Siêu Thị Máy Chủ » RAID - CONTROLLER CARD

 • Trang chủ » Sản phẩm
 • Sound Asus 7.1 XONAR-DSX (PCIE)

  MSP: ASUSXONARDSX

  Giá: 1,173,000 VNĐ

 • 3ware I2C-MUX-SM1

  MSP: I2C-MUX-SM1

  Giá: 0 VNĐ

 • 3wareCBL-I2C-SM2

  MSP: CBL-I2C-SM2

  Giá: 0 VNĐ

 • 3ware CBL-I2C-SM1

  MSP: CBL-I2C-SM1

  Giá: 0 VNĐ

 • LSI MegaRAID LSIiBBU07

  MSP: LSI00161

  Giá: 1,587,000 VNĐ

 • Controller Card Dell

 • Add-on Card AOC-USAS-H4iR

  MSP: AOC-SAS2LP-H4IR

  Giá: 10,045,000 VNĐ

 • AOC-SAT2-MV8

  MSP: AOC-SAT2-MV8

  Giá: 2,369,000 VNĐ

 • SUPERMICRO RSC-RR1U-E8 1U PCI-E x8 Slot to PCI-E Slot Riser Card

  MSP: RSC-RR1U-E8

  Giá: 711,000 VNĐ

 • Supermicro AOC-UG-I4

  MSP: AOC-UG-I4

  Giá: 5,970,000 VNĐ

 • Fusion-io

 • Fusion-io Octal 5.12TB, Multi Level Cell (MLC)

  MSP: HDS-F5120D-M01;FS6-802-640-CS-0001

  Giá: 0 VNĐ

 • Fusion-io ioDrive Duo 1.28TB, Multi Level Cell (MLC)

  MSP: HDS-F1280D-M01;FS3-202-641-CS-0001;FS3-204-641-CS-0001

  Giá: 0 VNĐ

 • Fusion-io 640GB ioDrive Duo, Multi Level Cell (MLC)

  MSP: HDS-FI640D-M01;FS3-202-321-CS-0001;FS3-204-320-CS-0001

  Giá: 0 VNĐ

 • Fusion-io 320GB ioDrive Duo, Single Level Cell (SLC)

  MSP: HDS-FI320D-S01;FS3-202-161-ES-0001;FS3-204-160-ES-0001

  Giá: 0 VNĐ

 • TOP
  CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI«