Siêu Thị Máy Chủ » CHASSIS MÁY CHỦ

 • Trang chủ » Sản phẩm
 • 1U Chassis

 • Supermicro SC111LT-330CB

  MSP: SC111LT-330CB

  Giá: 0 VNĐ

 • Supermicro SC819TQ-R700UB

  MSP: SC819TQ-R700UB

  Giá: 0 VNĐ

 • Supermicro SC818G-1400B

  MSP: SC818G-1400B

  Giá: 0 VNĐ

 • Supermicro SC812L-350CB

  MSP: SC812L-350CB

  Giá: 0 VNĐ

 • Supermicro SC812L-520CB

  MSP: SC812L-520CB

  Giá: 0 VNĐ

 • Supermicro SC812L-600UB

  MSP: SC812L-600UB

  Giá: 0 VNĐ

 • Supermicro SC818TQ+-1000B

  MSP: SC818TQ+-1000B

  Giá: 0 VNĐ

 • Supermicro SC818A-1400B

  MSP: SC818A-1400B

  Giá: 0 VNĐ

 • 2U Chassis

 • Supermicro SC826E2-R800UB

  MSP: SC826E2-R800UB

  Giá: 0 VNĐ

 • Supermicro SC826E2-R800LPB

  MSP: SC826E2-R800LPB

  Giá: 0 VNĐ

 • Supermicro SC216E26-R1200UB

  MSP: SC216E26-R1200UB

  Giá: 0 VNĐ

 • Supermicro SC216E16-R1200LPB

  MSP: SC216E16-R1200LPB

  Giá: 0 VNĐ

 • Supermicro SC216E2-R900UB

  MSP: SC216E2-R900UB

  Giá: 0 VNĐ

 • Supermicro SC217HQ-R1400B

  MSP: SC217HQ-R1400B

  Giá: 0 VNĐ

 • Supermicro SC216E26-R1200LPB

  MSP: SC216E26-R1200LPB

  Giá: 0 VNĐ

 • Supermicro SC219A-R920UB

  MSP: SC219A-R920UB

  Giá: 0 VNĐ

 • 3U Chassis

 • Supermicro SC837E26-RJBOD1

  MSP: SC837E26-RJBOD1

  Giá: 0 VNĐ

 • SN316-900 - Support Only Sata Onboard

  MSP: SN316-900

  Giá: 10,312,000 VNĐ

 • SN316-1200 - Support Only Sata Onboard

  MSP: SN316-1200

  Giá: 12,099,000 VNĐ

 • SC316-780B

  MSP: SC316-780B

  Giá: 13,283,000 VNĐ

 • SC833T-550B

  MSP: SC833T-550/SC833T-550B

  Giá: 14,200,000 VNĐ

 • SC833T-650B

  MSP: SC833T-650B

  Giá: 16,398,000 VNĐ

 • SC832T-650B

  MSP: SC832T-650B

  Giá: 16,398,000 VNĐ

 • SC833T-R760B

  MSP: SC833T-R760

  Giá: 18,064,000 VNĐ

 • Tower / 4U Chassis

 • Supermicro SC745S2-800B

  MSP: SC745S2-800B

  Giá: 0 VNĐ

 • Supermicro SC847E1-R1400LPB

  MSP: SC847E1-R1400LPB

  Giá: 0 VNĐ

 • Supermicro SC847A-R1400UB

  MSP: SC847A-R1400UB

  Giá: 0 VNĐ

 • Supermicro SC847A-R1400LPB

  MSP: SC847A-R1400LPB

  Giá: 0 VNĐ

 • Supermicro SC745S2-R800B

  MSP: SC745S2-R800B

  Giá: 0 VNĐ

 • Supermicro SC747TQ-R1400B

  MSP: SC747TQ-R1400B

  Giá: 0 VNĐ

 • Supermicro SC748TQ-R1000B

  MSP: 748TQ-R1000B

  Giá: 0 VNĐ

 • Supermicro SC748TQ-R1200B

  MSP: SC748TQ-R1200B

  Giá: 0 VNĐ

 • Cooler Master

 • COOLER MASTER AMMO 533

  MSP: RC-533

  Giá: 0 VNĐ

 • COOLER MASTER Mystique 632S

  MSP: RC-632S

  Giá: 0 VNĐ

 • H-VitraAresG2-450W

  MSP: H-VITRAARESG2-450W

  Giá: 0 VNĐ

 • Elite 371

  MSP: ELITE371

  Giá: 0 VNĐ

 • CASE SAMA M2

  MSP: SAMA-M2

  Giá: 314,000 VNĐ

 • Case S-SM2-350W

  MSP: S-SM2-350W

  Giá: 584,000 VNĐ

 • CASE COOLER MASTER MASTER BOX LITE 3 - NO WINDOW

  MSP: MCW-L3S2-KN5N

  Giá: 712,000 VNĐ

 • Elite 343

  MSP: RC-343

  Giá: 741,000 VNĐ

 • DELL™ 2U CHASSIS R510

  MSP:

  Giá: 0 VNĐ

 • DELL CHASSIS 2.5inch R730 - 2x750W Power Supply

  MSP: DELLCHASSIS2.5INCHR730-2X750WPOWERSUPPLY

  Giá: 0 VNĐ

 • DELL™ TOWER CHASSIS T110

  MSP: CHASSIS-T110

  Giá: 3,453,000 VNĐ

 • Chassis Dell Precision T1700MT-1226V3

  MSP: CHASSIS-T1700MT-1226V3

  Giá: 4,614,000 VNĐ

 • DELL 1U CHASSIS R330 :1 x 350W Hot-plug

  MSP: CHASSIS-DELL-R330

  Giá: 6,665,000 VNĐ

 • DELL™ TOWER CHASSIS T420

  MSP: CHASSIS-DELL-T420

  Giá: 6,810,000 VNĐ

 • DELL™ 1U CHASSIS R230 Cabled

  MSP: CHASSIS-DELL-R230

  Giá: 7,704,000 VNĐ

 • DELL TOWER CHASSIS T130

  MSP: CHASSIS-DELL-T130

  Giá: 7,897,000 VNĐ

 • Thermaltake

 • Spacecraft VF-I

  MSP: VN60001W2N/VN600A1W2N

  Giá: 0 VNĐ

 • Snow Edition ARMOR A60

  MSP: VM20001W2Z

  Giá: 0 VNĐ

 • Versa H21

  MSP: CA-1B2-00M1NN-00

  Giá: 862,000 VNĐ

 • Versa H22

  MSP: CA-1B3-00M1NN-00

  Giá: 862,000 VNĐ

 • Versa H23

  MSP: CA-1B1-00M1NN-01

  Giá: 980,000 VNĐ

 • Versa G2

  MSP: VO700A1W3N

  Giá: 1,017,000 VNĐ

 • Commander GS-II

  MSP: VN900K1W2N

  Giá: 1,101,000 VNĐ

 • Mini Chassis - Core V1

  MSP: CA-1B8-00S1WN-00

  Giá: 1,186,000 VNĐ

 • Corsair

 • CASE SAMA JAX 08 BLACK

  MSP: JAX-08-BLACK

  Giá: 625,000 VNĐ

 • CASE SAMA M2 -350W

  MSP: SAMA-M2-350W

  Giá: 647,000 VNĐ

 • TOP
  CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI«