Siêu Thị Máy Chủ » BO MẠCH MÁY CHỦ

 • Trang chủ » Sản phẩm
 • Supermicro X7SBi-LN4

  MSP: X7SBI-LN4

  Giá: Liên hệ

 • Supermicro X8DTU-LN4F

  MSP: X8DTU-LN4F

  Giá: Liên hệ

 • Supermicro X8DTU-6F+

  MSP: X8DTU-6F+

  Giá: Liên hệ

 • Supermicro C7Q67

  MSP: C7Q67

  Giá: Liên hệ

 • Supermicro Twin Board X8DTT-HEF+

  MSP: X8DTT-HEF+

  Giá: Liên hệ

 • Supermicro X8DTE-UF

  MSP: X8DTE-UF

  Giá: Liên hệ

 • Supermicro Twin Board X8SIT-HF

  MSP: X8SIT-HF

  Giá: Liên hệ

 • Supermicro X7SBT

  MSP: X7SBT

  Giá: Liên hệ

 • Motherboard Gooxi E5

  MSP: G1DE-2B2T

  Giá: 7,848,000 VNĐ

 • TheCus

 • Mainboard Thecus N8800pro V2

  MSP: MAIN_THECUS_N8800PROV2

  Giá: 8,535,000 VNĐ

 • Asus Z10PE-D16

  MSP: Z10PE-D16

  Giá: Liên hệ

 • Asus Z10PE-D16/4L

  MSP: Z10PE-D16/4L

  Giá: Liên hệ

 • Asus Z9PE-D8 WS

  MSP: Z9PE-D8-WS

  Giá: Liên hệ

 • Asus H81M-D

  MSP: H81M-D

  Giá: Liên hệ

 • Asus P10S-E/4L

  MSP: P10S-E/4L

  Giá: Liên hệ

 • Asus P10S-C/4L

  MSP: P10S-C/4L

  Giá: Liên hệ

 • Asus P10S-V/4L

  MSP: P10S-V/4L

  Giá: Liên hệ

 • Asus P10S-M-DC

  MSP: P10S-M-DC

  Giá: Liên hệ

 • Mainboard DELL

  Asrock

 • Intel Serverboard S5500WB

  MSP: S5500WBR;S5500WB12VR

  Giá: Liên hệ

 • Intel Serverboard S5520UR

  MSP: S5520UR;S5520URT;BB5520URR

  Giá: Liên hệ

 • Intel Serverboard S5500HCV

  MSP: S5500HCV

  Giá: Liên hệ

 • Intel Serverboard S5520HC

  MSP: S5520HCT;S5520HCT;BBS5520HCR

  Giá: Liên hệ

 • Intel Serverboard S5500HV

  MSP: S5500HV

  Giá: Liên hệ

 • Intel Serverboard S3420GPLX

  MSP: S3420GPLX

  Giá: Liên hệ

 • Intel Serverboard S3420GPRX

  MSP: S3420GPRX

  Giá: Liên hệ

 • Intel® Server Board S2600IP4

  MSP: S2600IP4

  Giá: Liên hệ

 • Gygabyte-MSI

 • Mainboard MSI X470 Gaming Pro Cacbon

  MSP: MSI_X470_G_PROCACBON

  Giá: 4,930,000 VNĐ

 • TOP
  SẢN PHẨM HOT«