Siêu Thị Máy Chủ » UPS - BỘ LƯU ĐIỆN

Trang chủ »
 • SANTAK TG 500 VA / 300 W

  MSP: SANTAK-TG500

  Giá: 1,022,000 VNĐ

 • SANTAK TG 1000 VA / 600 W

  MSP: SANTAK-TG1000

  Giá: 2,496,000 VNĐ

 • ẮC QUI PANASONIC 12V24AH

  MSP: PANA12V24AH

  Giá: 2,993,000 VNĐ

 • Bộ lưu điện santak Blazer Pro 1000

  MSP: BLAZER-PRO-1000

  Giá: 3,804,000 VNĐ

 • UPS Santak Offline Blazer 1000E 1000VA/600W

  MSP: SANTAK-BLAZER-1000E

  Giá: 4,048,000 VNĐ

 • UPS Santak BL2000-PRO

  MSP: BL2000-PRO

  Giá: 5,349,000 VNĐ

 • SANTAK TRUE ONLINE 1KVA - MODEL C1K-LCD

  MSP: C1K-LCD

  Giá: 7,727,000 VNĐ

 • UPS SANTAK ONLINE 1KVA – MODEL C1K

  MSP: SANTAK-ONLINE-C1K

  Giá: 7,799,000 VNĐ

 • BU600E-AS 600VA/360W

  MSP: BU600E-AS

  Giá: 785,000 VNĐ

 • VALUE 600EI/-AS 600VA/360W

  MSP: 600EI/-AS

  Giá: 1,276,000 VNĐ

 • BU1000E-AS 1000VA/600W

  MSP: BU1000E-AS

  Giá: 1,569,000 VNĐ

 • VALUE 800EI/-AS 800VA/480W

  MSP: 800EI/-AS

  Giá: 1,622,000 VNĐ

 • VALUE 1000EI/-AS 1000VA/550W

  MSP: 1000EI/-AS

  Giá: 1,986,000 VNĐ

 • CPS1000EI 1000VA/600W

  MSP: CPS1000EI

  Giá: 2,406,000 VNĐ

 • RMCARD203

  MSP: RMCARD203

  Giá: 3,060,000 VNĐ

 • RMCARD303

  MSP: RMCARD303

  Giá: 3,060,000 VNĐ

 • TOP