Siêu Thị Máy Chủ » PHẦN MỀM BẢN QUYỀN » MICROSOFT - OEM

 • Trang chủ » Sản phẩm
 • Phần mềm Office Home and Student 2016 Win English APAC EM Medialess

  MSP: 79G-04679

  Giá: 2,014,000 VNĐ

 • O365XtraFileStrgOpn ShrdSvr SNGL SubsVL OLP NL Annual AddOn Qlfd

  MSP: 5A5-00003

  Giá: 104,000 VNĐ

 • Office Home and Business 2016 32-bit/x64 English Asia Other DVD

  MSP: OHB201332B/64BEAO

  Giá: 4,572,000 VNĐ

 • WinRmtDsktpSrvcsCAL 2016 SNGL OLP NL DvcCAL

  MSP: 6VC-03222

  Giá: 2,108,000 VNĐ

 • SQLSvrStdCore 2016 SNGL OLP 2Lic NL CoreLic Qlfd

  MSP: 7NQ-00806

  Giá: 76,140,000 VNĐ

 • Microsoft Windows Server DataCenter Core 2016 SNGL OLP 2Lic NL CoreLic Qlfd

  MSP: 9EA-00128

  Giá: 15,493,000 VNĐ

 • Phần mềm Office Home and Business 2016 32B/64 APAC EM DVD

  MSP: T5D-02274

  Giá: 4,383,000 VNĐ

 • Office Home and Student 2016 - FULL PACK

  MSP: 79G-04363

  Giá: 2,061,000 VNĐ

 • Windows Svr Std 2016 64bit English 1pk DSP OEI DVD 16 Core

  MSP: P73-07113

  Giá: 15,872,000 VNĐ

 • OfficeStd 2016 SNGL OLP NL

  MSP: 021-10554

  Giá: 7,936,000 VNĐ

 • Win Home 10 64Bit Eng Intl 1pk DSP OEI DVD

  MSP: KW9-00139

  Giá: 2,265,000 VNĐ

 • Win Home 10 Win32 Eng Intl 1pk DSP OEI DVD

  MSP: KW9-00185

  Giá: 0 VNĐ

 • Win Pro 10 Win32 Eng Intl 1pk DSP OEI DVD

  MSP: FQC-08969

  Giá: 3,326,000 VNĐ

 • Win Pro 10 64Bit Eng Intl 1pk DSP OEI DVD

  MSP: FQC-08929

  Giá: 3,326,000 VNĐ

 • WinSvrCAL 2012 SNGL OLP NL DvcCAL

  MSP: R18-04277

  Giá: 687,000 VNĐ

 • SQLSvrStdCore 2014 SNGL OLP 2Lic NL CoreLic Qlfd

  MSP: 7NQ-00563

  Giá: 76,305,000 VNĐ

 • WinSvrExtConn 2012 SNGL OLP NL Qlfd

  MSP: R39-01119

  Giá: 42,974,000 VNĐ

 • SQLCAL 2014 SNGL OLP NL DvcCAL

  MSP: 359-06096

  Giá: 4,169,000 VNĐ

 • WinRmtDsktpSrvcsCAL 2012 SNGL OLP NL UsrCAL

  MSP: 6VC-02073

  Giá: 2,464,000 VNĐ

 • WinRmtDsktpSrvcsExtConn 2012 SNGL OLP NL Qlfd

  MSP: 6XC-00331

  Giá: 215,153,000 VNĐ

 • WinSvrDataCtr 2012R2 SNGL OLP NL 2Proc Qlfd

  MSP: P71-07835

  Giá: 130,153,000 VNĐ

 • Win Svr Std 2008 R2 w/SP1 x64 ENG 1pk DSP OEI DVD 1-4CPU 5Clt LCP

  MSP: P73-06451

  Giá: 15,967,000 VNĐ

 • Win Pro 8.1 x64 Eng Intl 1pk DSP OEI DVD

  MSP: FQC-06949

  Giá: 3,236,000 VNĐ

 • Win Pro 8.1 x32 Eng Intl 1pk DSP OEI DVD

  MSP: FQC-06987

  Giá: 3,236,000 VNĐ

 • Win SL 8.1 x64 Eng Intl 1pk DSP OEI EM DVD

  MSP: 4HR-00201

