Siêu Thị Máy Chủ » PHẦN MỀM BẢN QUYỀN » MICROSOFT

Trang chủ »
 • Microsoft Exchange 2019 Server Enterprise Open Business

  MSP: 395-04604

  Giá: Liên hệ

 • Microsoft Exchange 2019 Enterprise User CAL WithoutServices Open Business

  MSP: GE-PGI-00879

  Giá: Liên hệ

 • VSPro 2019 SNGL OLP NL

  MSP: C5E-01380

  Giá: Liên hệ

 • Office 365 Xtra File Strg Opn ShrdSvr SNGL SubsVL OLP NL Annual AddOn Qlfd

  MSP: 5A5-00003

  Giá: 147,000 VNĐ

 • WinSvrCAL 2019 SNGL OLP NL Acdmc UsrCAL

  MSP: R18-05748

  Giá: 196,000 VNĐ

 • Microsoft Windows 2016 Server User CAL Open Academic

  MSP: R18-05101

  Giá: 196,000 VNĐ

 • Microsoft Windows 2016 Server Standard 2-Core Open Academic

  MSP: 9EM-00058

  Giá: 638,000 VNĐ

 • WinSvrSTDCore 2019 SNGL OLP 2Lic NL Acdmc CoreLic

  MSP: 9EM-00633

  Giá: 711,000 VNĐ

 • WinSvrCAL 2019 SNGL OLP NL DvcCAL R18-05767

  MSP: R18-05767

  Giá: 756,000 VNĐ

 • WinSvrCAL 2016 SNGL OLP NL UsrCAL

  MSP: R18-05123

  Giá: 849,000 VNĐ

 • WinSvrCAL 2016 SNGL OLP NL DvcCAL

  MSP: R18-05121

  Giá: 849,000 VNĐ

 • Microsoft Windows Server CAL 2019 Single OLP NL User CAL

  MSP: R18-05768

  Giá: 960,000 VNĐ

 • Office 365 Personal 32-bit/x64 English Subscr 1YR APAC EM Medialess

  MSP: QQ2-00036

  Giá: 1,077,000 VNĐ

 • SQLCAL 2017 SNGL OLP NL Acdmc UsrCAL

  MSP: 359-06539

  Giá: 1,190,000 VNĐ

 • Microsoft - O365BsnessEssentials ShrdSvr SNGL SubsVL OLP NL Qualified Annual

  MSP: 9F5-00003

  Giá: 1,349,000 VNĐ

 • Office 365 Home Premium 32-bit/x64 English Subscr 1YR APAC EM Medialess

  MSP: 6GQ-00018

  Giá: 1,405,000 VNĐ

 • Phần mềm Office Home and Student 2016 Win English APAC EM Medialess

  MSP: 79G-04679

  Giá: 2,085,000 VNĐ

 • Office Home and Student 2016 - FULL PACK

  MSP: 79G-04363

  Giá: 2,134,000 VNĐ

 • ExchgStdCAL 2019 SNGL OLP NL UsrCAL

  MSP: 381-04492

  Giá: 2,134,000 VNĐ

 • WinRmtDsktpSrvcsCAL 2016 SNGL OLP NL DvcCAL

  MSP: 6VC-03222

  Giá: 2,183,000 VNĐ

 • PHẦN MỀM MICROSOFT OFFICE 365 OLP

  MSP: J29-00003

  Giá: 2,183,000 VNĐ

 • WinRmtDsktpSrvcsCAL 2016 SNGL OLP NL UsrCAL

  MSP: 6VC-03224

  Giá: 2,551,000 VNĐ

 • WinSvrSTDCore 2019 SNGL OLP 2Lic NL CoreLic (9EM-00653)

  MSP: 9EM-00653

  Giá: 2,597,000 VNĐ

 • Phần mềm Win 10 Home 32/64 bit Eng Intl USB RS (HAJ-00055) - Windows FPP

  MSP: HAJ-00055

  Giá: 2,917,000 VNĐ

 • 66G-02141

  MSP: 66G-02141

  Giá: 2,943,000 VNĐ

 • WINRMTDSKTPSRVCSCAL 2019 SNGL OLP NL USRCAL

  MSP: 6VC-03748

  Giá: 2,943,000 VNĐ

 • SharePointStdCAL 2019 SNGL OLP NL UsrCAL

  MSP: 76M-01689

  Giá: 2,992,000 VNĐ

 • Win Pro 10 Win32 Eng Intl 1pk DSP OEI DVD

  MSP: FQC-08969

  Giá: 3,209,000 VNĐ

 • Win Pro 10 64Bit Eng Intl 1pk DSP OEI DVD

  MSP: FQC-08929

  Giá: 3,209,000 VNĐ

 • ExchgStdCAL SNGL LicSAPk OLP NL UsrCAL

  MSP: 381-03107

  Giá: 3,237,000 VNĐ

 • Office 365 BusinessPrem ShrdSvr SNGL SubsVL OLP NL Qualified Annual (9F4-00003)

  MSP: 9F4-00003

  Giá: 3,556,000 VNĐ

 • 66I-01966

  MSP: 66I-01966

  Giá: 3,654,000 VNĐ

 • 66J-02257

  MSP: 66J-02257

  Giá: 3,679,000 VNĐ

 • 66J-05530

  MSP: 66J-05530

  Giá: 3,679,000 VNĐ

 • 66I-03510

  MSP: 66I-03510

  Giá: 3,679,000 VNĐ

 • Microsoft SysCtrStdCore SNGL LicSAPk OLP 2Lic NL CoreLic Qlfd

  MSP: 9EN-00096

  Giá: 3,679,000 VNĐ

 • 66J-05523

  MSP: 66J-05523

  Giá: 3,924,000 VNĐ

 • 66I-01939

  MSP: 66I-01939

  Giá: 3,924,000 VNĐ

 • WinPro 10 SNGL OLP NL Legalization GetGenuine

  MSP: FQC-09478

  Giá: 3,943,000 VNĐ

 • 66I-03525

  MSP: 66I-03525

  Giá: 4,145,000 VNĐ

 • SQLCAL 2019 SNGL OLP NL UsrCAL

  MSP: 359-06866

  Giá: 4,413,000 VNĐ

 • SQLCAL 2019 SNGL OLP NL DvcCAL

  MSP: 359-06865

  Giá: 4,413,000 VNĐ

 • 66R

  MSP: 66R

  Giá: 4,537,000 VNĐ

 • Phần mềm Office Home and Business 2016 32B/64 APAC EM DVD

  MSP: T5D-02274

  Giá: 4,537,000 VNĐ

 • SQLCAL 2017 SNGL OLP NL DvcCAL

  MSP: 359-06555

  Giá: 4,586,000 VNĐ

 • Access 2013 Sngl OLP NL

  MSP: 077-06674

  Giá: 4,623,000 VNĐ

 • 66J-08306

  MSP: 66J-08306

  Giá: 4,660,000 VNĐ

 • Microsoft Windows 10 Pro 32-64 bit FQC-10070

  MSP: FQC-10070

  Giá: 4,684,000 VNĐ

 • TOP