Siêu Thị Máy Chủ » UPS - BỘ LƯU ĐIỆN

Trang chủ »
 • SANTAK TG 500 VA / 300 W

  MSP: SANTAK-TG500

  Giá: 928,000 VNĐ

 • SANTAK TG 1000 VA / 600 W

  MSP: SANTAK-TG1000

  Giá: 2,575,000 VNĐ

 • ẮC QUI PANASONIC 12V24AH

  MSP: PANA12V24AH

  Giá: 3,088,000 VNĐ

 • Bộ lưu điện santak Blazer Pro 1000

  MSP: BLAZER-PRO-1000

  Giá: 3,924,000 VNĐ

 • UPS Santak Offline Blazer 1000E 1000VA/600W

  MSP: SANTAK-BLAZER-1000E

  Giá: 4,176,000 VNĐ

 • UPS Santak BL2000-PRO

  MSP: BL2000-PRO

  Giá: 4,594,000 VNĐ

 • SANTAK TRUE ONLINE 1KVA - MODEL C1K-LCD

  MSP: C1K-LCD

  Giá: 7,861,000 VNĐ

 • UPS SANTAK ONLINE 1KVA – MODEL C1K

  MSP: SANTAK-ONLINE-C1K

  Giá: 8,045,000 VNĐ

 • BU600E-AS 600VA/360W

  MSP: BU600E-AS

  Giá: 809,000 VNĐ

 • VALUE 600EI/-AS 600VA/360W

  MSP: 600EI/-AS

  Giá: 1,316,000 VNĐ

 • BU1000E-AS 1000VA/600W

  MSP: BU1000E-AS

  Giá: 1,619,000 VNĐ

 • VALUE 800EI/-AS 800VA/480W

  MSP: 800EI/-AS

  Giá: 1,673,000 VNĐ

 • VALUE 1000EI/-AS 1000VA/550W

  MSP: 1000EI/-AS

  Giá: 2,049,000 VNĐ

 • CPS1000EI 1000VA/600W

  MSP: CPS1000EI

  Giá: 2,482,000 VNĐ

 • RMCARD203

  MSP: RMCARD203

  Giá: 3,156,000 VNĐ

 • RMCARD303

  MSP: RMCARD303

  Giá: 3,156,000 VNĐ

 • TOP