  Giá: 1,957,000 VNĐ

 • Win SL 8.1 x32 Eng Intl 1pk DSP OEI EM DVD

  MSP: 4HR-00220

  Giá: 1,957,000 VNĐ

 • Win Ult 7 SP1 x64 English 1pk DSP OEI Not to China DVD LCP

  MSP: GLC-02389

  Giá: 4,499,000 VNĐ

 • Win Ult 7 SP1 x32 English 1pk DSP OEI Not to China DVD LCP

  MSP: GLC-02377

  Giá: 4,487,000 VNĐ

 • Win Pro 7 SP1 x64 English 1pk DSP OEI Not to China DVD LCP

  MSP: FQC-08289

  Giá: 3,326,000 VNĐ

 • Win Pro 7 SP1 x32 English 1pk DSP OEI Not to China DVD LCP

  MSP: FQC-08279

  Giá: 3,314,000 VNĐ

 • Win HmBasic 7 SP1 x64 English SEA 1pk DSP OEI Not to China DVD LCP

  MSP: F2C-01535

  Giá: 1,964,000 VNĐ

 • Win HmBasic 7 SP1 x32 English SEA 1pk DSP OEI Not to China DVD LCP

  MSP: F2C-01534

  Giá: 1,964,000 VNĐ

 • Office 365 Personal 32-bit/x64 English Subscr 1YR APAC EM Medialess

  MSP: QQ2-00036

  Giá: 1,040,000 VNĐ

 • Windows Svr Std 2012 R2 x64 English 1pk DSP OEI DVD 2CPU/2VM

  MSP: P73-06165

  Giá: 15,872,000 VNĐ

 • SQLCAL 2014 SNGL OLP NL UsrCAL

  MSP: 359-06098

  Giá: 4,383,000 VNĐ

 • SQLSvrStd 2014 SNGL OLP NL

  MSP: 228-10344

  Giá: 18,916,000 VNĐ

 • WinSvrCAL 2012 SNGL OLP NL UsrCAL

  MSP: R18-04281

  Giá: 820,000 VNĐ

 • ExchgSvrStd 2013 SNGL OLP NL

  MSP: 312-04261

  Giá: 15,470,000 VNĐ

 • WinSvrStd 2012 SNGL OLP NL 2Proc

  MSP: P73-06285

  Giá: 18,810,000 VNĐ

 • Office 365 Home Premium 32-bit/x64 English Subscr 1YR APAC EM Medialess

  MSP: 6GQ-00018

  Giá: 1,357,000 VNĐ

 • Office Pro 2013 32-bit/x64 English APAC EM DVD

  MSP: 269-16116

  Giá: 8,339,000 VNĐ

 • Office Home and Business 2013 32-bit/x64 English APAC EM DVD

  MSP: T5D-01595

  Giá: 4,468,000 VNĐ

 • Office Home and Student 2013 32-bit/x64 English APAC EM DVD

  MSP: 79G-03570

  Giá: 1,900,000 VNĐ

 • MS Windows Server 2008 CAL (5 device) - Multi-lingual (for Server IBM)

  MSP: 4849KDM

  Giá: 0 VNĐ

 • MS Windows Server 2008 Standard Edition (1-4 CPU, 5 CAL) ROK - English (for Server IBM)

  MSP: 4849MSM

  Giá: 15,209,000 VNĐ

 • Microsoft Windows 8 Pro 32Bit Eng Intl 1pk DSP OEI DVD

  MSP: FQC-05919

  Giá: 3,293,000 VNĐ

 • Microsoft Windows 8 Pro 64Bit Eng Intl 1pk DSP OEI DVD

  MSP: FQC-05955

  Giá: 3,411,000 VNĐ

 • Microsoft Windows 8 64Bit Eng Intl 1pk DSP OEI DVD

  MSP: WN7-00403

  Giá: 2,961,000 VNĐ

 • TOP
  CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI«