,487,000 VNĐ

 • Tủ mạng 19" 32U-D800

  MSP: SSN-32B800

  Giá: 7,293,000 VNĐ

 • Tủ mạng 19" 32U-D600

  MSP: SSN-32W600

  Giá: 7,173,000 VNĐ

 • Tủ mạng HQ-Rack 32U-D1000

  MSP: HQ-RACK32U-D1000

  Giá: 4,395,000 VNĐ

 • Tủ mạng 19" 48U-D900

  MSP: SSN-48B900

  Giá: 10,964,000 VNĐ

 • Tủ mạng HQ-Rack 45U-D1100

  MSP: HQ-RACK45U-D1100

  Giá: 8,332,000 VNĐ

 • ACCESSORIES

  TOP
  CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI«