Siêu Thị Máy Chủ » CPU - BỘ VI XỬ LÝ » Socket 1567 MP

Trang chủ »
 • Intel® Xeon® E7-4830 v4

  MSP: E7-4830V4

  Giá: 44,220,000 VNĐ

 • Intel Xeon Nehalem-EX 4-core E7520 1.86Ghz

  MSP: AT80604004887AA

  Giá: Liên hệ

 • Intel® Xeon® Processor E7-4860 (24M Cache, 2.26 GHz, 6.40 GT/s Intel® QPI)

  MSP: AT80615007254AA

  Giá: Liên hệ

 • Intel® Xeon® Processor E7-4870 (30M Cache, 2.40 GHz, 6.40 GT/s Intel® QPI)

  MSP: BX80615E74870

  Giá: Liên hệ

 • Intel® Xeon® Processor E7-8830 (24M Cache, 2.13 GHz, 6.40 GT/s Intel® QPI)

  MSP: AT80615005826AB

  Giá: Liên hệ

 • Intel® Xeon® Processor E7-8870 (30M Cache, 2.40 GHz, 6.40 GT/s Intel® QPI)

  MSP: AT80615005757AB

  Giá: Liên hệ

 • Intel® Xeon® Processor E7-8837 (24M Cache, 2.66 GHz, 6.40 GT/s Intel® QPI)

  MSP: AT80615006750AB

  Giá: Liên hệ

 • Intel® Xeon® Processor E7-4820 (18M Cache, 2.00 GHz, 5.86 GT/s Intel® QPI)

  MSP: AT80615005772AC

  Giá: Liên hệ

 • Intel® Xeon® Processor E7-4830 (24M Cache, 2.13 GHz, 6.40 GT/s Intel® QPI)

  MSP: BX80615E74830

  Giá: Liên hệ

 • Intel® Xeon® Processor E7-4850 (24M Cache, 2.00 GHz, 6.40 GT/s Intel® QPI)

  MSP: AT80615007449AA

  Giá: Liên hệ

 • Intel Xeon Nehalem-EX 6-core E7530 1.86Ghz

  MSP: AT80604004884AA

  Giá: Liên hệ

 • Intel® Xeon® Processor E7-4807 (18M Cache, 1.86 GHz, 4.80 GT/s Intel® QPI)

  MSP: AT80615006432AB

  Giá: Liên hệ

 • Intel Xeon Nehalem-EX 6-core E7540 2.00Ghz

  MSP:

  Giá: Liên hệ

 • Intel Xeon Nehalem-EX 6-core L7545 1.86Ghz

  MSP: AT80604004881AA

  Giá: Liên hệ

 • Intel Xeon Nehalem-EX 8-core L7555 1.86Ghz

  MSP: AT80604004875AA

  Giá: Liên hệ

 • Intel Xeon Nehalem-EX 6-core X7542 2.66Ghz

  MSP: AT80604005280AA

  Giá: Liên hệ

 • Intel Xeon Nehalem-EX 8-core X7550 2.00Ghz

  MSP: AT80604004872AA

  Giá: Liên hệ

 • Intel Xeon Nehalem-EX 8-core X7560 2.26Ghz

  MSP: AT80604004869AA

  Giá: Liên hệ

 • Intel® Xeon® Processor E7-8850 (24M Cache, 2.00 GHz, 6.40 GT/s Intel® QPI)

  MSP: AT80615007446AA

  Giá: Liên hệ

 • Intel® Xeon® Processor E7-8860 (24M Cache, 2.26 GHz, 6.40 GT/s Intel® QPI)

  MSP: AT80615005760AB

  Giá: Liên hệ

 • Intel® Xeon® Processor E7-8867L (30M Cache, 2.13 GHz, 6.40 GT/s Intel® QPI)

  MSP: AT80615007002AB

  Giá: Liên hệ

  • TOP