Siêu Thị Máy Chủ » PHẦN MỀM BẢN QUYỀN » MICROSOFT

Trang chủ »

MICROSOFT

 • Microsoft Exchange 2019 Enterprise User CAL WithoutServices Open Business

  MSP: GE-PGI-00879

  Giá: Liên hệ

 • Microsoft Windows 2016 Server User CAL Open Academic

  MSP: R18-05101

  Giá: 196,000 VNĐ

 • Microsoft Windows 2016 Server Standard 2-Core Open Academic

  MSP: 9EM-00058

  Giá: 638,000 VNĐ

 • Phần mềm Microsoft Office 365 Personal English APAC EM Subscr 1YR Medialess P4 (QQ2-00807)

  MSP: QQ2-00807

  Giá: 760,000 VNĐ

 • Phần Mềm Bản Quyền Microsoft Windows Server Standard WinSvrSTDCore 2019 SNGL OLP 2Lic NL CoreLic (9EM-00653)

  MSP: 9EM-00653

  Giá: 2,597,000 VNĐ

 • VisioStd 2019 SNGL OLP NL

  MSP: D86-05868

  Giá: 5,870,000 VNĐ

 • VSPro 2019 SNGL OLP NL

  MSP: C5E-01380

  Giá: 10,422,000 VNĐ

 • Microsoft – VisioPro 2019 SNGL OLP NL

  MSP: D87-07499

  Giá: 11,105,000 VNĐ

 • Microsoft Project 2016 32-bit/x64 English DVD (076-05530)

  MSP: 076-05530

  Giá: 13,367,000 VNĐ

 • WINSVRSTDCORE 2016 SNGL OLP 16LIC NL CORELIC - 9EM-00118

  MSP: 9EM-00118

  Giá: 19,071,000 VNĐ

 • F1Q-00292

  MSP: F1Q-00292

  Giá: 30,093,000 VNĐ

 • F1Q-00120

  MSP: F1Q-00120

  Giá: 30,707,000 VNĐ

 • 1P-00287

  MSP: 1P-00287

  Giá: 40,443,000 VNĐ

 • F1P-00105

  MSP: F1P-00105

  Giá: 57,391,000 VNĐ

 • F1P-00118

  MSP: F1P-00118

  Giá: 69,629,000 VNĐ

 • SQLSvrStdCore 2017 SNGL OLP 2Lic NL CoreLic

  MSP: 7NQ-01158

  Giá: 78,557,000 VNĐ

 • Microsoft Exchange 2019 Server Enterprise Open Business

  MSP: 395-04604

  Giá: 94,081,000 VNĐ

  • TOP