Siêu Thị Máy Chủ » CHASSIS MÁY CHỦ

Trang chủ »

1U Chassis

 • Chassis 808LT-780B

  MSP: 808LT-780B

  Giá: Liên hệ

 • Supermicro FAN-0065L4 40X28MM 13K Rpm HP 4-PIN Pwm Fan

  MSP: FAN-0065L4

  Giá: 917,000 VNĐ

 • System X3250M5 5458C4A Hot-Swap

  MSP: C_X3250_M5_5458C4A

  Giá: 2,551,000 VNĐ

 • SC512L-260B

  MSP: SC512L-260B

  Giá: 2,698,000 VNĐ

 • SN103L-300B

  MSP: SN103L-300B

  Giá: 2,820,000 VNĐ

 • SN104L-250H

  MSP: SN104L-250H

  Giá: 3,924,000 VNĐ

 • Chassis SN104H-460W - 1x460W Power Supply

  MSP: SN104H-460W

  Giá: 3,924,000 VNĐ

 • Chassis SN104H-500W - 1x500W Power Supply

  MSP: SN104H-500W

  Giá: 4,169,000 VNĐ

 • 2U Chassis

 • SuperServer 6029TR-DTR

  MSP: 6029TR-DTR

  Giá: Liên hệ

 • SN820-300

  MSP:

  Giá: 1,373,000 VNĐ

 • SN207L

  MSP: SN207L

  Giá: 2,698,000 VNĐ

 • SN820-470

  MSP:

  Giá: 2,943,000 VNĐ

 • SN207L-350

  MSP: SN207L-350E

  Giá: 3,245,000 VNĐ

 • SN207L-400

  MSP: SN207L-400

  Giá: 3,389,000 VNĐ

 • SN207L-470B

  MSP: SN207L-470B

  Giá: 3,630,000 VNĐ

 • SN207L-500

  MSP: SN207L-500

  Giá: 3,657,000 VNĐ

 • 3U Chassis

 • SN316-900 - Support Only Sata Onboard

  MSP: SN316-900

  Giá: 10,473,000 VNĐ

 • SN316-1200 - Support Only Sata Onboard

  MSP: SN316-1200

  Giá: 12,288,000 VNĐ

 • SC316-780B

  MSP: SC316-780B

  Giá: 13,489,000 VNĐ

 • SC833T-550B

  MSP: SC833T-550/SC833T-550B

  Giá: 14,421,000 VNĐ

 • SC833T-650B

  MSP: SC833T-650B

  Giá: 16,653,000 VNĐ

 • SC832T-650B

  MSP: SC832T-650B

  Giá: 16,653,000 VNĐ

 • SC833T-R760B

  MSP: SC833T-R760

  Giá: 18,345,000 VNĐ

 • SN316-1200R - Support Only Sata Onboard

  MSP: SN316-1200R

  Giá: 18,468,000 VNĐ

 • Chassis Tower PowerEdge T440 16x2.5" - 2 x 495W Power Supply

  MSP: CHASSIS-DELL-T440-16X2.5INCH-2X495W

  Giá: Liên hệ

 • Masterbox pro 5 RGB

  MSP: PRO-5-RGB

  Giá: Liên hệ

 • Case PC

  MSP: SSN-CASE-PC

  Giá: Liên hệ

 • Case PC Mini

  MSP: SSN-CASE-PC-MINI

  Giá: Liên hệ

 • Case Thùng Máy Tính Cooler Master MasterBox E500L

  MSP: E500L

  Giá: Liên hệ

 • Case Orient 3008

  MSP: ORIENT3008

  Giá: 255,000 VNĐ

 • Case Patriot LC 200

  MSP: LC-200

  Giá: 255,000 VNĐ

 • Case SAMA S6 (No Power)

  MSP: SAMA-S6

  Giá: 351,000 VNĐ

 • DELL™ TOWER CHASSIS T110

  MSP: CHASSIS-T110

  Giá: 3,507,000 VNĐ

 • DELL 5U CHASSIS T440 8x2.5INCH ( 2 x 495W )

  MSP: CHASSIS-DELL-T440-2.5INCH-2R

  Giá: 3,592,000 VNĐ

 • Chassis Dell Precision T1700MT-1226V3

  MSP: CHASSIS-T1700MT-1226V3

  Giá: 4,686,000 VNĐ

 • Chassis Tower Dell PowerEdge T40

  MSP: CHASSIS-DELL-T40

  Giá: 4,806,000 VNĐ

 • DELL™ TOWER CHASSIS T420

  MSP: CHASSIS-DELL-T420

  Giá: 6,916,000 VNĐ

 • DELL TOWER CHASSIS T130

  MSP: CHASSIS-DELL-T130

  Giá: 8,609,000 VNĐ

 • DELL™ 2U CHASSIS R510-4

  MSP: C-DELL-R510-4

  Giá: 9,418,000 VNĐ

 • Chassis 1U Dell PowerEdge R230 HotPlug - 1 x 250W Power Supply

  MSP: CHASSIS-DELL-R230-HP

  Giá: 9,463,000 VNĐ

 • TOP