Siêu Thị Máy Chủ » TỦ RACK

 • Trang chủ » Sản phẩm
 • 9U Wall mount Cabinet , 1 door, 1 fan, D400mm

  MSP: SSN-9U-2DOOR-D400

  Giá: Liên hệ

 • 9U Wall mount Cabinet , 1 door, 1 fan

  MSP: SSN-9U-1DOOR

  Giá: Liên hệ

 • 9U Wall Mount Cabinet , 2 door, 1 fan

  MSP: SSN-9U-2DOOR

  Giá: Liên hệ

 • Tủ mạng treo tường 9u

  MSP: SSN-9WM

  Giá: 1,717,000 VNĐ

 • Tủ mạng treo tường 9U hai thân

  MSP: SSN-9WM2T

  Giá: 2,036,000 VNĐ

 • C-Rack 10U-D600

  MSP: 3C-RT10W06

  Giá: Liên hệ

 • Tủ mạng HQ 10U-D600

  MSP: HQ-RACK-10U-D600

  Giá: 1,386,000 VNĐ

 • Tu mạng HQ 10U-D500

  MSP: HQ-RACK-10U-D500

  Giá: 1,717,000 VNĐ

 • HQ-10U-D1000

  MSP: HQ-10U-D1000

  Giá: 2,164,000 VNĐ

 • Tủ mạng 19" 10U-D500

  MSP: SSN-10W500

  Giá: 2,232,000 VNĐ

 • Tủ mạng HQ-Rack 12U-D600

  MSP: HQ-RACK-12U-D600

  Giá: Liên hệ

 • Tủ rack 12U - D600 H600*W600*D600 (mm)

  MSP: HRN-12U600

  Giá: 1,472,000 VNĐ

 • Tủ mạng treo tường 12u hai thân

  MSP: SSN-12WM2T

  Giá: 2,183,000 VNĐ

 • Tủ mạng 19" 12U-D600

  MSP: SSN-12W600

  Giá: 2,649,000 VNĐ

 • Khay Cố Định 600

  MSP: CD_600

  Giá: 196,000 VNĐ

 • Tủ mạng HQ-Rack 15U-D400

  MSP: HQ_RACK_15U_D400

  Giá: 1,864,000 VNĐ

 • Tủ mạng HQ-Rack 15U-D600

  MSP: HQ_RACK_15U_D600

  Giá: 2,026,000 VNĐ

 • HQ-Rack 15U-D800

  MSP: HQ_RACK_15U_D800

  Giá: 2,207,000 VNĐ

 • Tủ mạng 19" 15U-D600

  MSP: SSN-15W600

  Giá: 2,894,000 VNĐ

 • HQ-Rack 15U-D1000

  MSP: 15U-D1000

  Giá: 2,899,000 VNĐ

 • Tủ mạng 19

  MSP: SSN-15W800

  Giá: 3,556,000 VNĐ

 • Tủ mạng 19" 15U-D1000

  MSP: SSN-15U-D1000

  Giá: 4,218,000 VNĐ

 • C-RACK SYSTEM CABINET 20U-D400 -TOWER

  MSP:

  Giá: Liên hệ

 • C-RACK SYSTEM CABINET 20U-D600 - TOWER

  MSP:

  Giá: Liên hệ

 • C-RACK SYSTEM CABINET 20U-D800 - TOWER

  MSP:

  Giá: Liên hệ

 • Tủ mạng HQ-Rack 20U-D800

  MSP: HQ-RACK20U-D800

  Giá: 3,304,000 VNĐ

 • Tủ mạng 19" 20U-D600

  MSP: SSN-20W600

  Giá: 3,434,000 VNĐ

 • Tủ server HQ 20U-D1000

  MSP: HQ-20U-D1000

  Giá: 3,875,000 VNĐ

 • Tủ mạng 19" 20U-D800

  MSP: SSN-20W800

  Giá: 4,366,000 VNĐ

 • C-Rack 20U-D1000

  MSP: 3C-R20B10

  Giá: 4,979,000 VNĐ

 • Open Rack 27U

  MSP:

  Giá: Liên hệ

 • Cabinet 27U, 2 doors, 2 fans, Depth 800mm

  MSP:

  Giá: Liên hệ

 • Cabinet 27U, 2 doors, 2 fans, Depth 1000mm

  MSP:

  Giá: Liên hệ

 • Tủ Rack TOTEN 37U - CỬA LƯỚI

  MSP: A36037.9801

  Giá: Liên hệ

 • Khung gắn thiết bị 19" 27u

  MSP:

  Giá: Liên hệ

 • Xe đẩy để giá KVM 27U

  MSP: XE_DAY_KVM_27U

  Giá: 1,594,000 VNĐ

 • Tủ mạng HQ-Rack 27U-D600

  MSP: HQ-27U-D600

  Giá: 3,802,000 VNĐ

 • HQ Open Rack 27U

  MSP: OPEN-RACK-27U

  Giá: 4,145,000 VNĐ

 • Tủ mạng HQ-Rack 32U-D1000

  MSP: HQ-RACK32U-D1000

  Giá: 5,224,000 VNĐ

 • Tủ mạng 19" 32U-D600

  MSP: SSN-32W600

  Giá: 7,284,000 VNĐ

 • Tủ mạng 19" 32U-D800

  MSP: SSN-32B800

  Giá: 7,407,000 VNĐ

 • MSP:

  Giá: 7,603,000 VNĐ

 • Tủ mạng 19" 32U-D1000

  MSP: SSN-32B1000

  Giá: 8,069,000 VNĐ

 • C-RACK SYSTEM CABINET 32U-D1000

  MSP:

  Giá: 8,878,000 VNĐ

 • Tủ HQ Rack 36U D1000

  MSP: HQ-RACK36U-D1000

  Giá: 5,666,000 VNĐ

 • Tủ mạng HQ-Rack 36U-D800

  MSP: HQ-RACK36U-D800

  Giá: 5,813,000 VNĐ

 • Tủ mạng 19" 36U-D600

  MSP: SSN-36W600

  Giá: 6,745,000 VNĐ

 • C-RACK SYSTEM CABINET 36U-D800

  MSP:

  Giá: 8,045,000 VNĐ

 • Tủ mạng 19" 36U-D800

  MSP: SSN-36B800

  Giá: 8,731,000 VNĐ

 • Tủ mạng 19" 36U-D1000

  MSP: SSN-36B1000

  Giá: 9,393,000 VNĐ

 • C-RACK SYSTEM CABINET 36U-D1000

  MSP:

  Giá: 9,565,000 VNĐ

 • Cabinet 36U, 2 doors, 2 fans, Depth 600mm

  MSP:

  Giá: 12,018,000 VNĐ

 • C-RACK SYSTEM CABINET 42U-D600

  MSP:

  Giá: Liên hệ

 • Khung gắn thiết bị 19" 42u

  MSP:

  Giá: Liên hệ

 • SYSTEM CABINET 42U-D1100

  MSP: SYSTEMCABINET42U-D1100

  Giá: Liên hệ

 • Open Rack 42U

  MSP: VRO42-2

  Giá: 5,175,000 VNĐ

 • Open Rack 42U

  MSP:

  Giá: 6,058,000 VNĐ

 • Tủ mạng HQ-Rack 42U-D600

  MSP: HQ-RACK-42U-D600

  Giá: 6,720,000 VNĐ

 • C-Rack 42U-D800 . Cánh cửa lưới- Màu đen

  MSP: 3C-R42W08

  Giá: 7,076,000 VNĐ

 • Tủ mạng HQ-Rack 42U-D1000

  MSP: HQ-RACK-42U-D1000

  Giá: 7,407,000 VNĐ

 • Tủ mạng HQ-Rack 45U-D1000

  MSP: HQ-RACK45U-D1000

  Giá: 7,358,000 VNĐ

 • Tủ mạng HQ-Rack 45U-D1100

  MSP: HQ-RACK45U-D1100

  Giá: 8,461,000 VNĐ

 • Tủ mạng 19" 48U-D900

  MSP: SSN-48B900

  Giá: 11,135,000 VNĐ

 • ACCESSORIES

  TOP
  SẢN PHẨM HOT«