Siêu Thị Máy Chủ » PHẦN MỀM BẢN QUYỀN » MICROSOFT - OEM

 • Trang chủ » Sản phẩm
 • Windows Small Business Server Essentials 2011 64-Bit EN 1-pack DVD

  MSP: 2VG-00202

  Giá: Liên hệ

 • MS Windows Server 2008 CAL (5 device) - Multi-lingual (for Server IBM)

  MSP: 4849KDM

  Giá: Liên hệ

 • OfficeStd 2016 SNGL OLP NL

  MSP: 021-10554

  Giá: Liên hệ

 • O365XtraFileStrgOpn ShrdSvr SNGL SubsVL OLP NL Annual AddOn Qlfd

  MSP: 5A5-00003

  Giá: 147,000 VNĐ

 • Microsoft Windows 2016 Server User CAL Open Academic

  MSP: R18-05101

  Giá: 196,000 VNĐ

 • Microsoft Windows 2016 Server Standard 2-Core Open Academic

  MSP: 9EM-00058

  Giá: 638,000 VNĐ

 • WinSvrCAL 2012 SNGL OLP NL DvcCAL

  MSP: R18-04277

  Giá: 711,000 VNĐ

 • WinSvrCAL 2012 SNGL OLP NL UsrCAL

  MSP: R18-04281

  Giá: 849,000 VNĐ

 • Hệ Điều Hành Windows 7 Starter - Bản 32Bit English

  MSP: GJC-00579

  Giá: 981,000 VNĐ

 • Office 365 Personal 32-bit/x64 English Subscr 1YR APAC EM Medialess

  MSP: QQ2-00036

  Giá: 1,077,000 VNĐ

 • Office 365 Home Premium 32-bit/x64 English Subscr 1YR APAC EM Medialess

  MSP: 6GQ-00018

  Giá: 1,405,000 VNĐ

 • Office Home and Student 2013 32-bit/x64 English APAC EM DVD

  MSP: 79G-03570

  Giá: 1,967,000 VNĐ

 • Win SL 8.1 x32 Eng Intl 1pk DSP OEI EM DVD

  MSP: 4HR-00220

  Giá: 2,026,000 VNĐ

 • Win SL 8.1 x64 Eng Intl 1pk DSP OEI EM DVD

  MSP: 4HR-00201

  Giá: 2,026,000 VNĐ

 • Win HmBasic 7 SP1 x32 English SEA 1pk DSP OEI Not to China DVD LCP

  MSP: F2C-01534

  Giá: 2,033,000 VNĐ

 • Win HmBasic 7 SP1 x64 English SEA 1pk DSP OEI Not to China DVD LCP

  MSP: F2C-01535

  Giá: 2,033,000 VNĐ

 • Hệ Điều Hành Windows 7 Home Basic - Bản 32Bit English

  MSP: F2C-00932

  Giá: 2,060,000 VNĐ

 • Microsoft Windows 8 Single Language Edition - DSP Software, DVD Pack - 32Bit Desktop License

  MSP: 4HR-00049

  Giá: 2,085,000 VNĐ

 • Phần mềm Office Home and Student 2016 Win English APAC EM Medialess

  MSP: 79G-04679

  Giá: 2,085,000 VNĐ

 • Office Home and Student 2016 - FULL PACK

  MSP: 79G-04363

  Giá: 2,134,000 VNĐ

 • Hệ Điều Hành Windows 7 Home Basic - Bản 64Bit English

  MSP: F2C-00957

  Giá: 2,158,000 VNĐ

 • WinRmtDsktpSrvcsCAL 2016 SNGL OLP NL DvcCAL

  MSP: 6VC-03222

  Giá: 2,183,000 VNĐ

 • Microsoft Windows 8 Single Language Edition - DSP Software, DVD Pack - 64Bit Desktop License

  MSP: 4HR-00062

  Giá: 2,207,000 VNĐ

 • Win Home 10 64Bit Eng Intl 1pk DSP OEI DVD

  MSP: KW9-00139

  Giá: 2,345,000 VNĐ

 • WinRmtDsktpSrvcsCAL 2012 SNGL OLP NL UsrCAL

  MSP: 6VC-02073

  Giá: 2,551,000 VNĐ

 • Hệ Điều Hành Windows 7 Home Premium - Bản 32Bit English

  MSP: GFC-02201

  Giá: 2,894,000 VNĐ

 • 66G-02141

  MSP: 66G-02141

  Giá: 2,943,000 VNĐ

 • Hệ Điều Hành Windows 7 Home Premium - Bản 64Bit English

  MSP: GFC-02203

  Giá: 2,943,000 VNĐ

 • Microsoft Windows 8 32Bit Eng Intl 1pk DSP OEI DVD

  MSP: WN7-00367

  Giá: 2,943,000 VNĐ

 • Microsoft Windows 8 64Bit Eng Intl 1pk DSP OEI DVD

  MSP: WN7-00403

  Giá: 3,066,000 VNĐ

 • Hệ Điều Hành Windows 7 Professional - Bản 32Bit English

  MSP: FQC-04696

  Giá: 3,311,000 VNĐ

 • Win Pro 8.1 x32 Eng Intl 1pk DSP OEI DVD

  MSP: FQC-06987

  Giá: 3,350,000 VNĐ

 • Win Pro 8.1 x64 Eng Intl 1pk DSP OEI DVD

  MSP: FQC-06949

  Giá: 3,350,000 VNĐ

 • Microsoft Windows 8 Pro 32Bit Eng Intl 1pk DSP OEI DVD

  MSP: FQC-05919

  Giá: 3,409,000 VNĐ

 • Win Pro 7 SP1 x32 English 1pk DSP OEI Not to China DVD LCP

  MSP: FQC-08279

  Giá: 3,431,000 VNĐ

 • Hệ Điều Hành Windows 7 Professional - Bản 64Bit English

  MSP: FQC-04725

  Giá: 3,434,000 VNĐ

 • Win Pro 7 SP1 x64 English 1pk DSP OEI Not to China DVD LCP

  MSP: FQC-08289

  Giá: 3,443,000 VNĐ

 • Win Pro 10 64Bit Eng Intl 1pk DSP OEI DVD

  MSP: FQC-08929

  Giá: 3,443,000 VNĐ

 • Microsoft Windows 8 Pro 64Bit Eng Intl 1pk DSP OEI DVD

  MSP: FQC-05955

  Giá: 3,532,000 VNĐ

 • 66I-01966

  MSP: 66I-01966

  Giá: 3,654,000 VNĐ

 • 66J-02257

  MSP: 66J-02257

  Giá: 3,679,000 VNĐ

 • 66J-05530

  MSP: 66J-05530

  Giá: 3,679,000 VNĐ

 • 66I-03510

  MSP: 66I-03510

  Giá: 3,679,000 VNĐ

 • 66J-05523

  MSP: 66J-05523

  Giá: 3,924,000 VNĐ

 • 66I-01939

  MSP: 66I-01939

  Giá: 3,924,000 VNĐ

 • 66I-03525

  MSP: 66I-03525

  Giá: 4,145,000 VNĐ

 • SQLCAL 2014 SNGL OLP NL DvcCAL

  MSP: 359-06096

  Giá: 4,317,000 VNĐ

 • 66R

  MSP: 66R

  Giá: 4,537,000 VNĐ

 • TOP
  SẢN PHẨM HOT«