Siêu Thị Máy Chủ » PHẦN MỀM BẢN QUYỀN

Trang chủ »
 • FileAudit - 1 to 4 systems

  MSP: FILEAUDIT

  Giá: 21,313,000 VNĐ

 • ExchgSvrEnt 2016 SNGL OLP NL

  MSP: 395-04540

  Giá: Liên hệ

 • ExchgStdCAL 2016 SNGL OLP NL DvcCAL

  MSP: 381-04396

  Giá: Liên hệ

 • ExchgStdCAL 2016 SNGL OLP NL UsrCAL

  MSP: 381-04398

  Giá: Liên hệ

 • ExchgEntCAL 2016 SNGL OLP NL DvcCAL woSrvcs

  MSP: PGI-00683

  Giá: Liên hệ

 • SQLSvrBsnssIntelligence 2014 SNGL OLP NL Qlfd

  MSP: D2M-00667

  Giá: Liên hệ

 • SQLCAL 2014 SNGL OLP NL DvcCAL

  MSP: 359-06096

  Giá: Liên hệ

 • SQLSvrEntCore 2014 SNGL OLP 2Lic NL CoreLic Qlfd

  MSP: 7JQ-00751

  Giá: Liên hệ

 • SharePointSvr 2013 SNGL OLP NL

  MSP: 76P-01501

  Giá: Liên hệ

 • LICENSE FORTINET

  LICENSE HPE

  LENOVO-IBM

  LICENSE KEY SYNOLOGY

 • Camera License Key 1

  MSP: LICENSE_KEY_1

  Giá: 1,226,000 VNĐ

 • Camera License Key 4

  MSP: LICENSE_KEY_4

  Giá: 4,807,000 VNĐ

 • Synology MailPlus License 5 Pack

  MSP: MAILPLUS_5PACK

  Giá: 7,372,000 VNĐ

 • Camera License Key 8

  MSP: LICENSE_KEY_8

  Giá: 8,927,000 VNĐ

 • LICENSE VMWARE

  LICENSE CISCO

 • Cisco AnyConnect Apex License, 1YR, 25-99 Users

  MSP: L-AC-APX-1Y-S1

  Giá: 168,000 VNĐ

 • CON-SMBS-WSC224SL

  MSP: WSC224SL

  Giá: 3,017,000 VNĐ

 • Cisco License FS-VMW-2-SW-K9

  MSP: FS-VMW-2-SW-K9

  Giá: 7,101,000 VNĐ

 • Cisco License L-ASA5512-SEC-PL=

  MSP: L-ASA5512-SEC-PL=

  Giá: 10,208,000 VNĐ

 • L-SL-4330-APP-K9=

  MSP: L-SL-4330-APP-K9=

  Giá: 13,529,000 VNĐ

 • Cisco ASA5506 Threat Defense Threat, Malware and URL License

  MSP: L-ASA5506T-TMC-1Y

  Giá: Liên hệ

 • TOP