Siêu Thị Máy Chủ » BO MẠCH MÁY CHỦ » Supermicro » Socket 1366 (2way)

 • Trang chủ » Sản phẩm
 • Socket 1366 (2way)

 • Supermicro X8DTU-LN4F

  MSP: X8DTU-LN4F

  Giá: 0 VNĐ

 • Supermicro X8DTU-6F+

  MSP: X8DTU-6F+

  Giá: 0 VNĐ

 • Supermicro Twin Board X8DTT-HEF+

  MSP: X8DTT-HEF+

  Giá: 0 VNĐ

 • Supermicro X8DTE-UF

  MSP: X8DTE-UF

  Giá: 0 VNĐ

 • Supermicro X8DTU-6TF+

  MSP: X8DTU-6TF+

  Giá: 0 VNĐ

 • Supermicro X8DTN+-F

  MSP: X8DTN+-F

  Giá: 0 VNĐ

 • Supermicro Workstation Board X8DTG-DF

  MSP: X8DTG-DF

  Giá: 0 VNĐ

 • Supermicro Workstation Board X8DAL-i

  MSP: X8DAL-I

  Giá: 6,931,000 VNĐ

 • Supermicro X8DTL-i

  MSP: X8DTL-I

  Giá: 7,269,000 VNĐ

 • Supermicro X8DTL-iF

  MSP: X8DTL-IF

  Giá: 7,559,000 VNĐ

 • Supermicro Workstation Board X8DAL-3

  MSP: X8DAL-3

  Giá: 7,970,000 VNĐ

 • Supermicro X8DTL-3

  MSP: X8DTL-3

  Giá: 8,477,000 VNĐ

 • Supermicro X8DTL-3F

  MSP: X8DTL-3F

  Giá: 9,177,000 VNĐ

 • Supermicro Twin Board X8DTT-H

  MSP: X8DTT-H

  Giá: 10,505,000 VNĐ

 • Supermicro Twin Board X8DTT-HF+

  MSP: X8DTT-HF+

  Giá: 10,988,000 VNĐ

 • Supermicro Twin Board X8DTT-HF

  MSP: X8DTT-HF

  Giá: 11,230,000 VNĐ

 • Supermicro Twin Board X8DTT-H+

  MSP: X8DTT-H+

  Giá: 11,230,000 VNĐ

 • Supermicro X8DTE

  MSP: X8DTE

  Giá: 11,326,000 VNĐ

 • Supermicro Workstation Board X8DAi

  MSP: X8DAI

  Giá: 11,471,000 VNĐ

 • Supermicro X8DTU

  MSP: X8DTU

  Giá: 11,592,000 VNĐ

 • Supermicro X8DTi

  MSP: X8DTI

  Giá: 11,592,000 VNĐ

 • Supermicro X8DTL-6

  MSP: X8DTL-6

  Giá: 11,834,000 VNĐ

 • Supermicro Twin Board X8DTT

  MSP: X8DTT

  Giá: 11,834,000 VNĐ

 • Supermicro Twin Board X8DTT-F

  MSP: X8DTT-F

  Giá: 11,834,000 VNĐ

 • Supermicro X8DTE-F

  MSP: X8DTE-F

  Giá: 12,196,000 VNĐ

 • Supermicro X8DTL-6F

  MSP: X8DTL-6F

  Giá: 12,196,000 VNĐ

 • Supermicro Workstation Board X8DAE

  MSP: X8DAE

  Giá: 12,437,000 VNĐ

 • Supermicro X8DTU-F

  MSP: X8DTU-F

  Giá: 12,558,000 VNĐ

 • Supermicro X8DTi-F

  MSP: X8DTI-F

  Giá: 12,558,000 VNĐ

 • Supermicro X8DTH-i

  MSP: X8DTH-I

  Giá: 13,524,000 VNĐ

 • Supermicro Workstation Board X8DAH+

  MSP: X8DAH+

  Giá: 13,524,000 VNĐ

 • Supermicro SuperWorkstation Board X8DA3

  MSP: X8DA3

  Giá: 13,645,000 VNĐ

 • Supermicro X8DTN+

  MSP: X8DTN+

  Giá: 13,717,000 VNĐ

 • Supermicro X8DT3

  MSP: X8DT3

  Giá: 13,766,000 VNĐ

 • Supermicro X8DTi-LN4F

  MSP: X8DTI-LN4F

  Giá: 14,007,000 VNĐ

 • Supermicro X8DT6

  MSP: X8DT6

  Giá: 14,128,000 VNĐ

 • Supermicro X8DTH-iF

  MSP: X8DTH-IF

  Giá: 14,369,000 VNĐ

 • Supermicro X8DT3-F

  MSP: X8DT3-F

  Giá: 14,611,000 VNĐ

 • Supermicro Workstation Board X8DAH+-F

  MSP: X8DAH+-F

  Giá: 15,094,000 VNĐ

 • Supermicro X8DT6-F

  MSP: X8DT6-F

  Giá: 15,215,000 VNĐ

 • Supermicro Workstation Board X8DA6

  MSP: X8DA6

  Giá: 15,335,000 VNĐ

 • Supermicro Workstation Board X8DTG-QF

  MSP: X8DTG-QF

  Giá: 15,335,000 VNĐ

 • Supermicro X8DT3-LN4F

  MSP: X8DT3-LN4F

  Giá: 16,060,000 VNĐ

 • Supermicro X8DTH-6

  MSP: X8DTH-6

  Giá: 16,543,000 VNĐ

 • Supermicro X8DTH-6F

  MSP: X8DTH-6F

  Giá: 17,509,000 VNĐ

 • Supermicro Twin Board X8DTT-HIBXF

  MSP: X8DTT-HIBXF

  Giá: 21,252,000 VNĐ

 • Supermicro Twin Board X8DTT-IBX

  MSP: X8DTT-IBX

  Giá: 21,373,000 VNĐ

 • Supermicro Twin Board X8DTT-HIBXF+

  MSP: X8DTT-HIBXF+

  Giá: 21,494,000 VNĐ

 • TOP